Hoppa till sidans innehåll

Fonder och Stipendier


Det finns ett flertal bidrag, fonder och stipendier att söka för en idrottsförening eller för dig som är idrottsledare eller aktiv idrottare. Stora fondboken, som finns på biblioteket, är en sammanställning av alla fonder och stipendier. De finns också sökbara i databasen GlobalGrant. Föreningsbyrån, Sundsvalls kommun, har också en sammanställning med länkar på sin hemsida.

 

Bidrag till föreningar och organisationer

Förutom de kommunala bidragen som söks via Föreningsbyrån finns det andra bidrag eller fonder att söka ur till din förening.

 

Länk till Föreningsbyrån Sundsvalls kommun

http://www.sundsvall.se/Uppleva-och-gora/Foreningar/Bidrag-och-stipendier/

 

Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

www.arvsfonden.se

Stiftelser via Länsstyrelsen

Här kan du eller din förening söka ur stiftelser som förvaltas av Länsstyrelsen.

Söka medel i stiftelser via Länsstyrelsen

Stipendier, stöd och bidrag

Här har Allmänna arvsfonden samlat ett axplock av information om fonder, stiftelser med mera, där du som enskild eller din förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd.

Arvsfondens länksamling för stipendier stöd och bidrag

Bygdemedel via Länsstyrelsen

Bygdemedel, även kallat bygdeavgiftsmedel, är en ersättning till bygder som blivit berörda genom utbyggnaden av vattenkraft.

Så många som möjligt i bygden ska ta del av bidraget. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag. Föreningen måste vara inregistrerad och ha ett organisationsnummer. Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt.

Information och blanketter för ansökan om bygdemedel

Riksidrottsförbundet

Stöd, bidrag och stipendier till föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet.

www.rf.se

Folkhälsobidrag via Landstinget Västernorrland

Föreningar, friskvårdsanläggningar och organisationer i Västernorrlands län kan söka landstingets folkhälsobidrag för att öka fysisk aktivitet hos befolkningen och/eller stödja arbetet med Fysisk aktivitet på Recept.

Folkhälsocentrum, Landstinget Västernorrland, kan ge stöd till utvecklingsprojekt vars syfte är att främja fysisk aktivitet hos kommunens/länets invånare.

Söka folkhälsobidrag via Landstinget Västernorrland

Ungdomschansen

Ungdomar är en grupp som ofta hamnar i skymundan då det skall byggas och planeras på landsbygden. Inom Ungdomschansen vill man uppmärksamma och se  ungdomar som en tillgång och en kraft för att forma framtiden.

"Har du en tanke eller dröm om något som du tycker saknas där du bor? Du kanske vill ha en skateboardramp eller kunna spela teater på en utomhusscen? Kan din dröm kanske vara bra för många fler och kanske leda till arbetstillfällen"

www.ungdomschansen.se

Leader Mittland

LAG:s uppgift är att besluta om projektstöd för att stödja utvecklingen av ekonomin i Bräcke, Ånge och Sundsvalls landsbygd. Stöden går till projekt för lokal landsbygdsutveckling och som ofta drivs i samverkan mellan flera parter från privat, offentlig och ideell sektor.

www.leadermittland.se

Boverket

Boverket kan ge investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler för nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och köp. Det kan också ges för tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Boverket har även ett utvecklingsbidrag som ges för att anpassa eller utrusta lokalen på ett sätt som särskilt främjar ungdomars kultur- och fritidsverksamhet.

www.boverket.se

Ungdomsstyrelsen

Bidragen på Ungdomsstyrelsen är indelade i organisationsbidrag och projektbidrag. Organisationsbidrag används till basverksamhet som till exempel administration. Projektbidrag går till projekt med ett speciellt tema eller inriktning.

www.ungdomsstyrelsen.se

Arrangörslyftet

Arrangörslyftet i Västernorrland finns för dig som är - eller vill bli - arrangör på din hemort för scenkonst eller film. Det är ett ekonomiskt stöd till dig som jobbar ideellt ute i din kommun, som en stimulans att våga satsa för att göra livet mer berikande och levande just där du befinner dig. Arrangörslyftet finansieras av länets sju kommuner, Riksteatern Västernorrland, Scenkonstbolaget, Landstinget och Kommunförbundet i samverkan. Arrangörslyftet i Västernorrland välkomnar alla initiativ men vänder sig särskilt till dig som vill arrangera scenkonst utanför tätorterna.

www.scenkonstbolaget.se

Stipendieinfo

Sveriges största söktjänst för stipendier.Tag vara på dina möjligheter att få stipendier. Man kan få stipendier och finansiellt stöd för en lång rad ändamål som studier, forskning, sociala behov, vård, rehabilitering, kultur, idrott, volontärarbete m.m. Med hjälp av denna service kan du hitta just de stipendier som är intressanta för dig.  Det finns även ett mycket stort urval av resestipendier.  

 

www.stipendier.se


Svenska ESF-rådet - Socialfonden

Socialfonden stöder projekt som främjar kompentensutveckling och motverkar utanförskap. Här finns information om Socialfonden och möjligheterna att söka ekonomiskt stöd.

ESF - Socialfonden

Statens Kulturråd

Kulturrådet har som en av sina viktigaste uppgifter att främja konst- och kulturverksamheter i hela landet – men även internationellt. Det sker bland annat genom bidragsgivning till konst och kultur som ger alla möjlighet till att ta del av ett varierat kulturutbud av hög kvalitet.

 

www.kulturradet.se


Kulturbryggan

Via Kulturbryggan är det möjligt att söka stöd för

- Nyskapande kulturell verksamhet av professionell art som bedrivs i projektform
- Samverkansprojekt som syftar till att utveckla nya former för att bedriva kulturell verksamhet
- Projekt som syftar till att utveckla nya sätt att finansiera kulturell verksamhet

Projekten kan avse ett enskilt konst- eller kulturområde eller vara konstområdesöverskridande. De kan också bygga på samverkan mellan kultursektorn och andra samhällsområden.

www.kulturbryggan.se

Radiohjälpen/Viktoriafonden

Victoriafonden arbetar för funktionshindrade och kroniskt sjuka barn och ungdomar i Sverige. Individer eller familjer kan inte ansöka om stöd utan alla pengar kanaliseras via olika typer av ideella föreningar inom handikapprörelsen.

http://www.svt.se/2.94472/victoriafonden

Fritidsforum

Fritidsforum stödjer mindre projekt som på olika sätt stärker ungas inflytande och utgår ifrån empowerment.

www.fritidsforum.se

Folkhälsoinstitutet

Via Folkhäsloinstitutet finns det möjlighet att söka stöd till prioriterade insatser för att främja folkhälsan.

www.fhi.se

Migrationsverket

Flyktingfonden och Återvändandefonden är två EU-fonder som ger stöd till utvecklingsprojekt. 
Myndigheter, kommuner, landsting, organisationer, forskningsinstitutioner, företag och stiftelser kan ansöka om projektstöd från fonderna.
Flyktingfonden ger stöd till utvecklingsprojekt för asylsökande och flyktingar medan Återvändandefonden stöder projekt som underlättar för människor att återvända till sina hemländer.

www.migrationsverket.se

Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond
för internationellt utbyte

Folke Bernadottes Minnesfond har till uppgift att främja ungdomars internationella förståelse genom utbyte med ungdomar i andra länder.

www.folkebernadottesminnesfond.se

Idéer för livet

Idéer för Livet stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Vi strävar efter att med vårt förebyggande arbete bidra till att skapa ett tryggt och kärleksfullt samhälle även för framtida generationer.

www.ideerforlivet.se

Stöd till digitalisering av biograf

Stöd kan sökas av biografägare som är registrerade hos Filmägarnas Kontrollbyrå (FKB). Stöd kan sökas för salong som ingår i biograf med högst tre salonger och med i genomsnitt mindre än två miljoner kronor i bruttobiljettintäkter per salong och år.

Statens Filminstitut

 

 

Uppdaterad: 05 APR 2018 12:55 Skribent: Lena Eriksson

Genom att gå in på svenska spel och spela via länken stöder du KIF!

High Five

 

Klicka på bilden för att:

Facebook

 

Våra idrotter. 

Fotboll 

Skidor

Varpa

Orientering

 

Sponsorer:

SCA logga

Däckterminalen

Bauhaus-logga

KME

Mattias Hagman

Sättna hbf

Postadress:
Kovlands IF
Ånäsvägen 4 B
85561 Kovland

Kontakt:
Tel: 06091427
E-post: This is a mailto link

Se all info