Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2019

01 FEB 2017 15:49
9 April kl 19.00
  • Uppdaterad: 12 FEB 2017 21:42

KALLELSE TILL JOKKMOKKS SLK ÅRSMÖTE 2019

 

Tid:    9 April kl: 19.00 

Plats:   Studieförbundet vuxenskolans lokaler      

            Porjusvägen 3,    962 32 JOKKMOKK

 I samband med årsmötet bjuder vi på fika.

 Förslag till dagordning

 § 1.                Mötets öppnande.                                                                                .

§ 2.                Upprop och fastställande av röstlängd.                                              

§ 3.                Fråga om mötets behöriga utlysning.                                                  

§ 4.                Fastställande av dagordning.                                                              

§ 5.                Val av ordförande för årsmötet.                                                         

§ 6.                Val av sekreterare för årsmötet.                                                          

§ 7.                Val av två stycken justeringsmän tillika rösträknare.                         

§ 8a.              Styrelsens föredragning och genomgång av verksamhetsberättelsen.

§ 8b.              Styrelsens föredragning och genomgång av förvaltningsberättelsen.

§ 9.                Föredragning av revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under
                      det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.                                 

§ 10.              Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.     

§ 11.              Fastställande av medlemsavgifter                                                       

§ 12.              Val av ordförande för en tid av ett år.                                               

§ 13.              Val av styrelseledamöter för en tid av två år.                               

§ 14.              Val av 5 st suppleanter för en tid av ett år.

§ 14.              Val av revisor för en tid av ett år.                                                       

§ 15.              Val av valberedning (2 pers), varav en sammankallande, på ett år.    

§ 16.              Övriga frågor.                                                                                     

§ 17.              Avslutning.                                                                                         

 

På uppdrag av styrelsen i Jokkmokks slk:

 

 

______________________

Christer Högström Ordförande

Skribent: Maria Petersen
Epost: This is a mailto link

Sparbanken 

 

Jokkmokks korv logga 1945 liten

H2 Sports logga

Eleiko

kultur o fritid

Postadress:
Jokkmokks SLK - Styrkelyft
Köpmangatan 21
96232 Jokkmokk

Besöksadress:
Vårdcentralen bottenplan, Lappstavägen 9
96231 Jokkmokk

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info