Hoppa till sidans innehåll

2016 RESULTAT Eclectic

 

  Spelare hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Res
1 C-H Harrysson 11,8 3 4 4 2 4 3 4 4 6 5 3 5 3 5 4 3 4 4 64,10
2 Joakim Holmén 15,2 3 4 4 3 5 2 5 4 6 5 3 5 3 5 4 3 4 4 64,40
3 Nickals Leo 15,8 3 4 4 4 5 3 5 4 5 5 3 5 3 5 4 3 4 4 65,10
4 Åke Jansson 10,8 3 4 3 4 5 3 5 4 5 5 3 5 3 4 4 3 4 4 65,60
5 Mårten Hedkvist 13,9 3 4 4 4 5 3 5 4 5 5 3 5 3 5 4 3 4 4 66,05
6 Mikael Jansson 11,8 3 4 4 4 5 3 4 4 5 5 3 5 3 5 4 3 4 4 66,10
7 Niklas Hellsten 15,2 3 3 4 4 5 3 7 4 5 5 3 5 3 5 4 3 4 4 66,40
8 Sten-Gunnar Karlsson 14,9 3 4 4 4 5 3 5 4 5 6 3 5 3 5 4 3 5 4 67,55
9 Ulf Bandh 13,4 4 4 3 4 6 4 5 3 4 5 3 5 3 7 4 3 4 5 69,30
10 Peter Karlsson 8,4 3 4 4 4 6 3 5 4 4 5 3 7 3 5 4 2 4 4 69,80
11 Anders Henriksson 13,8 3 4 4 4 5 3 4 6 6 7 3 5 3 5 4 3 4 4 70,10
12 Pär Frankesson 21,9 3 5 4 6 7 3 5 5 5 5 3 6 4 6 4 3 4 4 71,05
13 Thomas Gustavsson 19,6 3 4 4 7 5 2 7 4 5 5 3 5 3 5 4 8 4 4 72,20
14 Benny Gill 24,6 3 4 5 6 5 3 5 9 6 4 4 5 4 5 4 4 5 4 72,70
15 Mikael Olsson 7,4 3 4 9 9 4 2 9 4 5 5 3 5 3 5 4 8 3 3 84,30
16 Thomas Jansson 20,5 3 4 3 3 5 3 9 4 5 5 3 10 8 10 4 8 4 4 84,75
17 Erkki Yli-Tokola 19,7 3 4 4 4 10 3 5 4 5 10 8 10 3 5 4 3 9 9 93,15
18 Inga Harrysson 22,3 3 5 4 5 6 3 5 5 10 10 3 6 8 6 9 3 5 9 93,85
19 Pontus Andersson 17,2 3 4 9 9 10 3 9 4 5 10 3 5 3 5 3 3 9 9 97,40
20 Mattias Karlsson 9,5 8 3 4 9 10 3 9 4 10 10 3 5 2 10 4 3 9 9 110,25
21 Tomas Björk 36,0 8 9 9 9 10 8 9 9 10 10 2 10 8 10 9 8 9 9 138,00
22 Kurt Ahlbin 14,9 3 9 9 9 10 8 4 9 10 10 8 10 8 10 9 8 4 9 139,55

 

 

  Spelare hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 prel. resultat
1 C-H Harrysson 11,7 3 4 4 2 4 3 4 4   5 3 5 3   4 3 4 4 63,15
2 Thomas Jansson 20,5 3 4 3 3 5 3   4 5 5 3       4   4 4 63,75
3 Thomas Gustavsson 19,5 3 4 4   5 2   4 5 5 3 5 3 5 4   4 4 64,25
4 Joakim Holmén 15,2 3 4 4 3 5 2 5 4 6 5 3 5 3 5 4 3 4 4 64,40
5 Niklas Hellsten 16,4   3 4 4 5 3   4   5 3 5 3 5 4 3 4 4 64,80
6 Nickals Leo 15,8 3 4 4 4 5 3 5 4 5 5 3 5 3 5 4 3 4 4 65,10
7 Anders Henriksson 13,8 3 4 4 4 5 3 4       3 5 3 5 4 3 4 4 65,10
8 Erkki Yli-Tokola 19,7 3 4 4 4   3 5 4 5       3 5 4 3     65,15
9 Åke Jansson 11,1 3 4 3 4 5   5       3 5 3 4 4 3 4 4 65,45
10 Mårten Hedkvist 13,9 3 4 4 4 5 3 5 4 5 5 3 5 3 5 4 3 4 4 66,05
11 Mikael Jansson 11,8 3 4 4 4 5 3 4 4 5 5 3 5 3 5 4 3 4 4 66,10
12 Mattias Karlsson 9,5   3 4     3   4     3 5 2   4 3     66,25
13 Mikael Olsson 7,4 3 4     4 2   4 5 5 3 5 3 5 4   3 3 66,30
14 Benny Gill 24,6 3 4 5 6 5 3 5     4   5 4 5 4   5 4 66,70
15 Peter Karlsson 8,0 3 4 4 4         4 5     3 5 4 2 4   67,00
16 Pontus Andersson 17,2 3 4       3   4 5   3 5 3 5 3 3     67,40
17 Sten-Gunnar Karlsson 14,9 3 4 4 4 5 3 5 4 5 6 3 5 3 5 4 3 5 4 67,55
18 Ulf Bandh 13,4 4 4 3 4 6 4 5 3 4 5 3 5 3 7 4 3 4 5 69,30
19 Kurt Ahlbin 14,9 3           4                   4   69,55
20 Tomas Björk 36,0                     2               71,00
21 Pär Frankesson 21,9 3 5 4 6 7 3 5 5 5 5 3 6 4 6 4 3 4 4 71,05
22 Inga Harrysson 22,3 3 5 4 5 6 3 5 5     3 6   6   3 5   71,85

 

  Spelare hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 prel. resultat
1 C-H Harrysson 11,7 3 4 4 2 4 3 4 4   5 3 5 3   4 3 4 4 63,15
2 Thomas Jansson 20,5 3 4 3 3 5 3   4 5 5 3       4   4 4 63,75
3 Nickals Leo 17,9 3 4 4 4 5 3 5 4 5 5 3 5 3 5 4 3   4 64,05
4 Thomas Gustavsson 19,5 3 4 4   5 2   4 5 5 3 5 3 5 4   4 4 64,25
5 Joakim Holmén 15,2 3 4 4 3 5 2 5 4 6 5 3 5 3 5 4 3 4 4 64,40
6 Anders Henriksson 13,8 3 4 4 4 5 3 4       3 5 3 5 4 3 4 4 65,10
7 Erkki Yli-Tokola 19,7 3 4 4 4   3 5 4         3 5 4 3     65,15
8 Åke Jansson 11,1 3 4 3 4 5   5       3 5 3 4 4 3 4 4 65,45
9 Niklas Hellsten 16,5     4 4 5 3   4     3 5 3 5 4 3 4 4 65,75
10 Mikael Jansson 11,8 3 4 4 4 5 3 4 4 5 5 3 5 3 5 4 3 4 4 66,10
11 Mårten Hedkvist 13,5 3 4 4 4 5 3 5 4 5 5 3 5 3 5 4 3 4 4 66,25
12 Mattias Karlsson 9,5   3 4     3   4     3 5 2   4 3     66,25
13 Mikael Olsson 7,4 3 4     4 2   4 5 5 3 5 3 5 4   3 3 66,30
14 Benny Gill 24,6 3 4 5 6 5 3 5     4   5 4 5 4   5 4 66,70
15 Peter Karlsson 8,0 3 4 4 4         4 5     3 5 4 2 4   67,00
16 Pontus Andersson 17,2 3 4       3   4 5   3 5 3 5 3 3     67,40
17 S-G Karlsson 14,9 3 4 4 4 5 3 5 4 5 6 3 5 3 5 4 3 5 4 67,55
18 Ulf Bandh 13,4 4 4 3 4 6 4 5 3 4 5 3 5 3 7 4 3 4 5 69,30
19 Kurt Ahlbin 14,9 3           4                   4   69,55
20 Tomas Björk 36,0                     2               71,00
21 Pär Frankesson 21,9 3 5 4 6 7 3 5 5 5 5 3 6 4 6 4 3 4 4 71,05
22 Inga Harrysson 22,3 3 5 4 5 6 3 5 5     3 6   6   3 5   71,85

 

 

 

  ECLECTIC SINGEL   2016 3 4 4 4 5 3 4 4 5 5 3 5 3 5 4 3 4 4  
    7 11 3 5 9 17 1 13 15 16 18 12 4 10 2 8 14 6  
  Spelare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 prel. resultat
1 C-H Harrysson   4 4 2   3 4 4   5 3 5 3   4 3 4 4 64,35
2 Mårten Hedkvist 3 4 4 4 5 3   4 5   3 5     4 3 4 4 65,20
3 Ulf Bandh     3 4       3 4           4 3     65,35
4 Mattias Karlsson   3 4     3   4     3 5 2   4 3     66,25
5 Mikael Olsson 3 4     4 2   4 5 5 3 5 3 5 4   3 3 66,30
6 Sten-Gunnar Karlsson     4 4   3         3   3 5   3   4 66,95
7 Niklas Hellsten       4   3         3 5 3 5 4     4 67,80
8 Peter Karlsson 3 4 4           4 5     3 5 4   4   68,15
9 Mikael Jansson 3   4 4   3   4 5     5   5 4 3 4 4 68,20
10 Anders Henriksson 3     4 5           3 5       3   4 68,80
11 Åke Jansson 3 4                 3 5 3   4 3   4 69,30
12 Inga Harrysson                       6             69,55
13 Pontus Andersson 3               5     5 3           69,55
14 Kurt Ahlbin 3           4                   4   69,55
15 Thomas Gustavsson           2       5         4     4 69,70
16 Pär Frankesson     4     3         3         3   4 69,80
17 Erkki Yli-Tokola           3   4         3   4       70,10
18 Thomas Jansson               4                     71,80
19 Benny Gill                                   4 72,25  ECLECTIC SINGEL
  2016
3 4 4 4 5 3 4 4 5 5 3 5 3 5 4 3 4 4  
    7 11 3 5 9 17 1 13 15 16 18 12 4 10 2 8 14 6  
  Spelare                      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 prel. resultat
1 Mattias Karlsson   3 4         4     3 5 2   4 3     66,35
2 Peter Karlsson 3 4 4           4 5     3   4   4   68,20
3 Ulf Bandh       4       3 4                   68,25
4 S-G Karlsson     4 4   3         3     5   3     69,05
5 Mårten Hedkvist       4 5     4     3 5     4   4   69,30
6 Mikael Olsson                                 3 3 69,35
7 Åke Jansson 3                   3 5 3   4 3     69,35
8 Inga Harrysson                       6             69,55
9 Pär Frankesson     4               3         3   4 69,85
10 Mikael Jansson 3             4             4       70,35
11 Pontus Andersson 3               5                   70,60
12 Niklas Hellsten                     3   3 5         70,85
13 Thomas Gustavsson                   5         4     4 71,00
14 Erkki Yli-Tokola           3   4             4       71,20


  ECLECTIC SINGEL
  2016
3 4 4 4 5 3 4 4 5 5 3 5 3 5 4 3 4 4  
    7 11 3 5 9 17 1 13 15 16 18 12 4 10 2 8 14 6  
  Spelare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 prel. resultat
1 Ulf Bandh       4       3 4                   68,25
2 Peter Karlsson 3   4           4 5         4       68,25
3 Sten-Gunnar Karlsson     4 4   3         3     5   3     69,05
4 Mikael Olsson                                 3 3 69,35
5 Åke Jansson                     3   3   4       69,40
6 Mårten Hedkvist         5     4             4       70,35
7 Thomas Gustavsson                   5         4     4 71,00
8 Pär Frankesson                     3         3     71,90

Postadress:
BillerudKorsnäs Frövi KF - Korpen
Lars Gunnarsson
71880 Frövi

Kontakt:
Tel: 058137315
E-post: This is a mailto link

Se all info