Hoppa till sidans innehåll

Möte med kommunen

15 APR 2021 12:19
Mötesanteckningar, Köpings seglarklubb och Köpings motorbåtsällskap.
 • Skapad: 15 APR 2021 12:19

Mötesanteckningar, Köpings seglarklubb och Köpings motorbåtsällskap.

Närvarande: Köping seglarklubb: Jonas Nordbäck och Ola Jacobsson, Köpings motorbåtsällskap: Hans Lundmark, Magnus Thele. Kultur & Folkhälsa: Anders Eriksson och Suzana Macuh.
Uppdatering från det gångna året:
Köpings seglarklubb: Ny serie inom Västra Mälardalen, Köping tog hem 1a och 3 plats. I övrigt har det varit många inställda aktiviteter inom föreningen pga. pandemin. Segling har fortlöpt men styrelsen har däremot inte uppmanat/uppmuntrat till andra aktiviteter. Digitalt årsmöte men med möjligheter till åsikter analogt i efterhand innan det klubbades definitivt.

Köpings motorbåtsällskap: Inte samma upplägg i tävlingar som seglarna. Stor klubb, har mycket att ta hand om (slipområde, holme). Stängt bastun. Årsmöte sker utomhus i maj pga. hög medelålder inom föreningen. Båtförsäljningen är hög.

 

 • Det finns en båtplatskö, däremot en hel del passiva som varken besvarar mail eller går ur. Kommunen kommer att se över reglerna för att få en effektivare hantering av kön och kunna fördela platser smidigare. Föreningarna upplever heller inte att det är svårt att få en plats.

 

 • Kommer det att muddras i inre delarna v hamnen? Den större muddringen kommer att ske utanför småbåtshamnen. Vi har problem med slukhål i inre hamn. Inom kort måste något ske men det handlar om stora investeringar.

 

 • Byte av pålar till y-bommar: Varför rycktes inte pålarna upp utan sågades av? Vi får inte rycka upp dem pga. massorna så därför har man valt att såga av dem istället. Årligen kommer platserna sedan att besiktas för att se hur långt upp pålarna kommit och åtgärder sker därefter. Nu är platserna förskjutna ca 1 meter så pålarna hamnade i mitten av platsen. Stegar och förtöjningsöglor kommer att justeras när placeringen av y-bommarna är klar. Pålarna måste bytas ut eftersom de är i dåligt skick och får inte längre ersättas i och med att de innehåller kreusot.

 

 • Det ligger skräp i vattnet/på botten, önskvärt att botten ses över.

 

 • Torra grenarna efter eken man försökte döda finns kvar och de kan orsaka skador på båtarna. Bör ses över och åtgärdas inom kort, helst innan säsong.

 

 • Grillplatsen i inre hamn: varför kan man inte använda kol-påsar istället för riktig ved vid den platsen? Det kan bli ordentliga lågor och orsaka skador på båtarna. Kommunens tanke är att tillhandahålla ved så att vem som helst kan nyttja platsen. Uppstår det skador, större åverkan så kommer vi att vidta åtgärder och flytta på den.

 

 • Mariakajssidan – farthinder? Det är många bilar som kör fort där. Just idag fick Kultur & Folkhälsa tillstånd för att sätta upp blomlådor på den platsen så att man måste sick-sacka sig igenom området. En dialog med sportfältet behöver hållas så att vi kan flytta på lådorna när stora båtar ska åka förbi (för iläggning och upptagning)

 

 • Högkajen, restaurangsidan: det är många som kör fort där med. Kan den vägen saltas så att det inte dammar allt för mkt. Dilemmat där är att man egentligen inte får köra där eftersom det uppstår slukhål. Idag fylls dessa hål med betongspill och grus. Motorbåtsklubben upplever att det är svårt att få bort bilarna längsmed kajkanten eftersom det inte finns parkeringsplatser i närheten.

 

 • Nya elstolpar, varför satte man inte upp 4 uttag istället? Det är längre avstånd mellan stolparna och uttagen räcker inte till. Kan man utöka antalet uttag? Förslag: sätta upp fler skåp.

 

 • P-automat för att betala för gästplatser. Vi väntar fortfarande på att få driftmedel för ställplats för husbilar och båtplatser, när vi fått den har vi för avsikt att investera i en betalautomat. Intill ställplatsen för husbilar startar även Hälsans stig, ett initiativ från föreningen HjärtLung som önskade att skylta upp en enklare promenadväg, ca 6 km lång. Hälsans stig finns över hela Sverige. Det kommer upp skyltar och ett bord.

 

 • Det är mycket rörelse i inre hamn vilket är uppskattat för att då håller alla koll på vad som sker. Vi har köpt in fler kvällsronderingar via Securitas i inre hamn så de är där dagligen och tittar till/rapporterar vad som sker.

 

 • Önskemål om att få dit en vattenkran där det saknas kranar, det finns på vissa med inte andra. Personalen på sportfältet kommer att se över alla kranar för att få det enhetligt. Kanske behöver däremot slangarna tas bort för att inte användas i fel syfte?

 

 • Framtida förslag: få till en flytbrygga längre bort i hamnen för att anpassa användandet.

 

 • Några medlemmar har ett behov att hitta en plats med att lyfta båtar med hjälp av lastbil. Vi har pratat om detta tidigare och frågan behöver lyftas igen.

 

 • Trallen ses över och ska tillgänglighets anpassas en aning.

 

 • Båthusen ska besiktas inom närtid. Har fått indikationer på hur mycket fundamentrenoveringen kostar men båthusen i sin helhet måste ses över för att få en uppdaterad lägesbild.

 

 • Diskussioner kring framtida järnväg (plan 2040) Finns lite information på Köpings kommuns hemsida och var även artikel i tidningen. Järnväg mellan Oslo och Stockholm.

 

Önskemål är att även ha ett möte på hösten (dvs 2 ggr/år) Suzana kallar till möte under september/oktober. 

  

Mötesanteckningar skrivna av: Suzana Macuh

 

Skribent: Henrik Reyier
E-post: Adressen Gömd

Bli medlem, medlemsansökan hittar du här.

 

Båtplatserna i Köping admininstreras av Köpings kommun.

Klicka här så kommer du dit. 

 

 

Postadress:
Köpings Seglarklubb - Segling
Ola Jacobsson, Schenströmsgatan 13
73143 Köping

Kontakt:
Tel: 0738851151
E-post: kopings.seglarklubb@...

Se all info