Hoppa till sidans innehåll

Föreningen


Det började 1959

Den 4/9 1959 samlades ett 15-tal pistolintresserade på Gästgivargården i Klippan i och för bildandet av en pistolklubb i Klippan. Kretsinstruktör vapentekniker Stig Jönsson valdes att leda dagens förhandlingar. Mötet beslöt att en pistolklubb skulle bildas och en styrelse utsågs att fungera fram till årsmötet 1960. Styrelsen bestod av tre man, ordförande Svante Törnquist, sekreterare frisörmästare Olof Peterson och kassör Köpman Werner Lindström.

Skjutbanan

Klippans Finpappersbruk ställde mark, ett märgelgravsområde, till förfogande för klubben att anlägga en skjutbana i Mammarp intill gevärsskjutbanan. Till en början blev det en skjuthall med bara 5 platser och duellställen fick manövreras för hand. Klubbstugan blev det som utgör kök idag. Det gick åt många dräneringsrör för att dränera banan och ett slit i vatten och lera. Men klubbandan var god och då går det mesta.

 

Vapenbrist

Inga tävlingar hölls under 1959 då man saknade vapen. Klubben hemställde till myndigheterna om licens för 10 st pistoler m/40, vilka klubben avsåg att låna från kronan. Klubben fick under året inte mindre än 53 medlemmar. 

Årsmöte 1960

Mötet hölls på Gästgivargården i Klippan den 28/3 1960 i närvaro av 10 st medlemmar. Till ordförande valdes vapentekniker Stig Jönsson, sekreterare Olof Peterson och kassör Werner Lindström. Årsavgiften för medlem fastställdes till 10: -Föreslaget skjutprogram för 1960 godkändes och detta bestod av 6 månadsskjutningar av vilka de 4 bästa räknades. Vidare skulle 6 träningstävlingar arrangeras, varvid skyttarna även bereddes tillfälle att mot särskild insats tävla i en poängtävling. Redan från starten skulle klubben anordna klubbmästerskap såväl i skol- som fältskjutning. Kretssekreterare Folke Thynell hade skänkt klubben en "huggare" som hederspris att tävla om.

Nu skulle här skjutas

På den tiden sköt man på 30 m som stegades ut och måltavlor sattes upp, varefter skjutandet kunde börja. Det började bra. Vid årsmötet 1961 kunde klubben se tillbaka på ett framgångsrikt tävlingsår med Stig Jönsson och Bertil Bengtsson som mest framträdande skyttar. Klubben hade under 1960 20 st aktiva medlemmar som avlossade 4000 skott med m/40 och ca 3000 skott med revolver.

En klubb att räkna med

Klippans Pistolklubb har blivit en klubb att räkna med. I verksamhetsberättelsen för 1964 kan man läsa att Klippans Pistolklubb är "fruktad" var helst de uppträder på KM, DM eller SM. Stig Jönsson och Bertil Bengtsson fortsätter som dominerande skyttar. KPK:s storhetstid sträckte sig fram till slutet av 70-talet, sedan har det gått utför. Man kunde bättre förr eller?

 

Stugan blev för trång 

Med åren behövde både skjuthall och klubbstuga byggas ut. Skjutbanan har idag 2 skjuthallar, en med 10 platser för 50 m och en med 20 platser för 25 m . På den senare skjuthallen kan duell skjutas.När klubbstugan skulle byggas till tog Åke Jeppsson befälet och kom överens med Klippans yrkesskola att klubbstugan kunde vara ett lämpligt lärlingsarbete för eleverna på byggträ-avd och därvid blev det. Åke som var snickarförman på Pappersbruket blev byggansvarig arbetsledare för eleverna och såg till att det inte blev något fuskjobb. Den 31/5 1972 kunde den nya klubbstugan invigas av klubbordföranden Stig Jönsson i närvaro av representanter för Klippans kommun, Fritidsnämnden, Finpappersbruket, Kristianstads läns pistolskyttekrets och övriga inbjudna gäster samt klubbens egna medlemmar. Klippans Pistolklubb hyllades och man lovprisade initiativet att på egen hand åstadkomma ett så fint resultat. Klubbstugan byggdes ihop med den gamla klubbstugan som nu utgör kök och rymmer idag ett 70-tal platser, diverse förrådsutrymmen, två toaletter och är handikappanpassad.

Skjututbyte med andra klubbar

 

I mitten på 60-talet började ett skjututbyte med den tyska klubben Pistolensport Club Rendsburg PCR). I början två tävlingar om året, en i Klippan och en i Rendsburg. Till glädje och vidgade vyer för bägge klubbarnas medlemmar och ett utbyte som varade i 27 år.Flera andra tävlingar mellan klubbarna i Skåne har skett under årens lopp.3-klubbstävling mellan Klippan, Ljungbyhed och Perstorp.4-klubbstävling mellan Klippan, Ängelholm, Ljungbyhed och Kullen.5-klubbstävling mellan Klippan, Helsingborg, Lund, Torna-Hällestad och Malmö.6-klubbstävling mellan Klippan, Magnus-Stenbock, Kävlinge, Kullen, Landskrona och Billesholm-Ekeby. En mycket trevlig form av skyttegemenskap, kanske den roligaste och bästa rentav tycker många. 

Några pionjärer att minnas

 

Stig Jönsson "Stickan" klubbens ordförande i 23 år och därtill kretsordförande ett antal år. Stor skytt och stor PR-man för klubben. En eldsjäl som betytt mycket för klubben och som var med från början. Alltid på gott humör och som nära nog bodde på klubben.

Åke Jeppsson en man av rätta virket med 30 år i styrelsen varav ett par år som ordförande. Tala om eldsjäl. En stor, stor tillgång för klubben och som alltid ställde upp med gott humör och som kunde fixa det mesta. En duktig yrkesman och som klubben har mycket att tacka för.

Werner Lindström klubbens kassör i 16 år och en man att lita på. Liksom Stig och Åke var Werner med från allra första början. Det började bra för klubben mycket tack vare dessa tre kämpar som offrade det mesta för klubben.

Bertil Bengtsson om honom sades från första dagen "en första klassens påläggskalv" och allt stämde. Det var skyttar som han som klubben behövde i starten och han och Stig såg till att Klippans Pk "syntes" på tävlingar och i resultatlistor. Bertil var en "klippa" i laget och gjorde sällan en dålig tävling.

Paul Svensson en man från gamla gänget inte att förglömma och en "fixare" av stora mått. En duktig yrkesman som alltid ställde upp för klubben och han behövdes ofta i begynnelsen när tekniska problem dök upp. Vilken tillgång för klubben han har varit.

Bertil Pettersson är ytterligare en eldsjäl i klubben med 31 år i styrelsen och som varit både sekreterare och kassör i klubben. Han följer med sin tid och har datoriserat klubben. Bertil startade KPK:s hemsida på Internet och blev redaktör för "Innertian" klubbens fina klubbtidning. Som tidigare sekreterare kan han lägga ut texten. Han har haft sin hand i mycket arbete på klubben under årens lopp och har än många goda idéer som kommer klubben till del.

Några damer i klubben

Joyce Eriksson med 13 år i styrelsen får räknas till pionjärerna och fanns alltid med på ett hörn i klubbens verksamhet. En stöttepelare i alla år att lita till och hennes insatser för KPK kan inte nog uppskattas. Hon var med om klubbens storhetstid och har säkert många glada minnen att se tillbaka på.

Inger Persson är ännu ett "ankare" i klubben med 24 år i styrelsen. Duktig banskytt och ungdomsledare. Har basat för luftpistolsektionen med stor energi och många av hennes goda idéer och förslag har klubben haft glädje av. Med eldsjälar som Inger kunde klubben se framtiden an med tillförsikt.

Gunnie Lundgren har vi haft glädje av lika länge som Lasse. Glad och hjälpsam i alla sammanhang. Hon fick alla att trivas och må lite bättre, hur dåligt vi än sköt. Sådana damer "växer inte på träd".

Gunilla Lundgren är klubbens stora skyttetalang på damsidan och blev kretsmästare redan som 15-åring och kom med i landslaget. En glad, härlig tjej som vi hoppas får tid att skjuta igen så småningom och visa oss andra dödgrävare hur det skall gå till. Pappa Lasse var god skytt och "äpplet faller inte långt från trädet " heter det ju.

Åren har gått

Lars Lundgren med 16 år i styrelsen fick ta över som ordförande i Klippans Pistolklubb 1986 efter Åke Jeppsson och det gjorde han med den äran i 11 år, med tillika kretsuppdrag som utbildningsledare ett antal år. Hans gedigna skyttekunskaper har även anlitats av Skånes Sportskytteförbund. En värdig representant för KPK under många år.

Matts Lindberg med 13 år i styrelsen och i många år ansvarig för klubbvapen och ammunition. God skytt och han var med om att installera centralstyrning av klubbstugans eluppvärmning och detta sänkte elförbrukningen och därmed kostnaderna för klubben.

Åke Johansson med 7 år i styrelsen har tagit itu med det mesta i klubben. En pålitlig slitvarg och "fixare" och med ett brinnande intresse för klubbens väl och ve.

Nils Balkhag har 21 år i styrelsen varav 16 år som sekreterare. 7 år i kretsstyrelsen blev det också och han har varit utbildningsledare och tränare i klubben. 1952 sköt han sina första skott med pistol Lahti (m/40). Nils och "Stickan" Jönsson möttes både i jobbet och på fritid i F5:s skytteförening under många år och ofta då tillsammans med "kamrat 40" .

Valter Eriksson är klubbens veteran med stort Ä och fyller 82 år 2006. Men sluta skjuta kan han inte, det är bara inte att tänka på. Han har inte tummen mitt i näven och han kan mycket om vapen och ammunition. Han har liksom Tapio Wikström ett förflutet i Ängelholms Pistolskytteklubb på 70-talet och har skjutit tillsammans med stora grabbar som Ragnar Skanåker. Svenska mästare i lag på grovpistol 1972, vem var med i laget om inte Valter. Han har svenska rekordet i antal skjutna SM, det är tveksamt om han delar det med någon ännu levande. Valter är mannen med krut i.

30-års jubileum

Pingstdagen 1990 höll klubben jubileumsfest i Östra Ljungby bygdehem. Närmare 60-talet medlemmar och inbjudna gäster hade mött upp och hälsades välkomna av festkommittén på såväl svenska som tyska. Många presenter erhölls från inbjudna gäster, bl.a. från Fritidsnämnden ett äpple i keramik, från kretsstyrelsen standar och vandringspris, samt från sina tyska vänner från Rendsburg en stilig väggbonad med motiv från norra Tyskland. Förtjänstmedaljer och jubileumstallrikar utdelades till flera klubbmedlemmar och Rendsburgs representanter. Som helhet en mycket lyckad jubileumsfest. Magnus Avramidis tog över som ordförande 1997 efter Lasse Lundgren. Yrkesofficer och van att ta befälet samt duktig skytt med goda idéer om skytte. Magnus startade ett skjututbyte med Klippans skyttekompani och det har blivit årligen återkommande. När klubben behövde en ny luftvapenhall 2002 föreslog Magnus Söndraby fritidsgård och så blev det.

Luftpistol

Luftvapenhallen låg till en början i bottenplanet på Snyggatorpskolan och hade 10 skjutplatser. Tidigare handvevade taveltransportörer ersattes med elektriska sådana och klubben inköpte ett tiotal vapen för utlåning vid träning. Tisdagskvällar vuxenträning och torsdagskvällar för ungdomar från 7 år och uppåt. Månadstävlingar och klubbmästerskap arrangeras årligen. Under många år höll Inger Persson i denna verksamhet, som är nog så viktig inte minst ur rekryteringssynpunkt, när krutskytte kan bli aktuellt för dessa ungdomar. I oktober årligen arrangerar KPK en kretstävling i luftpistol, större tävlingar än så kräver större bana, varför tävlingsåtagandet måste begränsas. KPK har haft flera lovande skyttar i luftpistol, främst då Johan och Thomas Svahn, den senare uttagen till landslaget. Under skolornas sportlov brukar KPK arrangera luftpistolskjutning och intresset från skolungdomarna är alltid stort.2002 blev klubben uppsagd från sin luftvapenhall i Snyggatorpskolan. Ordföranden Magnus Avramidis föreslog Söndraby fritidsgård som ny luftvapenhall och den 12/11 2002 invigdes den efter ett stort renoveringsarbete. Närvarande från kommunen var Börje Norén och Göran Sjögren. Inbjudna gäster var framför allt de företag och personer som med material hjälpt till att sponsra renoveringen.Nya luftvapenhallen har 8 skjutplatser och nya pistoler har kunnat inköpas till verksamheten icke minst tack vare Lars Roslund som fick fart på Bingolottoförsäljningen. Ungdomsledarna Lars Roslund , Roland Stampfl och Ulf Berg har med lovvärd energi tagit över efter Inger Persson och klubben har fått en uppskattad luftvapenhall att vara stolt över.

PR för klubben

EM . 2003 blev Cecilia Åkesson uttagen till EM i luftpistol i Göteborg. Hon gick inte vidare till final då, men det kommer fler tävlingar.

Landskamp. 1997 mötte Sverige – Norge och Sverige vann. Thomas Svahn var med i landslaget och sköt både fripistol och luftpistol.

SM . 1999 blev Thomas Svahn svensk mästare i fripistol i juniorklass.

2004 blev Cecilia Åkesson svensk mästare i sportpistol i juniorklass.

SSM. 1994 och 1996 blev Nils Balkhag Sydsvensk mästare i fält i vet.y. resp. vet.ä.

2003 ny ordförande. Tapio Wikström tog över som ordförande efter Magnus Avramidis. Tapio var med redan på den gamla goda tiden på 70-talet och sköt en period för Ängelholms Pistolskytteklubb tillsammans med stora grabbar som Ragnar Skanåker. Han har väl hunnit lära en del av honom och nu kan vi bara hoppas att det spiller över på oss andra i KPK.

Uppdaterad: 14 JUN 2009 11:53 Skribent: Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

Sius resultat Championship

Postadress:
Klippans PK - Skyttesport
Ängelholmsgatan 7 lgh 1015
26433 Klippan

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@klippanspistolk...

Se all info

 

 Handla på nätet