Hoppa till sidans innehåll

Trafiksäkerhet - och miljöpolicy.


 

Antagen i oktober 2008

 

Trafiksäkerhets- och miljöpolicy för resor med
Kramfors Alpina Klubb

 

Syfte

Policyn syftar till säkra och miljöanpassade resor till och från träningsläger, tävlingar och liknande aktiviteter med Kramfors Alpina Klubb.

 

Mål

 • Alla ledare och föräldrar till aktiva medlemmar ska känna till policyn och dess innehåll.
 • Alla ledare och föräldrar till aktiva medlemmar ska ha grundläggande kunskap om hur våra resor kan bli trafiksäkra och miljöanpassade.
 • Alla förare ska ha skrivit på en avsiktsförklaring om att följa policyn.
 • Alla ska kunna känna trygghet i att låta sitt barn åka med i någon annans bil.

 

Utbildning och information

Följande delar ingår i informationen kring policyn:

 • Ett material som finns på Kramfors Alpina Klubbs hemsida som ska ge grundläggande kunskap om hur våra resor kan bli trafiksäkra och miljöanpassade.
 • En mall för avsiktsförklaring om att följa policyn.
 • Ett kort (i kreditkortsstorlek) med det viktigaste ur policyn.
 • En informationsaktivitet med någon extern föreläsare (t ex i samband med årsmöte eller liknande).

 

Planering av resor

Alla resor ska vara planerade i förväg. Varje träningsgrupp utser en resesamordnare till varje resa.

 • Förarna ska veta i god tid innan resan att de ska köra.
 • En resa ska planeras så att det finns gott om tid att köra lugnt.
 • Man bör ta rast efter två timmars körning.
 • Samåkning bör ske i största möjliga mån. Passagerare ska lämna ersättning till bilens ägare i enlighet med gällande bidragsregler.
 • En aktuell passagerarlista ska finnas i alla bilar och hemma hos någon.
 • Avresan bör vara gemensam.
 • Olika bilar bör hålla kontakt med varandra, framför allt på längre resor.
 • Vid risk för dåligt väglag/väder: Ring Vägverkets trafikinformationscentral
  0771-24 24 24. Följ deras rekommendationer!

 

Uppföljning/utvärdering

Policyn ska följas upp och diskuteras regelbundet på styrelsemöten, årsmöten och mellan ledare och föräldrar i träningsgrupperna.

 

Policyn ska utvärderas årligen av styrelsen, och ev. revideringar görs vid behov. Information om ändringar ska ges direkt till alla ledare och föräldrar till aktiva medlemmar.

 


 

Krav och rekommendationer på förare, fordon och färd

 

FÖRARE

 • Förare ska vara nyktra och drogfria.
 • Förare ska vara utvilade.
 • Förare ska ha grundläggande kunskap om hur våra resor kan bli trafiksäkra och miljöanpassade.
 • Förare ska ha skrivit på en avsiktsförklaring om att följa policyn.
 • Förare bör ha utbildning i och tillämpa ett sparsamt körsätt.
 • Förare bör ha utbildning i halkkörning.
 • Förare och andra vuxna passagerare bör ha kunskap om Första hjälpen.

 

FORDON

 • Fordon ska ha 3-punktsbälten på alla platser som används på resan.
 • Fordon ska ha vinterdäck med rätt lufttryck och minst 3 mm mönsterdjup (minsta tillåtna djup).
 • Fordon bör ha vinterdäck med minst 5 mm mönsterdjup.

 

FÄRD

 • Hastigheten ska anpassas efter rådande förhållanden och inte överstiga gällande hastighetsgräns.
 • Säkerhetsbälten ska användas av alla.

·         Alla barn som är kortare än 135 cm (9-10 år) ska använda särskilt barnskydd när de åker bil, till exempel bilbarnstol eller bilbältesstol.

 • Resan ska vara planerad i förväg och det ska finnas aktuella passagerarlistor i alla bilar och en hemma hos någon.
 • Handsfree bör användas vid mobiltelefonsamtal.
 • Efter två timmars körning bör man ta rast.
 • Samåkning bör ske i största möjliga mån.

 

 

Policyn antogs vid Kramfors Alpina Klubbs styrelsemöte den 20 oktober 2008.

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

 

Lars Eriksson

Ordförande


 

 

Avsiktsförklaring

 

Jag försäkrar att jag kommer att följa de regler som finns i Trafiksäkerhets- och miljöpolicy för resor med Kramfors Alpina Klubb!

 

 

Datum:__________________

 

 

Underskrift:_____________________________________

 

 

Namnförtydligande:_______________________________

 

 

Uppdaterad: 20 NOV 2008 14:25 Skribent: Webbansvarige

Postadress:
Kramfors AK - Skidor
Latbergsvägen 2
87292 Kramfors

Besöksadress:
Latbergsvägen 2
87292 Kramfors

Kontakt:
Tel: 061214130
E-post: info@kramforsalpina....

Se all info