Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årsmöte 2 oktober 2021

09 SEP 2021 01:50
  • Uppdaterad: 09 SEP 2021 01:50

Handlingar till Årsmötet 2021-10-02

Det är åter dags för årsmöte! 

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöte den 2 oktober kl.13:30

Plats: Vålådalens Fjällstation

Lokal: meddelas på plats, beroende på antal anmälda

Vi kommer bjuda på fika  så vi vill helst att du anmäler din närvaro via e-post This is a mailto link senast 30/9.

Utdelning av stipendier till minne av Alf Nygaard och Gunnar Niceteas Räf & Inga-Lisa Magnusson.

Presentation av säsongens Juniorteam

Fika

Varmt välkomna till årsmötet i Vålådalen!

Styrelsen Järpens Skidklubb

5 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-
/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter
delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
(sammankallande); samt
f) ombud till skidtinget eller årsmöte i JH Skidförbund.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan
avgörande

Covid 19
Fr.o.m. 29 september försvinner flera restriktionerna vad gäller begränsningar när människor samlas. Det kan dock bli aktuellt med tillfälliga lokala restriktioner om situationen skulle kräva det. 
OM detta sker så kommer vi informera direkt här på hemsidan och via våra sociala medier hur vi ställer om för genomförande av årsmötet.

Skribent: Ann Mari Landorf
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Järpens SK - Skidor
Röjsmohallen, Röjsmovägen 8
83731 Järpen

Besöksadress:
Röjsmohallen, Röjsmovägen 8
83731 Järpen

Kontakt:
Tel: 0706946064, 0705562194
E-post: This is a mailto link

Se all info