Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy


Tobak
Alkohol
Narkotika
Doping

 

Kramfors Ridklubb

________________________________________________________________

Kramfors Ridklubb
Björknäsvägen 26                                                    idrottonline.se/KramforsRK
872 32 Kramfors                                                      This is a mailto link
0612-301 06 / 0612-131 90

 

 

Inledning

Just nu håller di i din hand en Drogpolicy för Kramfors Ridklubb. Som underlag för denna policy har ett värderingsarbete tillsammans med ett urval av medlemmar, ledare och styrelse utgjort grunden för innehållet. Detta betyder att innehållet har en bred förankring vilket ska leda till större medvetenhet och efterlevnadsgrad. Det är viktigt att policyn är ett ”levande” dokument som uppdateras vid behov.

 

Drogpolicyn är tagen av styrelsen i Kramfors Ridklubb

2010-09-20

Tobak

Enligt svensk lag får ungdomar under 18 år ej köpa tobak i butik vilket leder till nolltolerans när det gäller barn/ungdom och tobak.

Barn- och ungdomsledare ska ej nyttja tobak som klubbrepresentant i samband med barn- och ungdomsaktiviteter.

Vi har ett förbud mot rökning i närhet av vår anläggning. Rökare hänvisas till anvisad rökplats.

 

Alkohol

Enligt svensk lag får ungdomar under 20 år ej köpa alkohol i butik samt 18 års gräns för köp på restauranger och lokaler med serveringstillstånd. Detta leder till nolltolerans när det gäller barn/ungdom och alkohol.

Alkohol ska ej nyttjas vid klubbaktiviteter där barn och ungdomar närvarar.

Vid möten/fester och liknande nyttjas ej alkohol om barn och ungdomar närvarar.

Trafik och alkohol hör ej ihop vilket medför ett stort ansvar som trafikant oavsett om det gäller inom föreningens verksamhet eller ej.

Vid alla tillfällen där man representerar föreningen skall alkohol användas av vuxna på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt.

 

Narkotika & Doping

Är enligt svensk lag förbjudet vilket betyder att förekomna fall inom klubben leder till polisanmälan som förespråkas och genomförs av föreningens styrelse.

Klubben sak informera medlemmar om regler vad gäller läkemedel som kan bedömas som doping. Vid förekomna fall ska godkända intyg och dispenser finnas för användandet av läkemedlet.

 

För idrottare på ”låg nivå” gäller generell dispens enligt Riksidrottsförbundets regler angående dispens. Fördjupat material finns att tillgå på hemsidan.

 

 

Så här jobbar vi med våran policy

 

Alla våra värderingar och beslut inom föreningen ska genomsyras av vår Drogpolicy.

Policyn ska finnas att läsa samt laddas ner på föreningens hemsida.

Drogpolicyn skall finnas uppsatt på strategiska platser på vår anläggning.

Drogpolicyn skall skickas ut till alla ridande minst 1 gång om året.

Ungdomarna i föreningen ska årligen delta i någon form av aktivitet som medvetandegör de negativa hälsoaspekterna med droger.

Vid exempelvis läger eller andra passande sammankomster ska policyn diskuteras och användas. Som verktyg och hjälpmedel finns material hos SISU Idrottsutbildarna att använda för ändamålet.

Uppdaterad: 13 JUN 2011 14:37
Skribent: Susanne JutoNordenfors

Postadress:
Kramfors RK
Björknäsvägen 26
87232 Kramfors

Besöksadress:
Björknäsvägen 26
87232 Kramfors

Kontakt:
Tel: 0612-30106, 0612-13190
Fax: 0612-13190
E-post: This is a mailto link

Se all info