Hoppa till sidans innehåll

Idé, Vision & Värderingar


Verksamhetsidé

Lerum Friidrotts verksamhetsidé är följande:

 • Erbjuda tränings- och tävlingsverksamhet i friidrott för alla från 8 år och uppåt.
 • Vara en meningsfull fritidssysselsättning för främst barn och ungdomar i Lerums kommun.
 • Fungera som en social plattform och en trygghet för såväl vuxna som barn.
 • Skapa hälsosamma vanor för resten av livet. 

Vision

Lerum Friidrott, som sätter den aktive i centrum, ska vara en av Sveriges mest attraktiva friidrottsklubbar och erbjuda de bästa förutsättningarna för träning och tävling, oavsett utövande av bredd- eller elitidrott.

De fyra ledorden – Glädje, gemenskap, trygghet och ansvar

För att en klubb ska vara väl fungerande och kännas trygg för dess medlemmar, är följande ledord något som vi tror leder till en sådan förening, förutsatt att den genomsyrar det dagliga arbetet.

 • Glädje. Lerum Friidrott innebär en meningsfull fritidssysselsättning för alla medlemmar. En fritidssysselsättning som ska vara lustbetonad och förknippas med passion och glädje oavsett om man är styrelseledamot, anställd, tränare, ledare, aktiv eller har en specialroll.
 • Gemenskap. För de allra flesta är Lerum Friidrott ett av flera sociala nätverk för dess medlemmar. Eftersom ett medlemskap i föreningen, till skillnad från t.ex. skolgång, är självvalt, tror vi också att gemenskapen i föreningen och i dess grupper får en stor betydande roll. Vi vill stötta utvecklingen hos våra aktiva genom styrkan av grupptillhörighet och gemenskap.
 • Trygghet. En tydlig verksamhet ger trygghet. Att vara tydlig i kommunikationen, oavsett om det gäller styrelse, personal, tränare, är därför viktigt. Trygghet handlar också om att alla medlemmar ska kunna känna sig trygga i föreningen, då vi arbetar med att motverka mobbing, trakasserier och utanförskap samt att alla individer i föreningen ska bli sedda.
 • Ansvar. För att en bred verksamhet som en idrottsklubb ska fungera bra, krävs att alla tar ansvar för det man åtagit sig att genomföra. Det gäller i alla led - från aktiva och tränare till funktionärer och förtroendevalda. Att ta ansvar betyder också att kunna delegera och att be om hjälp när det behövs samt att försöka hitta en ersättare till sin roll, då man har bestämt sig för att lämna sin roll.

Våra värdegringar

Riksidrottsförbundet (RF) har som uppgift att få så många som möjligt att engagera sig i idrottsrörelsen, då det ger många positiva effekter på samhället. Vår värdegrund står i enlighet med RF:s och ser ut enligt följande:

”Idrottsrörelsen ska erbjuda alla som vill en positiv, hälsofrämjande och utvecklande idrottsmiljö.”

Vi vill påverka idrotten på så sätt att alla grupper i samhället ska känna sig välkomna i idrottsrörelsen. Här följer ytterligare några riktlinjer från RF, som Lerum Friidrott står bakom:

”Låta varje individ utvecklas i sin takt, på sina villkor”

”Barnidrott ska vara lekfull, allsidig och bidra till långsiktig utveckling”

”Alla ska känna att de respekteras för den de är och att de duger oavsett hur de presterar”

”Fokusera på att utveckla talang hos alla, istället för att leta talanger”

Barnens spelregler

Vi står bakom detta initiativ från Bris och RF som syftar till att skapa en tryggare barn- och ungdomsidrott. Det är följande fem självklara regler:

 • Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt.
 • Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor.
 • Alla barn har rätt till stöttande vuxna.
 • Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp.
 • Inget barn ska bli utsatt för våld.
 • Inget barn får bli utsatt för mobbing eller trakasserier.
 • Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening.

Läs mer om spelreglerna här: Barnens spelregler>>

Bakgrund till värderingarna

Flest slutar i åldrarna 13-17 år 

RF, som forskat mycket på i vilken ålder flest slutar samt av vilka anledningar man slutar alternativt fortsätter, har kunnat fastslå att de flesta aktiva slutar inom en idrott i åldrarna 13-17 år. Man har också kommit fram till att följande faktorer är avgörande för om man fortsätter eller slutar:

Fortsätter:                            Slutar:

Allsidighet                             För tidig specialisering

Lekfull träning                        För stort allvar

Delaktighet                           Vuxna bestämmer

Trygghet                               Mobbing

Alla har råd                           För dyrt

Sett till ovanstående fakta, är det av yttersta vikt att vi som en av alla landets föreningar bidrar till att motverka detta tapp, genom att driva en verksamhet som är allsidig och lekfull, där de aktiva känner delaktighet och trygghet samt en verksamhet som inte utesluter aktiva för att den är för dyr.

Idrotten ger många positiva värden 

Vidare är det viktigt att se Lerum Friidrott som en plattform, som utöver den rent idrottsliga utvecklingen också ger följande positiva värden som vi som tränare och ledare bör se och stärka:

Gemenskap                                             

Glädje

Trygghet

Idrottslig utveckling

Allsidighet

Lekfullhet

Delaktighet

 

Självkänsla

Självförtroende

Lära ta ansvar

Respekt

Kunskap

Livslångt intresse för idrott

Uppdaterad: 22 FEB 2018 09:57 Skribent: Ulf Petersson

Samarbetspartner

spaloggahogermarginal

Vår framtidssatsning

Våra arrangemang

Samarrangemang

 

  

 springigbg

 

Postadress:
IK Lerum Friidrott - Friidrott
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information