Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 19/3, 2019

03 JAN 2019 17:02
Välkommen till årsmöte tisdag 19 mars kl. 19.00 i klubbhuset, Granitvägen 3.
  • Uppdaterad: 03 JAN 2019 17:02

Årsmöte del 2 – vad hände 2018?

Vad gick föreningens pengar till 2018? Vilka aktiviteter genomförde vi? Hur gick det för oss på SM-tävlingarna? Vilka aktiva satte klubbrekord? Vilka ska sitta i styrelsen i fortsättningen?

Detta och lite till får du svar på och kan du som medlem från 15 år påverka när styrelsen välkomnar samtliga medlemmar i Lerum Friidrott till årsmöte del 2 i vårt klubbhus på Granitvägen 3, tisdag 19 mars. Vid årsmöte del 1, som ägde rum i november månad 2018, behandlade motioner (inga detta år), medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för kommande kalenderår, dvs. 2019.

Årsmöte del 2 behandlar det gångna årets ekonomi och verksamhet samt väljer styrelse, valberedning och revisorer.

Uppmärksammande av klubbrekordtagare

Samtliga aktiva som satte klubbrekord kommer att uppmärksammas genom utdelning av plaketter.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse samt valberedningens förslag, kommer enligt stadgarna finnas tillgängliga på kansliet en vecka före årsmötet, dvs. fr.o.m. den 12 mars 2018.

Anmäl dig i förväg!

Då vi kommer att bjuda på fika, vill vi veta hur många som kommer att delta på mötet så att vi kan förbereda oss: Anmäl dig senast 18/3 här>>

Föredragningslista Lerum Friidrotts årsmöte del 2 (utdrag från stadgarna)

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år, varav hälften vartannat år.

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år, varav hälften vartannat år.

d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (& ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

10. Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

Varmt välkomna!

/Gisela Carlén (ordförande)

Skribent: Ulf Gimlegård
Epost: Adressen Gömd

Samarbetspartner

spaloggahogermarginal

Vår framtidssatsning

Friskvårdskund

 

Våra arrangemang

Samarrangemang

 

  

 springigbg

 

Postadress:
IK Lerum Friidrott - Friidrott
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information