Hoppa till sidans innehåll

Idrottsledare


Fonder och stipendier att söka för idrottsledare

 

Utdrag ur Stora Fondboken

 

4622 Gustaf Lindenbaum-stipendiet, Riksidrottens vänner, Stig Hedlund Uckerö 6320, 74294 Östhammar, Tel: 0173-51150, Fax: 0173-51160, http://wwwrf.se

ÄNDAMÅL: Stipendium till förtjänta yngre kvinnliga idrottsledare för vidareutbildning. Det är viktigt att sådana egenskaper som kamratskap och lojalitet m.m. särskilt betonas. Stipendiet utdelas i regel vart tredje år, närmast 2015.

ANSÖKAN: Skriftligen stipendiekommitten tillhanda senast 31 augusti. Endast utsedda stipendiater underrättas, och det senast den 1 november. Stipendiat skall lämna kort, skriftlig rapport om hur stipendiet använts.

Utdelning 5000 kr.

 

4729 Jubileumsfonden, Riksidrottens vänner, Stig Hedlund Uckerö 6320, 74294 Östhammar, Tel: 0173-51150, Fax: 0173-51160, http://wwwrf.se

ÄNDAMÅL: Stipendium att användas för utbildning, till "en aktiv kvinnlig eller manlig idrottsledare som genom sin ledargärning på särskilt sätt främjat svensk idrott".

ANSÖKAN: Inga särskilda ansökningsformulär finns. Skriftliga ansökningar och förslag skall vara stipendiekommittens sekreterare tillhanda senast den 31 augusti. Endast utsedda stipendiater underrättas, och det senast den 1 november.

 

4730 Sven Thorfelt-stipendiet, Riksidrottens vänner, Stig Hedlund Uckerö 6320, 74294 Östhammar, Tel: 0173-51150, Fax: 0173-51160, http://wwwrf.se

ÄNDAMÅL: Stipendiet, att användas till utbildning, till en under många år verksam manlig eller kvinnlig idrottsledare, som framgångsrikt främjat ungdomsverksamhet i grundarens anda.

ANSÖKAN: Senast 31 augusti. Inga särskilda ansökningsformulär finns. Endast skriftliga ansökningar och förslag.

Utsedda stipendiater underrättas senast den 1 november. Stipendiat skall lämna kort, skriftlig rapport om hur stipendiet använts.

(Efter den 31 augusti inkomna ansökningar och förslag behandlas först i september-oktober följande år.)

 

4731 Bo Ekelund-stipendiet för idrottens utbredning och utveckling, Riksidrottens vänner, Stig Hedlund Uckerö 6320, 74294 Östhammar, Tel: 0173-51150, Fax: 0173-51160, http://wwwrf.se

ÄNDAMÅL: Stipendiet till en ideellt arbetande klubbledare som under avsevärd tid med framgång ägnat sina krafter åt

den fria idrottens utbredning och utveckling.

ÄNDAMÅL: Inga särskilda ansökningsformulär finns. Skriftliga ansökningar och förslag med lämpliga bilagor som styrker

ansökan skall vara stipendiekommittens sekreterare tillhanda senast den 31 augusti. Endast utsedda stipendiater underrättas, och det senast den 1 november. Stipendiat skall lämna kort, skriftlig rapport om hur stipendiet använts.

(Efter den 31 augusti inkomna ansökningar och förslag behandlas först i september-oktober följande år.)

 

690 Edström-Ekelund och Landeliusfonden, Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, 11473 Stockholm, Tel: 08-6996168 Kristina Wiberg, Fax: 08-6886200, This is a mailto link, https://www.rf.se

ÄNDAMÅL: Bidrag till svenska aktiva ungdomsledare i åldern 16-21 att utbilda sig inom ungdomsidrotten.

ANSÖKAN: Via respektive distriksförbund på särskild blankett. Ansökningshandlingar utskickas till distriktsförbunden i

augusti jämna år. Ansökan ska vara inne senast 1 oktober, jämna år till distriktsförbundet.

 

696 Everth Svenssons minnesfond, Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, 11473 Stockholm, Tel: 08-6996168 Kristina Wiberg, Fax: 08-6886200, This is a mailto link, https://www.rf.se

ÄNDAMÅL: Att stimulera aktiva ungdomsledare och lovande idrottsungdomar till vidareutveckling inom sin gren.

ANSÖKAN: Under tiden 1 januari - 15 mars det år Sommar-OS hålls, via respektive specialförbund.

UTDELNING: Stipendiesumman varierar år från år.

 

q6035 Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond, Kungl Slottet, 11130 Stockholm, http://www.gv90.a.se

ÄNDAMÅL:

1 - Utbildning för ungdomsledare som utförs av en organisation för barn och ungdomar i Sverige i samarbete med organisation i annat land. Utbildningen ska vara av värde för ledare och unga i både Sverige och i det andra land som utbildningen avser. Innehållet i utbildningen samt mål och syfte med verksamheten ska anges i ansökan.

2 - Ledarutbildning med inriktning på internationell verksamhet, d v s vidareutbildning som syftar till att öka ledares kunskap om frågor som är av värde för internationellt ungdomssamarbete.

Utbildningen bör till stor del omfatta yngre ledare. Fonden prioriterar projekt som kan engagera ett större antal

ungdomar.

Stöd ur fonden kan inte utgå till verksamhet som får bidrag från statliga eller kommunala myndigheter.

ANSÖKAN: Senast 15 februari och 15 oktober. Ansökan bör ske på särskild blankett som finns att hämtas från

hemsidan. Ange alltid ändamålet för projektet på blanketten. Viktigt är också att specificera kostnader och intäkter samt

bidrag som söks från andra håll. Ansökan sänds in till vederbörande riksorganisation eller, om sådan saknas, direkt till

fonden. För mer information se fondens hemsida.

 

Uppdaterad: 05 APR 2018 12:56 Skribent: Lena Eriksson

Genom att gå in på svenska spel och spela via länken stöder du KIF!

High Five

 

Klicka på bilden för att:

Facebook

 

Våra idrotter. 

Fotboll 

Skidor

Varpa

Orientering

 

Sponsorer:

SCA logga

Däckterminalen

Bauhaus-logga

KME

Mattias Hagman

Sättna hbf

Postadress:
Kovlands IF
Ånäsvägen 4 B
85561 Kovland

Kontakt:
Tel: 06091427
E-post: This is a mailto link

Se all info