Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy


Karlskrona Segelsällskap bedriver en ideell verksamhet som ska främja såväl fysisk som psykisk, social och kulturell utveckling för våra medlemmar. Sällskapet förfogar över en stor målgrupp barn och ungdomar. Vi vill ta ansvar och erbjuda dem en drogfri uppväxtmiljö. Vi har därför tagit ställning och utformat riktlinjer (en drogpolicy) för användandet av droger i vår verksamhet. Vi är väl medvetna om att våra ledare/tränare/föräldrar och aktiva är viktiga goda förebilder för
våra aktiva barn och ungdomar.
 
Syftet med vårt drogförebyggande arbete är att "lyfta" och medvetandegöra rollen som förebild för våra ledare/tränare/föräldrar och aktiva. Vi vill även förstärka det som redan är bra och mer tydligt och uttalat arbeta för att förhindra användning av droger bland barn och ungdomar.
 

Vår Drogpolicy!

 

Tobak (Snusning och rökning)

Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag.

 

Vår idrottsförening har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller tobak (Snusning och rökning)

Vi tillåter ej att barn och ungdomar, under 18 år använder tobak, inom vår verksamhet (ex träning, tävling och lägerverksamhet). Om vi upptäcker att någon/några av våra barn och ungdomar använder tobak (snusar eller röker) agerar vi på följande sätt:

 • Ledar/tränarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar

Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. Därför ska även de föregå med gott exempel och inte använda tobak (snusa eller röka) inom vår verksamhet (ex träning och tävling).


Om vi upptäcker att någon/några av våra aktiva över 18 år använder tobak (snusar eller röker) agerar vi på följande sätt:

 • Ledar/tränarsamtal med den aktive.

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är ledarna/tränarna, föräldrarna, de aktiva över 18 år samt barn och ungdomarna själva.

 
Som barn- och ungdomsledare/tränare, tränare/ledare för aktiva över 18 år är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild för sina barn och ungdomar (och aktiva över 18 år). Inom vår idrottsförenings verksamhet ska man som ledare avstå från att använda tobak.
 
Om vi upptäcker att någon/några av våra barn- och ungdomsledare/tränare, tränare/ledare för aktiva över 18 år använder tobak (snusar eller röker) agerar vi på följande sätt:

 • Styrelsemedlem talar med tränaren/ledaren.

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är styrelsen och ledarna/tränarna själva.

Alkohol

Åldersgräns 18 år för att köpa folköl och dricka alkohol på restaurang. Åldersgräns 20 år för köp på systembolag, enligt svensk lag.

Vi har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller alkohol

Vi tillåter ej att barn och ungdomar, under 18 år använder alkohol, inom vår verksamhet (ex träning, tävling och lägerverksamhet). 
 
Om vi upptäcker att någon/några av våra barn och ungdomar använder alkohol agerar vi på följande sätt:

 • Ledar/tränarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar.

Vid upprepade tillfällen och misstanke om "problem/missbruk" bör man (i samråd med styrelsen) överväga att ta kontakt med sociala myndigheter.

Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. Därför ska även de föregå med gott exempel och inte använda alkohol inom vår verksamhet (ex träning och tävling/träningsläger).
 
Om vi upptäcker att någon/några av våra aktiva över 18 år använder alkohol agerar vi på följande sätt:

 • Ledar/tränarsamtal med den aktive.

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är ledarna/tränarna, föräldrarna, de aktiva över 18 år samt barn och ungdomarna själva.
 
Som, barn- och ungdomsledare/tränare, tränare/ledare för aktiva över 18 år är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild för sina barn och ungdomar. Inom sällskapets verksamhet ska man som ledare avstå från att använda alkohol eller var "bakfull" vid följande tillfällen:
 
Under träning, tävling, resor och läger, tillfällen där man har ansvar för barn- och ungdomar (och aktiva över 18 år).
 
Om vi upptäcker att någon/några av våra barn- och ungdomsledare/tränare, tränare/ledare för aktiva över 18 år använder/använt alkohol agerar vi på följande sätt:

 • Styrelsemedlem talar med tränaren/ledaren.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare/tränare agerar vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal
 • Om förutsättning finns, erbjuda hjälp och stöd
 • Vid upprepade tillfällen av berusning i samband med sällskapets verksamhet stängs man av från sitt ledar/tränaruppdrag

Trafik

Vid resor, träning, tävling, läger ska man som ledare/tränare/aktiv och förälder inte köra bil eller annat motorfordon med alkohol i kroppen (även "dagen efter/bakfylla").


Narkotika och Dopningspreparat


Allt bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag, så även inom sällskapets verksamhet.

Vi har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller narkotika och dopning

 

Om vi skulle misstänka/upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika eller dopningspreparat agerar vi på följande sätt:

 1. Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är "barn eller ungdom", - och
 2. Kontakt med sociala myndigheter och /eller polis.
 • Ytterliggare konsekvenser bedöms efter ovanstående åtgärder
Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är i första hand styrelsen men även ledarna/tränarna har ett stort ansvar.
Uppdaterad: 14 FEB 2014 16:54

KSS Jollegruppen
Tränare 
Marcus Borg
0708-449992 
This is a mailto link

Sponsorer 200

1852

 

Salminen Sailing


 Sail4Sweden

 

Ungdomsvänliga klubben

Seglingsgymnasiet

Postadress:
Karlskrona SS - Segling
Seglarevägen 8
37137 Karlskrona

Besöksadress:
Seglarevägen
37137 Karlskrona

Kontakt:
Tel: +46768737528
E-post: This is a mailto link