Hoppa till sidans innehåll

Licenser och försäkring från Svemo


Licenser och försäkring 
Svemo kommer från 1 januari 2016 att samarbeta med If för att försäkra alla utövare, funktionärer och banor. Samarbetet innebär en rad förändringar.


Förarförsäkringen som finns i en licens finansieras av licensintäkterna från alla förare. För att undvika ökade licenskostnader för förarna beslutade Svemo förbundsstyrelse att börja förhandla med andra försäkringsbolag för att hitta nya lösningar.
Styrelsen jämförde de offerter som de olika försäkringsbolagen lämnat. Samtliga offerter visade på en avsevärd höjning av försäkringskostnaderna utifrån nuvarande försäkringsomfattning och försäkringskostnader. Förändringar i försäkringens omfattning var därför ett krav enligt alla offerter.
Tillsammans med försäkringsbolaget If har Svemo-kansli arbetat fram en lösning som endast innebär en liten ökning av de totala kostnaderna för försäkringarna. Priset för de flesta förarlicenser behöver inte höjas genom att vissa förändringar genomförs i licens-, och försäkringssystemet (se även faktaruta längre ned).
En av de större förändringarna är att förarförsäkringen som tidigare funnits i Banlicensen försvinner helt från den 1 januari 2016. Funktionärer och publik är dock fortfarande försäkrade via Banlicensen.
Barn upp till 12 år som är inskrivna i Guldhjälmskonceptet via Svemo TA har full försäkring, barn som inte är inskrivna i Guldhjälmskonceptet har halv försäkring.
Dessutom ska alla Klubbtävlingar, oavsett gren, registreras i Svemo TA.

Per Westling, Generalsekreterare. Kan du berätta mer om förändringarna?


Måste alla som kör på banorna ha en Svemo-licens eller kan man använda sin privata försäkring eller andra licenser?
- Ja, alla måste ha en Svemo-licens. Det är inte tillåtet att använda sin privata försäkring istället för en Svemo-licens. Det viktiga är att man vid eventuell olycka kan säkerställa att den skadade hade licens/försäkring, samt var och när skadan inträffade. Det är inte heller tillåtet att använda licens utfärdad av något annat förbund eller organisation.

Vad händer om någon kör på banan utan licens och skadar sig eller någon annan?
- Den som kör utan licens är helt oförsäkrad och bryter samtidigt mot regelverken. Kör han/hon på någon annan förare, funktionär eller publik så gäller den påkördes licens/försäkring.
Om klubben tillåter förare att köra på banan utan licens och en olycka inträffar med olicensierade förare inblandade så har vi ett osäkert rättsläge vad gäller vem som ska räknas som ”ansvarig” för det inträffade. Är det inom klubbens ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet så bör alla klubbar på något sätt kontrollera att den som ger sig ut på banan har en licens.
Om enskilda förare ger sig ut på banan och kör på tider då klubben inte har öppet för verksamhet så gäller inga av Svemos försäkringsskydd.

Vem är ansvarig för att kontrollera att alla som kör på klubbens bana har en Svemo-licens och därmed gällande försäkring?
- Klubbarna får själva avgöra hur det vill hantera kontrollen. Dom kan sin egen verksamhet bäst. Det ligger i klubbarnas eget intresse att ha kontakt med dom som vistas på banan för att informera om säkerhetsregler och inbjuda till medlemskap i klubben. Vi kan inte ha centralt fastställda regler för hur det ska hanteras då verkligheten ser så olika ut i alla klubbar.

Om en träningsansvarig missar att kontrollera att någon har licens och denne föraren skadar sig på banan, blir då den träningsansvarige personligt ansvarig för skadeersättning eller blir den aktuella klubben ansvarig?
- Klubben bör vara extremt tydlig i sin information till förarna som vistas på banan vilka regler som gäller. Ansvaret vilar naturligtvis i första hand på föraren, han/hon ska inte kunna hävda att ”- Jag visste inte!” Målbilden är naturligtvis att en personlig licens är lika viktig som en egen hjälm. Svemo kommer att trycka upp anslag/affischer med information om detta till samtliga klubbar som klubbarna kan anslå på lämpliga platser. Men inom varje klubb måsta man sprida ut vilka regler som gäller.

Om en förare som tränar på en bana bryter mot reglerna och skadar annan förare eller sig själv, gäller Svemos försäkring då? (Blir den träningsansvarige eller klubben ersättningsskyldig?)
- Det beror på omständigheterna. En förare som bryter mot ex träningsregler omfattas ”normalt” av försäkringsskyddet. Men det bör väl ligga i alla inblandades intresse att förarna INTE bryter mot säkerhetsreglerna. Återigen handlar det om information. Klubbarna måste vara tydliga med vilka säkerhets/träningsregler som gäller på banan.
Försäkringen inte gäller om föraren kör på banan under tid då det inte är träning, föraren kör utan hjälm eller annan reglerad skyddsutrustning eller föraren bryter medvetet mot säkerhetsbestämmelser.

Kan en klubb friskriva sig från ansvar vid olycka som sker på anläggningen genom att t.ex. sätta upp en skylt om att alla kör på egen risk?
- Nej. Tidigare händelser och rättsfall visar att det inte fungerar på det viset.

Om Arrangemangslicensen
Kan klubben bedriva sin Prova På-verksamhet genom att använda Arrangemangslicensen?
- Nej. Arrangemangslicensen är konstruerad för att kunna hantera arrangemang som helt faller utanför det nuvarande licens-/verksamhetssystemet. För Prova På-verksamhet finns en Tränings/ProvaPå-licens som gäller under ett dygn.

Om Prova På-licensen
Hur kommer Prova På-licensen att hanteras?
- Den som vill prova på köper sin licens via svemo.se den kostar 150kr/gång/dag.


Om Klubblicensen
Kan en förare som tar Klubblicens i vår klubb träna på alla klubbens banor?
- Ja, undantaget Roadracing och Dragracing där klubblicens inte finns. Han/hon kan dessutom träna på samtliga andra banor så länge det sker hos en Svemo-klubb, på en Svemo-godkänd bana i ordnad form, dvs. på tid och plats klubben angett att träning kan bedrivas.

En förare med klubblicens kan bara delta i klubbtävling för den klubb och gren som är angiven på licensen, varför kan han/hon inte tävla på annat ställe?
- Klubblicensen är egentligen en träningslicens. Kostnaden för klubblicens har satts mycket lågt för att det inte ska vara ett ekonomiskt hinder för en förare att skaffa en enkel form av träningslicens. För att underlätta för klubbar och förare att ordna enkla klubbtävlingar öppna för många av klubbens medlemmar ska Klubblicensen dessutom gälla för klubbtävling i den aktuella grenen och klubben. Skulle Klubblicensen öppnas även för andra grenar än den på licensen angivna eller för klubbtävlingar även i andra klubbar så ökar den ekonomiska risken avsevärt och det finns redan andra licenser som kan användas.* Klubblicens. 500kr/år
Gäller för:
Träningsverksamhet organiserad av en Svemo-ansluten klubb på en Svemo-godkänd bana i alla grenar utom Roadracing- och Dragracing.
Deltagande i klubbtävling endast i den klubb och gren som licensen är utskriven för. (Undantaget om tävlingsledaren godkänner andra licensgrenar enligt reglerna för klubbtävling i respektive NT/SR.) Det är tillåtet för förare att köpa Klubblicens i flera klubbar om det är olika grenar. Tilläggspris 500 kr/år.
Klubblicensen går alltid att uppgradera till högre licens. Kostnaden är då mellanskillnaden mellan Klubblicens och den högre licensen.
Klubblicensen har full försäkring.

Ny licens för arrangörer

* Arrangemangslicens
En Arrangemangslicens finns för arrangemang som faller helt utanför ramarna i de tävlings/tränings och licensregelverk som finns idag och där befintliga regel- och licenssystem inte kan användas på lämpligt sätt. Det kan röra sig om tillfälliga ”kick-off” arrangemang, habiliteringsverksamhet för barn eller tillfälliga övningar/tester/uppvisningar av olika slag.
Kontakta Svemo-kansli för villkor och pris.
Arrangemangslicensen kan erhållas genom att arrangören kontaktar Svemo kansli/Idrottsgruppen och tillsammans med Svemo tar fram alla förutsättningar. En grundregel är att alla som ska omfattas av Arrangemangslicensens försäkring måste finnas namngivna. Arrangemangslicensen innehåller en full försäkring för förare, funktionärer och publik.

 

Det finns även en del andra ändringar inför 2021. Läs mer på www.svemo.se

Uppdaterad: 23 NOV 2015 23:09 Skribent: Patrik Kerttu
E-post: This is a mailto link

Samarbetspartners

klicka på bilderna för att

komma till deras hemsida.

Bergmans Motor

 

CrossEnduroKompaniet

 

 

svedea2

 

 

 

 

 

ströms

Postadress:
Kortedala MK - Motorcykel och Snöskoter
Fredrik Hansson, Gräsåsvägen 25
42470 Olofstorp

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@kortedalamotork...

Se all info