Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


Föredragningslista IK Segros ordinarie årsmöte

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

4. Val av två protokollsjusterare och tillika rösträknare

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av föredragningslista för mötet

7. Föredragning av styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

8. Föredragning av revisorernas berättele

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för den kommande verksamhets-/räkenskapsåret

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

13. Val av

a) IK Segros ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 2 år (väljs varannat år)

b) kassör för en tid av 2 år (väljs varannat år)

c) sektionssammansättning och uppgiftsfördelning för respektive sektion för en tid av 1 år

d) val av övriga poster som föreningen anser var befogade

e) två revisorer jämte en ersättare för en tid av 1 år

f) valberedning för en tid av 1 år

14. Teckningsrätt

15. Reseersättningar för ledare/tränare och aktiva

16. Taxor för uthyrning av klubbstugan 2017

17. Information om Segro Fitness Park

18. Mötet avslutas

Handlingarna till årsmötet finns från och med 6 mars hos ordförande Tomas Olovsson eller kassör Ann-Christin Dragsten

 

 

Uppdaterad: 21 FEB 2017 19:48 Skribent: Ann-Christin Dragsten

Postadress:
IK Segro
Holtäppsvägen 14 Bäsna, Holtäppsvägen 14
78195 Borlänge

Kontakt:
Tel: 0703924401
E-post: This is a mailto link

Se all info