Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 2022

13 JAN 2022 22:57
Lördag 12 februari kl 1700 genomförs Karlskrona SOK årsmöte. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, det vill säga det möte då alla vi medlemmar tillsammans tar de avgörande besluten om vår förenings verksamhet och inriktning.
 • Uppdaterad: 13 JAN 2022 22:57

Ambitionen är att hålla ett fysiskt möte i år, men på grund av pandemin kan vi tvingas genomföra mötet digitalt, såsom skedde 2021. Val av lokal görs i ett sent skede i syfte att kunna förhålla sig till eventuella uppdaterade riktlinjer och restriktioner. Därmed önskar vi att så många som möjligt anmäler sitt planerade deltagande via

- klubbaktivitet i Eventor: https://eventor.orientering.se/Activities/Show/15051

- eller via mejl till This is a mailto link. Senast söndag 6 februari.

Fram till lördag den 15 januari kan du lämna in motioner till årsmötet (fyra veckor innan). Motion sänds till This is a mailto link. Eftersom det är kort om tid, räcker det inledningsvis att på enklaste sätt meddela styrelsen vilket ärende du önskar föreslå, så skapar vi lite extra tid för beredning.

Två motioner har redan inkommit. Den första berör förtydliganden av hur påminnelser om medlemsavgift kommuniceras samt hur beslut om uteslutning sker kopplat till detta. Den andra utgör ett förslag om att årsmötet ska ta beslut om nästkommande års medlemsavgift och träningsavgift och inte innevarande års. På så sätt kan fakturering av avgifter ske vid årsskiftet istället för i feb-mar.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna på hemsidan, senast en vecka före årsmötet. Handlingarna kommer att vara tillgängliga för inloggade medlemmar.

Valberedningens förslag till årsmötet 2022

Förslag till föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  c) två (2) suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  d) två (2) revisorer jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) minst tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Varmt välkomna!

Skribent: Robert Hedman
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Karlskrona SOK
c/o Peter Lundgren, Lindvalls väg 12
37330 Nättraby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@karlskronasok.s...

Se all info