Hoppa till sidans innehåll

Policy klubben


                 

Policy Klubben

Kramfors Alpina Klubb - Övergripande mål för föreningen.

En förening för alla generationer

 

Föreningen: (Alla engagerade i olika göromål inom verksamheten)

Föreningens huvuduppgift är att utveckla ungdomar inom utförsåkningen. Föreningens andra stora uppgift är att själv driva Latbergsbacken kopplat till ett nyttjanderättsavtal med Kommunen. Föreningen har också uppgiften att vara ett föredöme för ungdomsverksamhet så att idrottsutövningen fostrar ungdomar till goda samhällsmedborgare. Verka för att droger inte används av ungdomarna. Informera och diskutera drogernas negativa påverkan på hälsan och idrottsutövandet. I samband med träningsläger, träningar och tävlingar där åkare, ledare och föräldrar representerar Kramfors Alpina Klubb får alkoholhaltiga drycker inte nyttjas. Träning- och tävlingsverksamheten inom föreningen skall motverka utslagning. Verksamheten skall vara präglad av god social miljö. Alla som vill får bli medlemmar i föreningen.  

 

Aktiva ungdomar i föreningen: (Tillhör någon bokstavsgrupp)

Ungdomarna skall uppträda på ett föredömligt sätt inom och utom utförsåkningen.

Ungdomarna skall ta social hänsyn till varandra och utveckla ett bra kamratskap. Ungdomarna skall ta ansvar för ett seriöst förhållande till verksamheten. 

 

Ledare: (Ansvarar för olika områden inom föreningen)

Föreningen har ansvaret för att utveckla ledarna så att kunskap och övrig kompetens blir så bra som möjligt för ungdomarna.

Ledarna skall själva vilja utveckla sina färdigheter.

Ledarrekryteringen skall ske naturligt från aktiva åkare och föräldrar.

  

Föräldrar: (Basen för hela verksamheten)

Engagemanget från föräldrarna är den viktigaste basen för föreningen.

Föräldrarna måste känna ansvaret för utförsåkningen och driften av backen.

Föräldrar ställer upp för varandra och utvecklar bra gemenskap.

 

Ekonomi: (Grunden som verksamheten vilar på)

Föreningens ekonomi skall präglas av sundhet och långsiktighet.

Nya beslut om ersättningsreglerna tas av styrelsen varje år och baseras på prognoser, behov och kassans storlek.

Alla medlemmar skall ställa upp, efter förmåga, för att föreningen skall kunna ta på sig uppdrag som genererar inkomster.

Ökande utgifter skall kompenseras med ökande inkomster så långt det går.

 

Målformuleringar inom de övergripande rubrikerna: Föreningen:

Utvecklingen inom utförsåkningen skall omfatta alla delmoment som utvecklar den aktive inom alpina sporten. De som vill gå vidare efter den aktiva perioden skall också stödjas av föreningen. Det gäller tränarutbildningar, ledarutbildningar och även utbildningar inom den administrativa delen av den alpina sporten som gagnar klubbens verksamhet. Utvecklingen innefattar också god kännedom om de förhållningsregler som gäller inom utförsåkningen.

Motverka utslagning genom att låta de som vill tävla få göra det utifrån sin egen utgångspunkt. Bred syn vad det gäller att behålla ungdomarna i sporten.

God social miljö uppnås genom många gemensamma aktiviteter. Aktiviteterna skall planeras av respektive bokstavsgrupp då kommer utbudet att passa alla. Även styrelsen planerar för aktiviteter som riktar sig till alla medlemmar.

Aktiviteterna skall vara drogfria och främja den sociala utvecklingen.

Medlemskapet är öppet för alla. Dock har styrelsen rätt att informera sig om varför man vill bli medlem i Kramfors Alpina Klubb. 

 

Aktiva ungdomar i föreningen:

Sätter sina egna mål och stöds av föreningen för att kunna uppnå dessa. Arbetar man målinriktat så uppträder man på ett föredömligt sätt.

Sociala hänsynen utvecklas genom samarbete där de bättre hjälper de svagare så att gruppen når bättre resultat.

Seriös inställning till sporten visar man genom att komma i tid till träningar, rapportera frånvaro i tid och själv hålla ordning på planerade aktiviteter. Har man anmält sig till en tävling så infinner man sig. Har föreningen arrangemang av egna tävlingar skall man delta på dem före andra. Undantag för ordinarie tävlingsprogram. Missade träningar tas igen om det finns möjlighet till det. Träningstillfällen genomförs till planerad sluttid.

 

Ledare: Skall finnas på plats i god tid innan en planerad aktivitet skall starta.

Ingen aktiv skall känna sig utanför i gruppen. Ledarna ansvarar för att en god social miljö skapas i de grupper de leder.

Ansvarar för bokstavsgruppens ekonomi. Budgeten för bokstavsgruppen ansvarar ledaren för. Både upprättande och kostnadsföljande.  

 

Föräldrar:

Engagerad förälder följer sina barns träningar och tävlingar så att man är informerad om vad som händer i bokstavsgruppen.

Föräldrarna turas om att ansvara för transporter till olika aktiviteter.

Alla föräldrar skall arbeta för en god social miljö i klubben.

Driften av Latbergsbacken skall upplevas som ett gemensamt ansvar för alla medlemmar inom klubben.

 

Ekonomi:

Driften av Latbergsbacken, bingolotter, demonstrationer, reklamskyltar, sponsring, övriga bidrag och andra aktiviteter  är de största inkomstkällorna.

Alla förvärvade pengar, i Kramfors Alpinas namn, skall hamna i klubbkassan.

Utgifter skall planeras så långt det är möjligt.

Klubbkassans storlek bestämmer utgifternas storlek. Inga lån till löpande utgifter.

 

  

Uppdaterad: 22 JAN 2018 17:43 Skribent: Webbansvarige

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vädret i Kramfors

 

 

 

Postadress:
Kramfors AK - Skidor
Latbergsvägen 2
87292 Kramfors

Besöksadress:
Latbergsvägen 2
87292 Kramfors

Kontakt:
Tel: 061214130
E-post: info@kramforsalpina....

Se all info