Hoppa till sidans innehåll

Nyheter om fältregler


2018-07-06 Nu är vi godkända! Reglerna är utskickade till medlemmarna och finns i länkarna nedan,. De lokala reglerna är också anslagna vid klubbstugan.

LOKALA FLYGREGLER FÖR JÖNKÖPINGS RFK GRANÖ-FÄLT FR.O.M. 5 JULI 2018
• Modellflygfältet är godkänt av transportstyrelsen för alla typer av flyg enligt de nya reglerna som SMFF och RCFF har tagit fram och de lokala reglerna enligt ”Ansökan Bilaga 3” vid klubbstugan.
• Flygområdet är 500 m radie med flygförbud i streckade område enligt kartskiss "Ansökan Bilaga 1” vid klubb-stugan. Tider för flygning och område för parkflyg finns på separat bild.
• Max flyghöjd är 450 meter över marken. 
• Vid flygning på höjd över 120 meter SKALL modellen omedelbart bringas ner till en höjd under 120 meter eller lägre om så krävs för att undvika kollision om ett bemannat luftfarartyg närmar sig.
• Modellens vikt är max 25 kg men mer än 25 kg är tillåtet enligt särskilda villkor.
• Glöm inte att modellerna skall vara märkta med ägarens namn och telefonnummer.
/ Styrelsen för JRFK

2018-07-01 Tillfälliga regler har nu skickats ut till medlemmarna, publicerade på anslagstavlan här och anslaget på fältet. Detta med anledning av SMFF meddelande :

Hej Jönköpings Radioflygklubb,
I dag, den 1 juli börjar Transportstyrelsens nya regler att gälla. På uppdrag av SMFFs ordförande översänder jag lite information om regelverket och vilka modellflygfält som är godkända av Transportstyrelsen just nu.
Några viktiga saker att tänka på.
1) Det är styrelsen i klubben som har ansvaret för att regelverket finns tillgängligt för det aktuella modellfältet, men det är alltid piloten som ansvarar för sitt flygande.
2) Piloten skall ta reda på vilka regler som gäller för sin flygning och följa regelverket. Höjd, vikt, hastighet mm
3) Alla plan skall vara märkta med ägarens kontaktuppgifter.
4) Alla skall följa de nya reglerna som SMFF och RCFF har tagit fram.
5) Alla flygfält är per i dag inte godkända än men vi räknar med att fler kommer att godkännas snarast
Lycka till
Sveriges Modellflygförbund SMFF
Lars Ekstedt

I stort sett samma information finns publicerat av RCFF via denna länk

2018-04-08 Vi har nu skickat in våra ansökningar om godkännande av modellflygplats till SMFF och RCFF för vidare behandling av transportstyrelsen. Publika kopior finns här: Granö  Elmia  RCFF Länkar: RCFFregister 

2018-03-11 Lägesrapport från förbundets samtal med transportstyrelsen: länk

2018-01-31 Transportstyrelsen har utfärdat ny regler för UAS som även kallas drönare där modellflyg ingår:  https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-UAS/

Dessa regler gäller fullt ut när man inte flyger i någon klubbs regi.

För Naturreservatet Rosenlunds bankar gäller max flyghöjd 50 meter utan klarering från Axamo tornet, maxhastighet 90 km/h, maxvikt 7kg och att modellen är märkt med namn och telefonnummer samt de regler som finns anslagna på plats av länstyrelsen.

På Granö flyger vi som vanligt förutom att vi har en höjdbegränsning på 120 meter tills annat meddelas (enligt Modellflygnytt 5-2017). Förbundet arbetar på en lösning.

2018-01-29 Transportstyrelsen sammanställning av de inkomna remissvaren finns här: länk 

2017-09-16 Ingemar Thörns svar på EASAs remissförslag till nya regler för modellflyget finns här: länk

2017-08-14 Svar på Transportstyrelsens remissförslag för reglering av obemannade luftfarkoster inklusive modellflyg skriven av Ingemar Thörn på styrelsens uppdrag finns här: länk

 

 

Uppdaterad: 06 JUL 2018 16:54

Anslagstavla 

 

Säkrast är vi på fältet på tisdagskvällar.

 

Postadress:
Jönköpings RFK - Flygsport
c/o Ingemar Thöörn, Moen Kanarp 15
57197 Forserum

Kontakt:
Tel: 0706854567
E-post: This is a mailto link

Se all info