Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy


DROGPOLICY

FÖR

Klippans Badmintonklubb

 

Vår föreningsverksamhet är uppbyggt på ideell bas och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningarnas gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar.

 

Med anledning av detta har styrelsen tillsammans med föreningsrepresentanter antagit följande ställningstagande och riktlinjer för områdena tobak, alkohol, narkotika och dopning. Syfte med policyn är att höja debutåldern för alkohol, förebygga bruket av tobak och missbruk av narkotika och dopning.

 

TOBAK

Tobak innefattar både snusning och rökning. Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag.

Vi tillåter ej att våra ungdomar använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak agerar vi på följande sätt:

 • Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.

 

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

 

Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är förebild för sina ungdomar. Under föreningsaktiviteter bör man avstå från att använda tobak. Föräldrar och övriga vuxna som deltager i sådant arrangemang skall iakttaga stor restriktivitet med rökning. Medlemmar under 18 år skall inte utsättas för passiv rökning mot sin vilja. Om vi skulle se att någon av våra ledare/förälder inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

 

 • Ledare-/styrelsesamtal med den berörde.
 • Ledare/styrelsemedlem som brukar tobak och som pga av långvarigt missbruk ej kan avstå detta vid föreningsaktivitet skall informera medlemmarna under 18 år om tobakens avigsidor och beroendeframkallning vid första kontakt med medlem under 18 år. Samt vid föreningsaktiviteter använda tobak med restriktivitet och i form av rökning ej vid närvaro av medlem under 18 år. Snus i synnerhet skall användas med så stor diskretion som möjligt.

Om vi skulle se att någon av våra medlemmars föräldrar eller övriga vuxna vid detta tillfälle inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

 • Ledare-/styrelsesamtal med den berörde för information av klubbens policy.

Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsen och ledarnas.

 

ALKOHOL

Med ALKOHOL avses i dessa handlingar drycker med en alkoholhalt som överstiger den i lättöl eller motsvarande.

Åldersgräns 18 år för att köpa alkohol samt att dricka alkohol på restaurang och 20 år för köp på systembolag enligt svensk lag. Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

 • Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.
 • Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

 

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

 • Man får ej dricka alkohol under resor, läger och inom andra verksamheter där man har ansvar för ungdomar.
 • Man kommer inte vara berusad eller bakfull till träning, tävling, match eller annat möte.
 • Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.
 • På fester i föreningens regi där det förekommer alkohol är det 18-årsgräns för att delta, samt skall alkohol brukas under måttliga former.
 • På fest i föreningens regi där medlemmar under 18 år deltager är det alkoholförbud.
 • Det är inte tillåtet att som vuxen aktiv medlem komma bakfull till tävling.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal
 • Erbjuda hjälp och stöd
 • Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från ungdomsledaruppdrag. Vuxen aktiv som kommer bakfull till tävling får ej tävlingsavgifterna betalda framöver.

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens.

 

NARKOTIKA & DOPNINGSPREPARAT

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med svensk lag. All form av dopning är förbjuden i enlighet med idrottens regler, dessutom är hantering av vissa dopningspreparat (t ex anabola steroider) även förbjudna enligt svensk lag.

Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar provat narkotika eller dopningspreparat gör vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
 • Kontakt med sociala myndigheter och polis.
 • Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp (endast vid dopning).
 • Utifrån dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda.

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även ledare/tränare har ett stort ansvar för att detta upptäcks och uppmärksammas.

 

För att få tyngd och hållbarhet i vår policy kommer vi att lyfta fram den vid årsmötet, gemensamma träffar, representations- och informationsmöten samt för sponsorer och kommun. Dessutom ska vår policy finnas presenterad på vår hemsida samt i vår verksamhetsbeskrivning.

 

 

Policyn är antagen av Klippans Badmintonklubbs styrelse 2006-03-30

Uppdaterad: 08 JUN 2016 06:01 Skribent: Niklas Furevi

skane_rgb_pos_r2

Sparbankstiftelsen stödjer KBMK 

ekstrands

Logga Begravningsbyrå 1

Racket Pro Center i Helsingborg

Sponsorer

Adapt Media 

 

Swedbank

  

  

  

Vill du också sponsra Klippans Badmintonklubb? Kontakta då klubben.

Translate the page in English

 

Postadress:
Klippans BMK - Badminton
Anna-Karin Danielsson, Centralgatan 10
26435 Klippan

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: kontakt@klippansbadm...

Se all info