Hoppa till sidans innehåll

Registerförteckning


Registerförteckning

Föreningen är skyldig att föra ett register över behandling av personuppgifter där föreningen är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

Register över behandlingar där föreningen är personuppgiftsansvarig

Karlsborgs Gymnastikförening
Kruthusvägen 85
546 33 Karlsborg

     

  

 

  
  

Föreningsadministration

  

Ändamål med behandling

Statistik,   planering, kontroll av att medlemsavgifter betalats. Förteckning av ledare   och styrelsemedlemmar.

Kategorier av   personuppgifter

Personnummer, namn,   adress, e- postadress och telefonnummer.

Mottagare

Inom ramen för   föreningsadministrativa ändamål skickas inte personuppgifterna till andra   mottagare.      

Tredjelandsöverföring m.m.

Ingen   tredjelandsöverföring.

Lagringstid

Personuppgifterna   ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är   nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan   laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.

 

     

  

 

  
  

Bidrag och    statligt stöd (LOK-stöd)

  

Gemensamt personuppgiftsansvarig

Sveriges   Riksidrottsförbund (RF), föreningen. 

Dataskyddsombud för RF

Kontaktuppgifter   finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling

Ansökan om bidrag   och statligt stöd för idrottsverksamheten. Föreningen ansöker om LOK-stöd   genom närvaroregistrering.

Kategorier av personuppgifter

       Namn och födelsedata.

Mottagare

Föreningens   hemkommun.

Tredjelandsöverföring m.m.

Ingen   tredjelandsöverföring.

Lagringstid

Personuppgifter   registreras inför varje ansökningsperiod som sker två gånger per år. Därefter   ansvarar RF för gallring av personuppgifterna inom LOK-stödsapplikationen när   ändamålet med behandlingen inte längre kvarstår. RF genomför   ändamålsbedömning årligen.

 

     

  

 

  
  

Statistik    och uppföljning

  

Gemensamt personuppgiftsansvarig

RF, SF, SISU,   föreningen.

Dataskyddsombud för RF

Kontaktuppgifter   finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling

Ssammanställning av   statistik

Kategorier av personuppgifter

Ålder och idrottskoppling.

Mottagare

 SCB, Centrum för Idrottsforskning och ev.   andra organisationer som föreningen använder vid framtagande av statistik   eller uppföljning.

Tredjelandsöverföring m.m.

Ingen   tredjelandsöverföring.

Lagringstid

En bedömning ska   göras utifrån varje enskild statistiksammanställning och uppföljning.   Föreningen ansvarar för gallring av personuppgifterna när ändamålet med   behandlingen inte längre kvarstår.

 

Kategorier av personuppgifter

Exempelvis namn,   personnummer, kön, kontaktuppgifter,

telefonnummer,   medlemskoppling.

Mottagare

Tävlingsarrangör   och ev. andra biträden vid tävlingsarrangemang.

Tredjelandsöverföring m.m.

Tredjelandsöverföring   kan ske vid tävlingsarrangemang i tredje land. SF och/eller föreningen ansvarar   för att eventuell tredjelandsöverföring efterlever alla krav i   dataskyddsförordningen.

Lagringstid

Personuppgifter   inom licenshantering kan hanteras när det finns en aktiv licens kopplad till   individen. Om individens licens blir inaktiv, oberoende av anledning, måste   föreningen och SF bedöma om ändamålet med behandlingen kvarstår. Föreningen   och SF ansvarar gemensamt för att genomföra den bedömningen årligen.

Säkerhetsåtgärder

Föreningen och SF   ansvarar för att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas vid   tredjelandsöverföringar.

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

  
  

Publicering    av material på sociala medier och föreningens hemsida

  

Ändamål med behandling

Uppvisande och   marknadsföring av föreningens verksamhet.

Kategorier av personuppgifter

Namn och bilder.

Mottagare

Uppgifterna   överförs inte till andra mottagare utöver publicering på hemsida och/eller   sociala medier.

Tredjelandsöverföring m.m.

Ingen aktiv   tredjelandsöverföring sker. Individer i tredje land kan tillgodogöra sig   information som publicerats på hemsida och/eller sociala medier i den   digitala världen.

Lagringstid

Föreningen är   ansvarig för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet   för behandling av personuppgifter kvarstår.

Säkerhetsåtgärder

Föreningen har en   särskild instruktion för hantering av personuppgifter i ostrukturerat   material.

 

 

     

  

 

  
  

Behandling    av personuppgifter i e-post

  

Ändamål med behandling

Föreningen kan   komma att behandla personuppgifter i e-post för föreningsadministration, och   kontakt med medlem.

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer,   kontaktuppgifter, medlemskoppling.

Mottagare

Som utgångspunkt   inga mottagare som är tredje part i förhållande till den registrerade och ev.   personuppgiftsbiträden. Föreningen tillhandahåller inte aktivt   personuppgifter till externa mottagare via e-post.

Tredjelandsöverföring m.m.

Ingen   tredjelandsöverföring sker som utgångspunkt. Föreningen är ansvarig för att   vidta utökade säkerhetsåtgärder vid eventuella tredjelandsöverföringar eller   vid mejlkorrespondens med personer som vistas i tredje land.

Lagringstid

Personuppgifter i e-post ska raderas snarast   möjligt. Om föreningen har ändamål och laglig grund att behandla   personuppgifter som inkommit via e-post ska uppgifterna som utgångspunkt   snarast möjligt överföras till det system där de hör hemma. Därefter ska   e-postmeddelandet raderas.

Säkerhetsåtgärder

Föreningen har en   särskild instruktion för hantering av personuppgifter i ostrukturerat   material.

 

 

Uppdaterad: 24 MAJ 2018 21:15 Skribent: Ingvar Gustafson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Karlsborgs GF - Gymnastik
Siw Wisser, Bryggaregatan 11
54631 Karlsborg

Kontakt:
Tel: +46706369485
E-post: This is a mailto link

Se all info