Hoppa till sidans innehåll

Medlemskap


Medlemsavgifter

Medlemsavgifter beslutas årligen av årsmötet för nästkommande år.

 Avgifter för 2017:

 Aktiv medlem                  300:-

 Stödmedlem/Skjutkort      50:-

 Ungdom t.o.m. 18år       100:-

 

Aktiv Medlem

Med aktiv medlem menas medlem som deltar i Jokkmokks
pistolklubbs skytteverksamhet.

För att delta i Jokkmokks pistolklubbs skytteverksamhet, träna och tävla i förenigens regi krävs att man har löst medlemsavgift för aktivt medlemskap.

Stödmedlem/skjutkort

Stödmedlem är en person som vill stödja Jokkmokks pistolklubbs arbete men själv inte aktivt deltar i Klubbens skytteverksamhet.

Stödmedlem har genom sitt medlemskap tillgång till Jokkmokks pistolklubbs skjutbana för inskjutning av jaktvapen. Hänvisning till skjutbänken på 100 meters banan. skjutbanebestämmelser ska följas. 

 

Medlemskap i Jokkmokks Pistolklubb

Föreningen har som juridisk person full bestämmanderätt över vilka medlemmar som antas inom de ramar som sätts av lagar och förordningar och föreningens stadgar.

Föreningens stadgar är det dokument som reglerar hur medlemmar antas till föreningen.

Det står föreningen fritt att utforma medlemskapsbegrepp på det sätt som gynnar föreningen.

Föreningen har möjlighet att inrätta medlemskap som är:

  • Tidsbegränsade

  • Provmedlemskap

  • Tillfälligt medlemskap

  • Stödmedlemskap

  • Hedersmedlemskap enligt föreningens stadgar § 4

  • Medlemskap under utbildning.

  • Medlemskap för enbart luftskytte. T.ex. barn och ungdomar som enbart skjuter luft.

  • Medlemskap utformat så att det tillfredsställer både föreningens och den enskildes intressen. Ett sådant medlemskap är t.ex. skjutbanekortet.

 

Ansökan om medlemskap

 Ansökan ska vara skriftlig på här med bifogad blankett

Ansökan om medlemskap i Jokkmokks pistolklubb:


 

Namn : Personnummer:

 

Adress: Telefon:

 

E-postadress:

 

( ) Ansökan om aktivt medlemskap

( ) Medlemskap i annan skytteförening

Föreningens namn:

Kontaktperson:

 

Underskrift: Ort och datum:

 


 

Styrelsen har möjlighet att begära att den sökande lämnar in ett oöppnat (risk för manipulering!) kuvert från RPS innehållande ett utdrag ur belastningsregistret.

Om anledningen till medlemsansökan är att den sökande önskar byta förening ska dialog föras med och referenser inhämtas från den gamla föreningen.

Antagning av en ny medlem sker genom styrelsebeslut.

Väljer styrelsen att inte anta den sökande ska den sökande meddelas på ett sätt som följer föreningens stadgar.   

Uppdaterad: 20 APR 2017 17:40 Skribent: Erika Skog

Postadress:
Jokkmokks PK - Skyttesport
Lappstavägen 9
96233 Jokkmokk

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info