Hoppa till sidans innehåll

Dagordning årsmöte

23 MAJ 2021 20:14
 • Skapad: 23 MAJ 2021 20:14

Årsmöte Idre SK 210603

Org.nr: 884401-2909

 

 • 1 Mötet öppnas
 • 2 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 • 3 Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt
 • 4 Fastställande av dagordning
 • 5 Val av ordförande för årsmötet samt sekreterare för årsmötet.
 • 6 Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
 • 7 Sektionsstyrelsernas och Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under senaste räkenskapsåret.

 • 8 Frågan om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
 • 9 Fastställande av medlemsavgift
 • 10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
 • 11 Val av
 1. a) föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 2 år
 2. b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
 3. c) suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
 4. d) två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år
 5. e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara sammankallande
 6. f) beslut om erforderligt antal ombud till SDF-möten
 • 12 Godkännande av sektionsmötens val av sektionsstyrelse
 • 13 Behandling av förstag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem
 1. a) räkenskapsåret
 2. b) stadgar

c)

 • 14 Övriga frågor
 • 15 Årsmötet avslutas
Skribent: Linda Nilsson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Idre SK
Susanne Olsson, Fack 34
79091 Idre

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: ida.bergseth@gmail.c...

Se all info