Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy


Tobak
Alkohol
Narkotika
Doping

 

Kramfors Ridklubb

________________________________________________________________

Kramfors Ridklubb
Björknäsvägen 26                                                    idrottonline.se/KramforsRK
872 32 Kramfors                                                      This is a mailto link
0612-301 06 / 0612-131 90

 

 

Inledning - 2010-09-20

Detta är Drogpolicyn för Kramfors Ridklubb. Som underlag för denna policy har ett värderingsarbete tillsammans med ett urval av medlemmar, ledare och styrelse utgjort grunden för innehållet. Detta betyder att innehållet har en bred förankring vilket ska leda till större medvetenhet och efterlevnadsgrad. Det är viktigt att policyn är ett ”levande” dokument som uppdateras vid behov.

 

 

 

DROGPOLICY

 

Drogpolicyn är tagen av styrelsen i Kramfors Ridklubb

 

2019-12-09

  

Tobak

Enligt svensk lag får ungdomar under 18 år ej köpa tobak i butik vilket leder till nolltolerans när det gäller ungdomar och tobak. Barn- och ungdomsledare ska ej nyttja tobak som klubbrepresentant i samband med barn- och ungdomsaktiviteter. Vi har ett förbud mot rökning i närheten av vår anläggning. Rökare hänvisas till anvisad rökplats.

 

Alkohol / Narkotika / Doping

Med droger menas alkohol och icke medicinsk användning av läkemedel samt alla narkotikaklassade preparat. Allt narkotikaklassat preparat är förbjudet enligt svensk lag.

 Enligt svensk lag får ungdomar under 20 år ej köpa alkohol i butik samt så gäller 18 års gräns för köp på restauranger och i lokaler med serveringstillstånd. Detta betyder nolltolerans när det gäller barn/ungdom och alkohol.

Vid misstanke av att någon är påverkad av alkohol eller droger avvisas personen från vår anläggning.

Alkohol ska ej nyttjas vid klubbaktiviteter där barn och ungdomar närvarar.

Trafik och alkohol hör ej ihop vilket medför ett stort ansvar som trafikant oavsett om det gäller inom föreningens verksamhet eller ej.

Vid alla tillfällen när man representerar föreningen skall alkohol användas av vuxna på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt.

 

Att vara påverkad av alkohol eller andra droger innebär hälso- och säkerhetsrisker för både hästar och människor. Det är angeläget att på KfRK skapa en sådan gemenskap och trygghet att man kan förebygga att ett beroende uppstår. Goda relationer och fin gemenskap kan göra att man på ett tidigt stadium kan upptäcka eventuella alkohol- eller drogproblem hos medlemmar.

 

Om misstanke uppstår:
Ett inledande samtal sker med ridskolechef och representant från styrelsen, medlemmen informeras om de misstankar som föreligger och att anmälan till socialtjänsten kommer att göras. I samtliga fall informeras vårdnadshavare för medlemmar under 18 år.

 

Vi följer Riksidrottsförbundets regler och riktlinjer gällande doping, se www.rf.se.

 

 

Så här jobbar vi med vår policy

 

Alla våra värderingar och beslut inom föreningen ska genomsyras av vår Drogpolicy.
Policyn ska finnas att läsa samt att laddas ner på vår hemsida.
Drogpolicyn ska skickas ut till våra medlemmar 1 gång om året.
Ungdomarna i föreningen ska årligen delta i någon form av aktivitet som medvetandegör de negativa hälsoaspekterna med alkohol och droger. Som verktyg och hjälpmedel finns material hos SISU idrottsutbildarna.

Uppdaterad: 11 MAR 2020 14:38 Skribent: Susanne JutoNordenfors

Postadress:
Kramfors RK
Björknäsvägen 26
87232 Kramfors

Besöksadress:
Björknäsvägen 26
87232 Kramfors

Kontakt:
Tel: 061230106, 061213190
E-post: info@kramforsridklub...

Se all info