Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte Tisdagen 11/6 kl 17:30

13 MAJ 2019 11:31
Plats: Lilla Murgrönan eller ishallens cafeteria, samling vid ishallen
 • Uppdaterad: 13 MAJ 2019 11:31

Agenda

I enlighet med det extra årsmötet i vintras kommer vi att behandla frågan om uppdatering av föreningens stadgar under punkt 5. Förslaget till stadgar bifogas. Ändringar mot konståkningsförbundets normalstadgar är markerade med rött.

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9.  Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år,
  2. föreningens kassör för en tid av ett år,
  3. föreningens sekreterare för en tid av ett år,
  4. två ledamöter för en tid av ett år
  5. en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  6. en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  7. två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  8. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Skribent: Nina Corin
Epost: Adressen Gömd
 
                                                                                                                 
  
 
 Svenska Konståkningsförbundet

 Stockholms logga

 Skatesweden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postadress:
KK i Salem - Konståkning
Lindfelt, Gustavslundvägen 34
14463 Rönninge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info