Hoppa till sidans innehåll

Idrottsutövare


Fonder och stipendier att söka för idrottsutövare

 

Utdrag ur Stora Fondboken

 

4200 Stiftelsen Fritid & Friluftsliv trots funktionshinder, Maltesholmsvägen 147 XI, 16562 Hässelby, This is a mailto link

ÄNDAMÅL: Utdelar ett stipendium till en ung och lovande idrottsutövare som ej fyllt 20 år (undantag kan göras).

ANSÖKAN: Under februari. Ingen speciell ansökningsblankett. Du själv, vänner eller anhöriga eller någon representant från idrottsklubben kan söka för din räkning. Uppge namn, adress, telefon, idrottsgren, ålder, främsta meriter (styrkes

med intyg), träningsförhållanden och förhoppningar och skriv under ansökan. Om någon annan än du själv söker ska denne uppge sitt namn och sin adress och telefon. Kan också sökas från ovanstående hemsida.

UTDELNING: 75 000 kronor.

 

4701 Sundsvalls kommuns idrottsstipendier, Sundsvalls kommun, Föreningsbyrån, 851 96 Sundsvall

ÄNDAMÅL: Utdelas som belöning för förtjänstfull verksamhet inom idrott.

Stipendieformer:

1 - Vladimir Smirnov stipendiet kan tilldelas enskild person som uppträtt föredömligt som god förebild för barn och ungdomar, antingen genom egna idrottsliga insatser, eller genom ledarinsatser.

2 - Lars Frölander stipendiet kan tilldelas enskild junioridrottare som är lovande eller som nått internationella framgångar inom sin idrott.

3 - Ung ledare som uppträtt föredömligt med bredd, vett och etikett och som god förebild för barn och ungdomar genom ledarinsatser.

4 - Hedersomnämnande kan tilldelas ideell förening eller enskild person som på ett berömvärt sätt arbetat inom idrottsföreningar.

VEM KAN SÖKA: Enskild person som är verksam i bidragsberättigad förening i kommunen, som inte uppnått högre ålder än 19 år under det år stipendiet utdelas och som är bosatt i kommunen.

ANSÖKAN: Förslag till stipendiat ska vara oss tillhanda i början av mars i förslutet kuvert.

 

694 RF:s och AB Svensk spels elitidrottsstipendium, Riksidrottsförbundet, Elitidrottscentrum, Idrottens Hus, 11473 Stockholm, Tel: 08-6996241 Erika Holmgren, Fax: 08-6996200, https://www.rf.se

ÄNDAMÅL: Utdelar stipendium till Idrottsutövare på landslagsnivå som kombinera idrottande på landslagsnivå med eftergymnasiala studier på lägst halvfart. För att erhålla stipendiet ska den sökande ha påbörjat studierna tidigast det år den sökande fyller 19 år.

VEM KAN SÖKA: Stipendium kan endast tilldelas den vars inkomst under taxeringsåret uppgår till högst två basbelopp. Med inkomst avses inkomst av tjänst, idrottsersättning, sponsorintäkter.

ANSÖKAN: Senast 1 maj på särskild blankett som finns att hämtas från ovanstående hemsida.

 

700 Olga och Gösta Olanders minnesfond, Riksidrottens vänner, Stig Hedlund Uckerö 6320, 74294 Östhammar, Tel: 0173-51150, Fax: 0173-51160, http://wwwrf.se

ÄNDAMÅL: Stipendierna är avsedda för enskilda, lovande idrottsungdomar (lag/föreningar göre sig ej besvär!), vilka är bra inte enbart i idrott utan också i skolan, arbetet och kamratkretsen.

ANSÖKAN: Senast 31 augusti. Egenhändigt utformad och underskriven ansökan med lämpliga bilagor som styrker din ansökan. Andra kan framföra förslag på lämpliga stipendiater. Endast utsedda stipendiater underrättas, och det senast den 1 november. Stipendiat skall lämna kort, skriftlig rapport om hur stipendiet använts. Efter den 31 augusti inkomna ansökningar och förslag behandlas först i september-oktober följande år.

 

q2716 Göte Nymans stiftelse för idrottsmän och idrottskvinnor, c/o Kjell Svensson, Södra promenaden 58, 60239 Norrköping, http://www.vsif.o.se

ÄNDAMÅL: Att främja och understödja idrottsmän och idrottskvinnor i sin utövning samt verka för en positiv utveckling i form av stöd av barn- och ungdomsidrott.

ANSÖKAN: Senast 28 februari. Egen skriftligt utformad och underskriven ansökan med uppgift om vad stipendiet skall användas till, kurs, träningsläger etc samt kostnad härför samt intyg av sökandens förening eller specialförbund om sökandens lämplighet för den avsedda utbildningen. Stipendiat är skyldig att efter genomgången utbildning lämna en

kort redogörelse till Stiftelsen för den genomgångna utbildningen.

 

q5637 Sparbanksstiftelsen Norrland, Marita Eriksson, Box 73, 90103 Umeå, Tel: 090-169208, Fax: 090-120528, This is a mailto link, http://www.sparbanksstiftelsennorrland.se/

ÄNDAMÅL: 1 - Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom det tidigare verksamhetsområdet för Sparbanken Norrland. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag.

2 - Stiftelsen delar årligen ut ett konstnärsstipendium och ett antal kulturstipendier. Stipendierna är utdelningsstipendium, vilket innebär att de inte kan sökas.

VEM KAN SÖKA: Juridiska och fysiska personer med hemort eller verksamhet i Västerbotten eller Västernorrlands län.

Bidrag lämnas endast i undantagsfall till enskilda personer.

ANSÖKAN: 1 - När som helst under året på särskild blankett. För mer information och ansökningsblankett se ovanstående hemsida.

 

Uppdaterad: 05 APR 2018 12:55 Skribent: Lena Eriksson

Genom att gå in på svenska spel och spela via länken stöder du KIF!

High Five

 

Klicka på bilden för att:

Facebook

 

Våra idrotter. 

Fotboll 

Skidor

Varpa

Orientering

 

Sponsorer:

SCA logga

Däckterminalen

Bauhaus-logga

KME

Mattias Hagman

Sättna hbf

Postadress:
Kovlands IF
Ånäsvägen 4 B
85561 Kovland

Kontakt:
Tel: 06091427
E-post: This is a mailto link

Se all info