Hoppa till sidans innehåll

Idrottsförening


Fonder och stipendier att söka för idrottsförening

 

Utdrag ur Stora Fondboken

 

691 Tryggs 60-års fond, Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, 11473 Stockholm, This is a mailto link, https://www.rf.se

ÄNDAMÅL: Att utdela bidrag till:

1 - RF-föreningar med bra ungdomsverksamhet, för att ytterligare förbättra ungdomsarbetet, t ex genom utbildning, inköp av utrustning etc.

2 - Ungdomsledare, under 20 år, för vidareutbildning som kan förbättra ungdomsarbetet.

ANSÖKAN: På särskild blankett. Ansökan ska göras via respektive distriksförbund senast 1 september och till RF

senast 1 oktober. Ansökningshandlingar utskickas till distriktsförbunden i augusti.

UTDELNING: 1 000-1 500 kr per stipendium.

 

a1512 Bidrag till föreningsägda anläggningar, Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, 11473 Stockholm, Tel: 08-6996145 Mona Hjelm, Fax: 08-6886200, This is a mailto link, https://www.rf.se

ÄNDAMÅL: Riksidrottsförbundet ger bidrag till uppförande, om- och tillbyggnader samt periodiskt underhåll av föreningsägda anläggningar.

VEM KAN SÖKA: Bidrag får sökas av till Riksidrottsförbundet anslutna organisationer. Bidrag prioriteras för

investeringar som främjar:

- ökat nyttjande av och tillgänglighet till anläggningen samt nya anläggningar (dvs. för att "öppna dörrarna för fler"

- föreningens möjlighet till utveckling av barn och ungdomars verksamhet

- jämställdhetsskapande åtgärder

- tillgänglighet för funktionshindrade

- miljöförbättringar och energieffektivitet

- idrott i närmiljön.

Särskilda villkor:

- arbetena får ej vara påbörjade innan ansökan skickas till RF

- vid arrende eller hyra måste giltigt nyttjanderättshandling med löptid på minst 10 år framåt finnas

- bidrag utgår ej till samma eller liknande anläggning inom en 5-års period

- bidrag utgår endast till anläggningsprojekt överstigande en investeringskostnad motsvarande 1 basbelopp.

Bidragets storlek är beroende av hur stor del av det statliga anslaget som RS beviljar till anläggningar och antalet

ansökningar som kommer in under kalenderåret Maxbeloppet är högst 25 % av investeringskostnaden och som mest

motsvarande 4 basbelopp.

ANSÖKAN: En omarbetning av reglerna för bidrag till anläggningar har genomförts. Detta innebär att i fortsättning kommer all handläggning av bidrag ske via respektive distriktsidrottsförbund. Frågor besvaras av Monica Hjelm,

Riksidrottsförbundet.

 

q14994 Stiftelsen Margit Grafströms minnesfond, Hushållningssällskapet i Västernorrland län, Box 253, 87125 Härnösand, http://www.hush.se

ÄNDAMÅL: Är att lämna bidrag till företrädesvis ungdomsverksamhet i länet.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer och organisationer bosatta/verksamma inom länet.

ANSÖKAN: När som helst under året. Skriftlig ansökan.

 

q15082 Stiftelsen Cool Kidz, Per Erik Eklund, Yttervägen 67, 79390 Leksand

ÄNDAMÅL: Är att genom årliga bidrag till enskilda personer och idrottsföreningar i Sverige stödja svensk barn- och ungdomsidrott och ideellt arbete med idrottsintresserade barn och ungdomar.

VEM KAN SÖKA: Enskilda och juridiska personer i Sverige.

ANSÖKAN: När som helst under året. Skriftliga ansökningar.

 

q15471 Stiftelsen Bertil Åströms fond, Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsen, 85185 Sundsvall, http://www.sundsvall.se

ÄNDAMÅL: Att befrämja och stödja den ideella föreningsverksamhet som bedrivs eller kan komma att bedrivas inom det område som idag geografiskt omfattas av Lidens församling.

ANSÖKAN: När som helst under året. Egen skriftlig utformad ansökan med lämpliga bilagor.

 

q4459 Stiftelsen KFUK/KFUM i Sundsvall med omnejd, Sigge Godin, Kaptensgatan 7, 85238 Sundsvall

ÄNDAMÅL: Skall utövas på sådant sätt att det genom ekonomiskt stöd till föreningen och till de specialavdelningar som enligt föreningens stadgar bildats inom föreningen blir möjligt att med kraft verka för föreningens och dess specialavdelningars syfte

1 - Att hjälpa unga människor till en personlig kristen tro,

2 - Att främja ungdomens vård, fostran och utbildning,

3 - Att fostra unga kvinnor och unga män till personligt ansvarstagande i samhälle och samfund,

4 - Att fostra unga kvinnor och unga män till samverkan, baserad på likställdhet, medmänsklighet och gemenskap,

5 - Att bidraga till samförstånd mellan enskilda kristna och mellan samfund,

6 - Att främja tillämpandet av kristen etik i samhällslivet,

7 - Att verka för internationell förståelse,

8 - Att hjälpa nödlidande människor, oberoende av ras, nationalitet, religion, politisk uppfattningeller social ställning.

Det skall även vara möjligt för stiftelsen att tillfälligt stödja annan organisations ungdomsverksamhet för speciellt och

särskilt angeläget projekt, som stiftelsens styrelse bedömer vara till stor nytta för vård, fostran och utbildning av ungdom

eller som eljest icke är främmande för den verksamhet som stiftelsen enligt dessa stadgar har att stödja.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer i Sverige.

ANSÖKAN: När som helt under året. Skriftlig ansökan.

 

q5637 Sparbanksstiftelsen Norrland, Marita Eriksson, Box 73, 90103 Umeå, Tel: 090-169208, Fax: 090-120528, This is a mailto link, http://www.sparbanksstiftelsennorrland.se/

ÄNDAMÅL: 1 - Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom det tidigare verksamhetsområdet för Sparbanken Norrland. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag.

2 - Stiftelsen delar årligen ut ett konstnärsstipendium och ett antal kulturstipendier. Stipendierna är utdelningsstipendium, vilket innebär att de inte kan sökas.

VEM KAN SÖKA: Juridiska och fysiska personer med hemort eller verksamhet i Västerbotten eller Västernorrlands län.

Bidrag lämnas endast i undantagsfall till enskilda personer.

ANSÖKAN: 1 - När som helst under året på särskild blankett. För mer information och ansökningsblankett se

ovanstående hemsida.

 

q6960 Stiftelsen Severin och Malin Axells barnbördshusfond, Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsen, 85285 Sundsvall, http://www.sundsvall.se

ÄNDAMÅL: Att genom bidrag eller annat stöd möjliggöra meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom. Stödet skall utgå från individens behov.

VEM KAN SÖKA: Föreningar och organisationer inom kommunen.

ANSÖKAN: Under våren. Egen skriftligt utformad ansökan med lämpliga bilagor.

 

q6963 Stiftelsen Fruarnas Barnbördshusfond, Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsen, 85285 Sundsvall, http://www.sundsvall.se

ÄNDAMÅL: Att genom bidrag eller annat stöd möjliggöra meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom. Stödet skall utgå från individens behov.

VEM KAN SÖKA: Föreningar och organisationer inom kommunen.

ANSÖKAN: Under våren. Egen skriftligt utformad ansökan med lämpliga bilagor.

 

q6987 Stiftelsen M E Liedbergs räddningshemsfond, Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsen, 85285 Sundsvall, http://www.sundsvall.se

ÄNDAMÅL: Att genom bidrag eller annat stöd möjliggöra meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom. Stödet skall utgå från individens behov.

VEM KAN SÖKA: Föreningar och organisationer inom kommunen.

ANSÖKAN: Under våren. Egen skriftligt utformad ansökan med lämpliga bilagor.

 

q6998 Stiftelsen Inackorderingshemmetssamfond, Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsen, 85285 Sundsvall, http://www.sundsvall.se

ÄNDAMÅL: Att genom bidrag eller annat stöd möjliggöra meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom. Stödet skall utgå från individens behov.

VEM KAN SÖKA: Föreningar och organisationer inom kommunen.

ANSÖKAN: Under våren. Egen skriftligt utformad ansökan med lämpliga bilagor.

 

q7011 Stiftelsen Justina Altins donation till inackorderingshem för barn och ungdom, Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsen, 85285 Sundsvall, http://www.sundsvall.se

ÄNDAMÅL: Att genom bidrag eller annat stöd möjliggöra meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom. Stödet skall utgå från individens behov.

VEM KAN SÖKA: Föreningar och organisationer inom kommunen.

ANSÖKAN: Under våren. Egen skriftligt utformad ansökan med lämpliga bilagor.

 

Uppdaterad: 05 APR 2018 12:56 Skribent: Lena Eriksson

Genom att gå in på svenska spel och spela via länken stöder du KIF!

High Five

 

Klicka på bilden för att:

Facebook

 

Våra idrotter. 

Fotboll 

Skidor

Varpa

Orientering

 

Sponsorer:

SCA logga

Däckterminalen

Bauhaus-logga

KME

Mattias Hagman

Sättna hbf

Postadress:
Kovlands IF
Ånäsvägen 4 B
85561 Kovland

Kontakt:
Tel: 06091427
E-post: This is a mailto link

Se all info