Hoppa till sidans innehåll

Föreningen


IK Wilsker håller årsmöte 27/2 2022 i Bergstugan klockan 15.00.

Bergstugan 2021-02-14

Protokoll årsmöte IK Wilske

 

 • 1 Mötets öppnade.

 Klubbens ordförande hälsade välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 • 2 Val av ordförande och sekreterare för Mötet. Årsmötet föreslog Jan Lindström till mötesordförande samt Kenneth Mörk till mötessekreterare. Förslagen godkändes.
 • 3 Val av protokolljusterare. Som protokolljusterare valdes Gunnel Forsblad och Björn Larsson.
 • 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Styrelsen informerade om att kallelse varit införd på föreningens hemsida sedan nästan två månader tillbaka och att årsmöteshandlingar fanns med i Wilske Posten. Årsmötet bekräftade att mötet utlösts korrekt.
 • 5 Fastställande av dagordning. Årsmötet godkände förslaget till dagordning.
 • 6 a Styrelsens verksamhetsberättelse. Jan Lindström redogjorde i korthet för innehållet. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

& 6 b Sektionernas verksamhetsberättelser. De finns beskrivna i senaste Wilske Posten och   Jan Lindström redogjorde för dem. Årsmötet godkände verksamhetsberättelserna.

 • 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret. Rune Källman föredrog revisorernas berättelse.
 • 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Årsmötet godkände ansvarsfrihet för 2020.
 • 9 Fastställande av medlemsavgifter. Årsmötet fastslog nuvarande medlemsavgift 250 kronor enskild medlem , 500 kronor familjemedlemsskap också gäller för 2021.
 • 10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret. Jan Lindström föredrog verksamhetsplanen för 2021 som innehåller bl a Mössebergslunken och Pol-arrangemang i orienteringen. En fortsatt anpassning till pandemin och dess begränsningar är svårt att helt förutse.
 • 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga förslag eller motioner har inkommit.

 

 • 12 Val av

Föreningens ordförande för en tid av ett år.

 1. Årsmötet väljer valberedningens förslag : Jan Lindström 1962-02-05-4935.
 2. Övriga ledamöter i styrelsen 2021. Årsmötet följer valberedningens förslag.

Björn Larsson 1974-06-05-5918 på två år (omval)

Yngve Alfén 1950-07-30-5914 på två år (omval)

Kvarstår i styrelsen gör:

 Rune Källman 1943-12-25-5997 i ett år

 Rickard Westergren 1971-12-29-5915 i ett år.

      C ) Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år. Årsmötet väljer valberednings förslag.

             Kenneth Mörk och Claes-Fredrik Antonsson.

 1. D) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.

           Valberedningens förslag av revisorer Jan Aurén och Lisbeth Rosén .

           Samt suppleanter Jan-Olof Ahlin och Birgit Pryssander godkändes av årsmötet.

 1. e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

           Gunnel Forsblad valdes av årsmötet till valberedning sant en ledamot vakant.

       F ) Val till orienteringssektion:

             Valberednings förslag: Jan Lindström, Kenneth Mörk, Enar Höglund och Yngve Alfén.

             Godkändes av årsmötet.

        g ) Motionssektion:

            Valberedningens förslag:

             Rune Källman, Lisbeth Rosén, Jonny Persson och Maria Olsson

             Godkändes av årsmötet.

 1. h) Val till friidrottssektion.

            Valberednings förslag: Jan Wiklund, Rickard Westergren och Björn Larsson

            Godkändes av årsmötet

i)Firmatecknare för det kommande verksamhets/räkenskapsåret. Årsmötet beslöt att ordförande och kassör (vilken väljs av styrelsen i konstituerande möte) tecknar föreningen var för sig

  j  Stugvärdar: Årsmötet godkände Tor Leijgård och Lennart Elmander som stugvärdar.

 k Urklipp: Årsmötet godkände Jonny Persson som urklippsansvarig,

 • 13 Utdelning av ”Birger Ottergrens Minne”. Årsmötet beslutade att ingen utdelning för 2020 skall ske p.g.a pandemin och dess konsekvenser med bl a sparsamt tävlande. Årsmötet öppnade för att nästa år ev dubblera priset.
 • 14 Avtackning av avgående ledamöter. Årsmötet ger Rune Källman i uppdrag att ordna detta på sedvanligt vis.
 • 15 Mötet avslutas. Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Bergstugan 210214                                                      

 

Mötessekreterare                                                         Mötesordförande

Kenneth Mörk                                                              Jan Lindström

……………………………………………                                        …………………………………………………………

 

 

Justeras

Gunnel Forsblad                                                           Björn Larsson

………………………………………………                                      …………………………………………………..

 

 

    

Uppdaterad: 06 MAR 2009 08:16

Våra samarbetspartners

SISU_Webb_Banner_250X190_samverkan

intersport logo

 

 

Har du sett detta?

IKW Pokestop

Postadress:
IK Wilske
Box 31
52102 Falköping

Besöksadress:
Klubbstuga, Mösseberg Bergstugan 1
52194 Falköping

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info