Hoppa till sidans innehåll

Föreningsinfo


Ryttarlicens
Från och med 2014 gäller nya regler kring ryttarlicens. Gå in på SIFs sida via länken nedan så kommer ni direkt till informationen kring hur det fungerar nu

 http://www.icelandichorse.se/T%C3%A4vling/F%C3%B6rryttare/Ryttarlicens.aspx

 

 


Drogpolicy
Idja följer den av SIF (Svenska Islandshästförbundet) antagna drogpolicyn vid aktiviteter och tävling. Alkohol och andra berusningsmedel

Bruk av alkohol och andra berusningsmedel är inte förenligt med tävling eller hantering av häst och det är SIF: s målsättning att verka för att detta förhindras. 
Förbundets policy är att regelverket om detta skall överensstämma med vad som gäller i idrotts Sverige i allmänhet och med vad som gäller inom övrig hästsport i synnerhet.

1. Ryttare som druckit alkoholhaltiga drycker eller intagit annat berusningsmedel i sådan mängd att deltagande i tävling är olämpligt, skall omedelbart diskvalificeras från tävlingen och rapport ska lämnas till Disciplinnämnden. 
Ryttare som sitter till häst eller person som handhar häst på tävlingsområdet ska bestraffas om ett alkotest medelst utandningsprov utvisar 0,2 promille eller däröver. Ryttare/person som handhar häst är skyldig att ställa sig till förfogande för alkotest.

2. Person som avgivit ett alkotest utvisande mer än 0,2 promille äger rätt att skölja munnen med vatten och därefter ta ett nytt test. 
Anm: De alkometrar av utandningsmodell som SIF disponerar kalibreras fortlöpande enligt gällande anvisningar, vilket innebär hög noggrannhet. Sannolikheten är mycket stor att analys av ett blodprov taget i nära anslutning till utandningstest kommer att visa ett högre värde än utandningstestet.

3. Domare, huvuddomare, tävlingsledare och sportutskottets eller styrelsens representanter har rätt att ta initiativ till sådan test. Rutinmässig provtagning av ryttare sker som regel genom lottade stickprov i samband med hovbeslagskontroll, men sportutskottet kan besluta om utökad provtagning. Person som vägrar underkasta sig alkotest ska bestraffas. 
Ungdom under 16 år testas endast vid misstanke om påverkan.

4. Vad som sagts ovan om ryttare ska på motsvarande sätt kunna tillämpas beträffande domare och andra tävlingsfunktionärer.

5. Straffpåföljd ska bestämmas av Disciplinnämnden och utgörs normalt av en tidsbestämd avstängning från samtliga av SIF ordnade eller sanktionerade aktiviteter. Avstängningar rapporteras till FEIF och medför internationell avstängning enligt regler satta av FEIF.

Idja Islandshästförening - Islandshäst

Bildad 2006-01-01
Föreningsnummer 51131-150
Postadress Gesällvägen 1
67141 Arvika
Telefon [saknas] Information
E-post This is a mailto link
Hemsida [saknas] Information
Bankgiro 5637-9803
Organisationsnummer 802439-9035
Föreningens hemsidor

Postadress:
Idja Islandshästförening - Islandshäst
Gesällvägen 1
67141 Arvika

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info