Hoppa till sidans innehåll

Alkohol- och drogpolicy


Alkohol – och drogpolicy

Det är varje styrelseledamots, ledares, aktivs och medlems ansvar att känna till föreningens policy avseende alkohol och droger. Styrelseledamöter och ledare ska vid åtminstone ett tillfälle varje år påminna om drogpolicyn.

 

Syfte
Föreningens verksamhet innebär en viktig uppfostringsmiljö. I det dagliga mötet med laget och föreningen skapas attityder och värderingar. Därför är det viktigt att vår fotbollsförening erbjuder en positiv miljö, där också alkohol- och drogfrågor hanteras på ett bra sätt. Fotbollen har ett samhällsstöd också för att föreningen ska arbeta alkohol- och drogförebyggande. Vår verksamhet är i sig förebyggande, men vi kan på olika sätt utveckla och göra arbetet mot alkohol och droger än mer tydligt, vilket dessutom ökar föreningens trovärdighet.

Idrott och alkohol/droger hör inte ihop. Denna policy har blivit framtagen för att på ett tydligt sätt markera vårt ställningstagande i dessa frågor och för att det inte ska leda till någon skada för föreningen och dess samarbetspartners genom att inte ta ställning. Men framför allt vill vi värna om våra medlemmar.

Tobak
Johannishus SK tar avstånd från all form av tobaksbruk oavsett det gäller cigaretter, tuggtobak eller snus. Johannishus SK accepterar inte att ungdomar under 18 år brukar tobak i de aktiviteter som anordnas i föreningens regi, men kan inte förbjuda ledare (18 år och äldre) att bruka tobak. Föreningen kräver dock att ledare och aktiva i föreningen visar ett gott föredöme när det gäller användandet av tobak. Föreningen ska verka för en så nikotinfri miljö som möjligt.

Alkohol
Johannishus SK främja i första hand aktiviteter och sammankomster utan alkohol, men om detta används ska det vara under ansvar och restriktivt. Det är fullständigt oacceptabelt att i samband med sammankomster, representationer av föreningen eller via sociala media uppträda berusad, på ett sätt där föreningen eller medlemmar påverkas negativt. Detsamma gäller även i andra sammanhang för medlemmar klädda i föreningens profilkläder. Föreningens profilkläder får inte profileras på sociala media på ett ogynnsamt sätt tillsammans med alkohol. Ledare eller aktiva i föreningen som bryter mot dessa bestämmelser kan komma att få sitt medlemskap prövat av styrelsen.

 

Droger och dopning
Johannishus SK tar kraftigt avstånd från alla former av preparat som kan klassas som droger eller dopning. Alla förbjudna medel eller prestationshöjande preparat som finns uppsatta på Riksidrottsförbundets dopningslista och som inte föreskrivits av läkare på grund av medicinska skäl är förbjudna att brukas av föreningens medlemmar. Upptäcks någon form av bruk eller langning av droger eller dopning leder det till omedelbar polisanmälan. Styrelsen bedömer om medlemmen ska uteslutas ur föreningen efter samtal med berörd person och för minderårig även vårdnadshavare.

 

Denna policy antogs på årsmötet den 11 mars 2021

Uppdaterad: 15 MAR 2021 08:27 Skribent: Helena Carlberg Andersson
E-post: Adressen Gömd

johannishus sk ronneby blekinge

4158882_medium

edlack

ica

johannishus2.il

swedbank_logo

Tarkett_logo

Postadress:
Johannishus SK - Fotboll
Grevavägen 35
37295 Johannishus

Kontakt:
Tel: 045733129
E-post: info@johannishussk.s...

Se all info