Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Information om föreningens discgolfverksamhet

10 DEC 2020 18:17
Inför det kommande året så står vi inför en omstart och en början till något nytt i föreningens discgolfverksamhet, då flertalet av de tidigare drivande medlemmarna nu har valt att ta ett stort kliv tillbaka.
  • Uppdaterad: 10 DEC 2020 18:17

Verksamhetsberättelserna för 2020 samt verksamhetplanerna inför 2021 börjar att ta form och kommer så småningom att presenteras i sin helhet som förslag till årsmötet.

Som den ideella förening vi är består vi av våra medlemmar och det är alla vi medlemmar som tillsammans är föreningen. Vi skapar gemensamt den verksamhet som vi vill att föreningen ska ha. Styrelsens roll och uppgift är att företräda föreningen i de sammanhang som så kräver, i kontakten med förbund, kommun och myndigheter. Styrelsen ska också förvalta de beslut som årsmötet fattar och leda föreningens arbete inom de ramar som utgörs av våra stadgar.

Inför det kommande året så står vi inför en omstart och en början till något nytt i föreningens discgolfverksamhet, då flertalet av de tidigare drivande medlemmarna nu har valt att ta ett stort kliv tillbaka och lämnar de uppgifter och ansvarsområden som de tidigare har tagit på sig.

För att få någorlunda struktur och ordning på arbetet i föreningens discgolfverksamhet så har vi valt att dela upp det i mindre arbetsgrupper, vilka vardera bör ha en sammankallande som gör avstämningar med styrelsen om vad som har blivit gjort, vad som är på gång och om det finns behov av resurser eller stöd. Sammankallande rapporterar också närvaron vid de träffar arbetsgruppen har till SISU, via idrottonline, något som ligger till grund för frigörande av resurser och stöd från SISU och Örebro Läns Idrottsförbund.

De arbetsgrupper som vi i styrelsen vill att vi arbetar med i föreningens discgolfverksamhet är:

BANGRUPPEN
Förutsättningen för föreningens discgolfverksamhet är att vi har minst en discgolfbana att träna och tävla på. Den sedan länge formulerade visionen och målsättningen är att vi ska kunna erbjuda våra medlemmar (och kommunens invånare) två tätortsnära banor, för gratis spel närhelst så önskas.

De båda banorna ska var för sig kunna erbjuda utmaning och glädje för såväl nyare som mer etablerade spelare, genom nyttjande av flertalet olika teeplaceringar med variation i såväl kurvor som längder. Vardera bana bör även kunna erbjuda en kortare slinga (6-9 korgar) med en snittlängd på ca 60-70 meter, för nybörjare och företagsevenemang. Därefter bör det vara möjligt att spela ett fullt varv (18 korgar) med en snittlängd på ca 80-90 meter, för rekreationsspelarna. Och till sist för att utmana även tävlingsspelarna bör respektive bana också kunna erbjuda en bansträckning med teeplaceringar som ger en snittlängd över 100 meter.

KFUM Örebro Frisbee äger all utrustning på banorna och har avtal med markägaren Örebro kommun om att få bedriva verksamhet där. All skötsel och underhållsarbete i Brickeberg står vi själva för med ideella arbetstimmar. I Hästhagen sköts gräsklippningen av KFUM Örebro (huvudföreningen) på uppdrag av Örebro kommun, då det är en allmän park och friluftsområde, övrigt underhåll i Hästhagen görs ideellt av oss i KFUM Örebro Frisbee i dialog med såväl ansvarig ekolog samt länsstyrelsen. Hästhagen ingår nämligen i både ett kulturreservat, ett naturreservat och är även till största delen fornminnesskyddat i lag.

Sammankallande för bangruppen 2021 kommer att vara Henrik Walve, så vill du vara med och bidra i arbetet med föreningens discgolfbanor är det Henrik som ska kontaktas.

TRÄNINGSGRUPPEN
Liksom för de flesta andra idrotter utgörs föreningens discgolfverksamhet av träning och tävling. Under ett flertal år bedrevs tidigare öppna träningar en kväll i veckan med närmare 30-talet deltagare. De senaste åren har det dock saknats någon som har haft möjlighet och lust att boka upp sig för att ansvara för dessa. Styrelsen söker nu därför efter någon eller några som kan tänka sig att bjuda in till träningar en kväll i veckan under säsong. Erfarenhet och kunskap finns i föreningen att ta del av om så önskas. För träningarna bör närvaro av alla deltagare under 25 år samt ansvariga ledare rapporteras i idrottonline, för ansökan om aktivitetsstöd från både kommun och stat.

För föreningens juniorverksamhet ansvarar Rasmus Elfström. Ambitionen är att erbjuda ett träningstillfälle i veckan under säsong. Möjlighet till ekonomiskt stöd från föreningen vid deltagande i övernattningsaktiviteter finns liksom tidigare år att ansöka om från styrelsen, gäller både träningsläger och tävlingar. Rasmus rapporterar på begäran till styrelsen hur arbetet fortlöper och gör avstämningar med kassören avseende budget. Är det någon som vill vara Rasmus behjälplig med juniorträningarna så är det varmt välkommet. Kontakta i sådana fall Rasmus direkt.


TÄVLINGSGRUPPEN
Visionen för föreningens tävlingsverksamhet är att våra medlemmar ska erbjudas:

- En lokal veckotour, Örebrotouren som 2021 går in i sin 13e säsong. Denna tour bör spelas (åtminstone) i både Brickeberg och i Hästhagen samt varieras med de olika teeplaceringarna som banorna erbjuder. På så vis blir Örebrotouren för alla föreningens medlemmar, oavsett erfarenhet och kunnande och alla de olika teeplaceringarna blir lika mycket värda att spela från. Önskvärt är också att åtminstone några av deltävlingarna spelas som PDGA-sanktionerade och ratinggrundande, för att motivera fler av föreningens medlemmar att även lösa medlemskap i PDGA.

- Gärna också en lokal matchspelsserie, helst i lag då det kan föra föreningens medlemmar samman och skapa en större gemenskap.

- Och som avslutning på säsongen bör ett klubbmästerskap genomföras, där klubbmästare i MPO, FPO samt de åldersbegränsade klasser som samlar minst tre deltagare utses. Brukar även vara uppskattat med en bonusklass för de nyare spelarna att ställa upp i utom tävlan om mästerskapstitlarna, vanligtvis benämnd Play For Fun.
Traditionellt har föreningens klubbmästerskap spelats som individuellt klubbmästerskap snarare än klubbmästerskap i discgolf, då det har inkluderat även någon eller ett par av de fältgrenar som normalt ingår i allround frisbee. Men det behöver alls inte vara så utan kan lika gärna genomföras i enbart discgolf, om det skulle visa sig att majoriteten av de tilltänkta deltagarna föredrar det.

- Övriga lokala tävlingar är bonus och helt och hållet upp till ambitionsnivån i arbetsgruppen.

- På regional nivå är det önskvärt med medverkan som arrangörsförening i åtminstone en regional tour, i vilken medlemmarna gärna får pushas att resa till grannorterna för att deltaga.

- På nationell nivå så är det helt och hållet upp till ambitionsnivån i arbetsgruppen om och hur ofta den svenska eliten ska hälsas välkomna till Örebro.

- Till det svenska mästerskapet för klubblag, lag-SM, står föreningen för anmälningsavgift samt boende- och resekostnader för föreningens lag till en summa av som mest 5.000 kr för respektive lag. Förfrågan om deltagande i lag-SM sker i ratingordning tills en trupp om fem klubbmedlemmar kan anmälas. De två klubbmedlemmarna med högst rating har spelgaranti i samtliga matcher (de äger givetvis rätten att själva välja att stå över), övriga tre har spelgaranti i två av tre matcher per dag.

Sammankallande för tävlingsgruppen 2021 kommer att vara Jonas Pärtma
, så vill du vara med och bidra i arbetet med föreningens tävlingsverksamhet är det Jonas du vänder dig till.

 

ÖVRIGA och eventuellt något mindre arbetsområden, för vilka arbetsgrupper gärna får bildas:

DISCSHOPPEN
– För att finansiera skötsel och underhåll av föreningens discgolfbanor, ekonomiskt stöd till våra juniorer, prissupport till våra lokala tävlingar samt ekonomiskt stöd till föreningens representation i lag-SM så behöver pengar komma in i föreningen på något vis. Att hyra ut och sälja golfdiscar har visat sig fungera riktigt bra och genom ett avtal mellan oss och KFUM Örebro (huvudföreningen) så tillåts vi nyttja deras lokaler i Hästhagen för att erbjuda ett hyfsat välsorterat sortiment. Själva försäljningen sköts av huvudföreningens anställda personal, men inköp, hämtning av discarna på terminal, sortering, prismärkning, utkörning till och upplockning i shoppen samt regelbunden städning i både hyllor och lokalen i stort behöver skötas av oss. I dagsläget saknar föreningen någon eller några som kan ta det ansvaret och se till att discshoppen blir påfylld och hålls efter även 2021. Hör av dig/er till oss i styrelsen om du/ni är villiga att ta det ansvaret.

KLUBBKLÄDER
– Vi ser gärna att så många av våra medlemmar som möjligt använder sig av klubbkläder vid både träning och tävling, då det kan bidra till ökad känsla av gemenskap och tillhörighet till föreningen.
I vårt samarbetsavtal med huvudföreningen, som vi årligen skriver under, står det också att vi i alla tävlingssammanhang ska använda matchställ eller tävlingsdräkter som domineras av någon av KFUM:s färger blått och vitt. Samt att KFUM Örebros logotype med den liksidiga triangeln ska användas vid all representation.
De senaste åren har klubbkläder inte erbjudits våra discgolfande medlemmar, då vi har saknat någon som har velat ta ansvar för att ta fram lämpliga plagg, ta upp beställningar från de som vill köpa, ta in pengar, skicka in ordern till leverantören, betala, hämta plaggen och se till att de som har beställt får dem i sina händer. Styrelsen söker nu därför återigen efter någon eller några som kan ta på sig det ansvaret och se till att vi ser presentabla ut när vi kastar plast.

MEDIA
– Vi har genom åren också haft en mediagrupp igång, med ambitionen att bidra med struktur till föreningens digitala närvaro samt exponering och profilering av föreningen. Finns intresset fortsatt hos de medlemmar som har ingått i den arbetsgruppen tidigare, eller om det har tillkommit nya medlemmar med det intresset, så ser vi i styrelsen gärna att det arbetet kan ta ny fart.

TRIVSEL
– Förutom träningar, tävlingar och banskötsel så är det även uppskattat om föreningens medlemmar kan göra annat frisbeerelaterat tillsammans. Alla har inte samma ambitionsnivåer med sitt spelande, somliga brinner för att finslipa sin kastteknik in i minsta detalj, för andra kvittar det, för somliga är tävlingar och den nerv de medför veckans höjdpunkt, andra är minst lika nöjda bara att få komma ut och kasta en stund. Och i KFUM Örebro Frisbee ska det finnas plats för oss alla, med gemensamma aktiviteter att samlas kring. Vi skulle därför gärna se att en arbetsgrupp bildas med syfte att bjuda in till fler och andra föreningsaktiviteter än träningar och tävlingar. Discbytarkvällar, mörkergolf med korvgrillning, pröva på andra frisbeesporter, gemensam roadtrip till någon annan bana/stad, pick-up-doubles, putt-liga, med mera, med mera. Hör av dig/er till styrelsen om det är något du/ni skulle tycka vara kul att bidra med.

WEBBSHOPPAR
– Föreningen har sedan flera år tillbaka samarbetsavtal med Discsport och kommer sannolikt också att ha ett liknande avtal från 2021 också med Discguys. Dessa avtal ger föreningens medlemmar rabatt hos de webbshopparna, i utbyte mot att vi gör reklam för dem på anslagstavlorna på våra banor samt på vår hemsida. Medlemslistor behöver upprättas och underhållas hos webbshopparna, med aktuella e-postadresser som överensstämmer med de e-postadresser som medlemmarna har registrerat hos webbshopparna. Vilket alls inte behöver vara samma e-postadresser som är registrerade vid tecknandet av medlemskap i föreningen…
Vi behöver nu en ny klubbadministratör hos dessa webbshoppar, som kan ta ansvar för de nödvändiga medlemslistorna, göra avstämningar med vår kassör om att medlemsavgifterna är betalda, hjälpa medlemmarna till rätta när de inte får det att fungera och i den mån webbshopparna erbjuder det skapa kampanjhelger med fraktfritt eller liknande för föreningens medlemmar. Hör av dig/er till styrelsen om det är något du/ni vill och kan bidra med.  

Tack!

Skribent: Peter Magnholt
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
KFUM Örebro Frisbee - Frisbee
Lertagsgatan 2
70347 Örebro

Besöksadress:
Lertagsgatan 2
70347 Örebro

Kontakt:
Tel: 0196110498
E-post: This is a mailto link

Se all info