Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2020


Verksamhetsberättelse 2020

 

Styrelsen

                                     

Sally Hultsjö, ordförande
Katarina Rukavina, bitr ordförande
Paulina Källberg, sekreterare
Eva Johansson, kassör
Nina Manfredsson, ledamot 1
Ingun Kindlund, ledamot 2
Fredrik Karlsson, ledamot 3
Katarina Rukavina, ledamot 4
Evelina Nyström, suppleant
Malin Petersson, suppleant
Jenny Niklasson, suppleant

Styrelsen har haft 13 protokollförda möten under 2020. Ridlärare har varit representerade vid de flesta möten.

 

Klubbens årsmöte hölls den 29 februari. 16 medlemmar närvarade på mötet och klubben bjöd på fika. Klubben hade ett extra insatt allmänt möte 13 april för att godkänna de nya stadgarna.

 

Antalet medlemmar under 2020 var 245 stycken.

 

Ridskolan

Ridskolan har haft verksamhet veckorna 2 till och med 23 och 33 till och med 51. Antalet grupper har varit 32 stycken. Utöver detta har enskilda privatlektioner och para ridning i grupp såväl som individuellt hållits. Runt 20 pararyttare har regelbundet deltagit i aktiviteter på ridklubben under året.

 

Under sommaren anordnades 5 ridläger. På våren hölls fyra helgkurser och fyra helgkurser på hösten.    

 

Aktiviteter under året

Klubbhoppning under påsklovet.

21 maj Teori med Annie Natzen om utrustning och teori med Veronika Johansson om hästens skelett.

13–14 juni Öppen bana, träningstävling teknikmoment WE.

13 oktober, inverkansridning träning som hölls av Ann Hellström.

30 oktober, Debutant och inverkansridning (tävling).

30 juni och 5 januari höll Ingrid Marklund dressyrträningar för klubbmedlemmar

 

Tävlingar

För tävlingsredovisning hänvisas till tävlingskommitténs verksamhetsberättelse.

Ungdomsstyrelsen IRKUS

IRKUS höll på halloween en spök-runda samt att de var med och hade prova på ridning vid två tillfällen under sommaren.  

Kryddförsäljning och Delikatesförsäljning

Ett antal medlemmar i klubben har under våren sålt kryddor från Spicy Dream och hösten sålt varor från Delikatesskungen.

Försäljningen från Spicy Dream gav en nettovinst på ca 18 954 kr. Medlemmar har önskat att dessa pengar ska gå till att uppgradera pallen i ridhuset och köpa in en pall till sadelkammaren. Resterande pengar ska användas till att uppgradera hinderparken.

Försäljningen från Delikatesskungen gav en nettovinst på 53 116 kr. Vinsten ska ihop med pengar från kryddförsäljningen användas till uppgradering av hinderparken, plastblommor och dressyrbokstäver.

Klubben har under året fortsatt klädkollektionen för klubbkläder via Lopus men även lagt till en klubbjacka via Hööks. Beställningar har tagits emot en gång under våren och en gång under hösten.

Anläggningen

Ny ljudanläggning
Internet fixas upp till domarhuset.
3 arbetsdagar har genomförts under året. Under dessa arbetsdagar har anläggningen snyggats upp, dressyrstaket målats, hinderförrådet städats upp…

Under året har klubben fått fem nya skyltsponsorer.

 

Ridklubben är oerhört tacksamma för bidrag från kommunen…

 

COVID-19

Under året har ridklubben påverkats av covid-19 pandemin vilket drabbat klubben på olika vis. Inga teorilektioner har kunnat erbjudas samt att två helgkurser och två tävlingar en under våren och en under sommaren har fått ställas in. Vidare har kioskverksamheten legat nere och klubben har fått tänka till och ändra om rutiner för att följa rådande riktlinjer.

Utbildning

Under året har 1 värdinnemöte hållits medans det andra fick skjutas på, på grund av rådande pandemi. Värdinnor har erbjudits utbildning i hästkunskap med utrustning, Annie Natzen. Tyvärr blev föreläsning om hästens hållbarhet med Sara Nyman inställd.

Samtliga värdinneträffar har mestadels finansierats genom SISU. Vi har fått vänta med första hjälpen utbildning samt brandutbildning som gör i samarbete med räddningstjänsten i Hestra på grund av rådande pandemi.

 

Sara Nilsson, har under året påbörjat domarutbildning.

Styrelsen vill avsluta med att tacka alla klubbens värdinnor, medlemmar, ridlärare, sponsorer och andra som bidragit till ett aktivt och givande år 2020 trots rådande pandemi och åter gärder som behövts göras.

 

 

Styrelsen 2020-12-31

Postadress:
Isabergs RK - Ridsport
Eva Johansson, Öreryd Gamla Klockaregård
33572 Hestra

Kontakt:
Tel: 0762329345, 0370500230
E-post: isabergsridklubb@top...

Se all info