Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Innebandy regler"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Innebandy regler


Korpens innebandyregler Västervik

 

 

Inledning

 

För att minska risken för skador inom innebandyn vill vi uppmana alla lagledare och spelare:

 

att avsätta tillräcklig tid för uppvärmning (10-15 minuter) i form av joggning, gymnastik och stretchövningar etc före match. Ordentligt uppvärmd minskar risken för skador och onödigt lidande.

 

att inte till vilket pris som helst försöka vinna en match. Motion och friskvård i gemenskap och att ha kul tillsammans är ju ändå det väsentligaste i Korpens verksamhet. Ett balanserat humör och trivsel på planen minskar också risken för skador.

 

Vad det gäller reglernas fullständiga lydelse hänvisas till de kompletta spelregler som kan beställas från Svenska Innebandyförbundet.

 

§ 1 Spelplanen

 

Spelplanens mått och utseende (se vidare Kommunförbundets "Stora måttboken").


§ 2 Utrustning

 

Lagen skall ha en från varandra skiljaktig dräkt (numrerade tröjor rekommenderas). Om domaren bedömer dräktfärgerna för likartade skall bortalaget byta dräkt.

 

Lagkapten skall bära armbindel.

 

En spelare får inte bära någon form av föremål som kan vara farlig för sig själv eller övriga spelare.

 

Klubban får ha hookat blad om max 3 cm. (Motståndaren har rätt att begära mätning av klubba. Felaktig hook innebär 2 minuters utvisning. Har spelaren korrekt hook utvisas motståndaren 2 minuter).


§ 3 Speltiden

 

Matcherna är 2 x 20 min.


§ 4 Spelare

 

5 utespelare och en målvakt används. Antalet avbytare är enligt anmälda spelare.

Spelarbyte skall ske vid anvisad plats.


 

 


§ 5 Domare

 

Varje match leds av två domare. Domarna har lika bedömande rätt, dvs båda är huvuddomare. Domarens beslut är utan apell. Domaren har rätt att varna och/eller utvisa spelare för brott mot reglerna.

 

Domaren skall före matchstart infordra laguppställningar från respektive lag. Inlämnad laguppställning upptagandes de aktuella spelarnas namn är nödvändig om skada skulle inträffa.

 

Domaren skall stävja allt ojust spel. Denne kan under matchen förebygga missförstånd genom att med tecken eller andra anvisningar ange arten av beivrad förseelse. Spelare som visar tendens till farligt spel eller osportsligt uppträdande skall tillrättavisas på ett bestämt och behärskat sätt.

 

Domaren skall undvika diskussioner och tvister med spelare, lagledare eller funktionärer. Endast lagkapten med armbindel äger rätt att konferera med domaren om så bedöms nödvändigt.

 

Domaren skall inte onödigt fördröja frislag. Om domaren anser det lämpligt kan denne omedelbart blåsa dubbelsignal som tecken på att spelet kan återupptas så snabbt som möjligt.

 

Frislag bör inte dömas om det felande laget gynnas av spelavbrott.

 

Om domare påverkar till en målchans,så ska tekning ske

 

Vid svårare skador har domaren rätt att avbryta match.

 

Domaren får också före en match neka spelare att delta om denne uppträder på ett för motionsidrotten icke hedrande sätt.

 

Domaren skall vara klädd i mot lagen avvikande klädsel.

 

Till god sed hör att domare och spelare tackar varandra efter matchen.


§ 6 Inslag

 

Om bollen spelas över sargen döms inslag för motståndarlaget från den plats bollen lämnade banan. (Vid tveksamma fall döms tekning). Då straffslag ej resulterar i mål sker tekning från någon av de yttre kryssmarkeringarna. Motståndare får ej vara närmare bollen än 3 meter.

 

Inslag får gå direkt i mål.


 

 


§ 7 Tekning

 

Vid tekning skall spelarnas klubbor vara parallellt på var sin sida om bollen och bladspetsarna i anfallsriktningen. Klubborna får dock ej vidröra bollen. Övriga spelare skall vara minst 3 meter från bollen. Bollen sätts i spel på domarens signal.

 

Vid tekning får bollen gå direkt i mål.


§ 8 Frislag

 

Frislag utföres från den plats där förseelsen begåtts. Bollen skall ligga stilla innan den sätts i spel med tillslag ( Ej fösning ) på domarens signal. Motståndare får ej vara närmare bollen än 3 meter.

 

Vid felaktigt frislag, går frislaget övet till motståndarlaget.

 

Frislag får gå direkt i mål.


§ 9 Straffslag

 

Straffslag utföres från straffpunkten. Alla spelare förutom straffläggare och målvakt skall vara vid sidan av planen. Bollen måste hela tiden röra sig mot förlängd mållinje, den får ej dras bakåt. Ingen retur.

 

Då straffslaget ej resulterar i mål sker tekning för motståndarlaget vid markerat hörnkryss.


§ 10 Tillåtet spel

 

Det är tillåtet att:

 

• med klubban upp till knähöjd stoppa, slå, ge riktning åt eller föra med sig bollen

 

• med foten på golvet sparka, föra eller styra bollen till egen klubb

 

• med kroppen (ej hand, arm eller huvud) stoppa samt styra bollen till egen klubba

 

• spela mot sarg

 

• ha ett knä i golvet

 


 

 

§ 11 Otillåtet spel - Åtgärd

Det är otillåtet att:

 

• stoppa eller föra med sig bollen med hand, arm eller huvud - Frislag/Straff + Utvisning

 

• föra klubban över knähöjd - Frislag/Straff

 

. avsiktligt spel med hög klubba – utvisning 2 min.

 

• placera klubban mellan benen på motståndare - Frislag

 

• hoppa upp från golvet - Frislag

 

• backa in i motståndare - Frislag

 

• liggande (hand i golvet räknas som liggande spel) eller med två knän i golvet täcka passning
eller skott - Frislag/Straff + Utvisning

 

• sparka bollen till medspelare - Frislag

 

• dubbelsparka bollen till egen klubba - Frislag

 

• avsiktligt slå på, binda, trycka eller lyfta motståndares klubba - Frislag

 

• avsiktligt förpassa bollen över sargen eller att slå/sparka bort bollen efter
domarens signal -Frislag + Utvisning

 

• kroppstackla eller hålla fast motståndare - Frislag + Utvisning

 

. hårt spel mot sarg – utvisning minst 5 min.

 

• sätta krokben eller sparka motståndare - Frislag + Utvisning

 

• avsiktligt fördröja spelet - Frislag + Utvisning

 

• ha för många spelare på banan - Frislag + Utvisning

 

• kasta klubban - Frislag/Straff + Utvisning

     

      • spela utan eller med trasig klubba - Frislag/Straff + Utvisning matchstraff 1

 

      • angripa motståndare på ett våldsamt eller farligt sätt - Frislag/Straff + Utvisning matchstraff 2 o 3

 

      • avsiktligt rubba målburen - Frislag/Straff   Utvisning 2+10 min

 

      • avsiktligt slå med klubban i sarg eller vägg - Frislag + Utvisning 2 min.

 

      • med någon kroppsdel vistas i eller hoppa över motståndarnas målgård - Frislag

 

      • med någon kroppsdel vistas i eller hoppa över egen målgård - Straff

 

      • protestera mot domare eller på annat sätt uppträda osportsligt och på ett för

      motionsidrotten olämpligt sätt under match eller i direkt anslutning till match -
      Frislag + Utvisning

Vid upprepad förseelse kan även matchstraff tillämpas.


 

 

§ 12 Utvisning

 

Förklaring
Lagstraff = Utvisad spelare får ej ersättas
Personligt straff = Utvisad spelare får ersättas
Lindrigt matchstraff = Spelaren avstängd i 1 match
Grovt matchstraff = Spelaren avstängd under resten av säsongen.

Vid matchstraff skall spelaren lämna banan och dess närhet.


Kommentar
När lag drabbas av fler än 1 utvisning räknas tiderna parallellt tills alla utvisningar är avklarade. Vid 2 min. utvisning kommer utvisad spelare in på banan om motståndaren gör mål, dock ej vid 5 min. utvisning.


§ 13 Walk Over

 

Vid lämnad WO döms det närvarande laget som segrare med målsiffrorna 5-0.

Om laget som lämnar WO inte meddelat detta i god tid innan matchstart skall det laget betala hallhyra och domaravgift för bägge lagen. Om så sker även vid ett andra tillfälle tas samma avgift ut och laget utesluts från turneringen.

 

§ 14 Flyttning av match

 

För att flytta en match skall lag meddela korpens sektionsledare, motståndarlag och domare i god tid innan aktuell speldag. Samt att i samförstånd med motståndarlag och domare bestämma ny speldag och tid + att själv boka ny halltid och själv bekosta den.


§ 15 Övrigt

 

Korpen tillhandahåller att "första förband" finns tillgängligt. Kylpåse eller motsvarande bör finnas tillhands om skada inträffar och där nedkylning kan bidra till minskad blödning.

 

Vid allvarlig skada som föranlett läkarbesök skall den skadade snarast kontakta arrangören för anmälan av idrottsskada.

 

 

Dessa regler gäller från 2009–09-09

Inga nyheter är skapade

Postadress:
Korpen Västervik MIF - Korpen
Folkparksvägen 34
59337 Västervik

Kontakt:
Tel: 049014756
E-post: vastervik@korpen.se

Se all info