Hoppa till sidans innehåll

Dynamiskt Skytte (IPSC)


Dynamiskt Skytte (IPSC)

Denna nya och spännande sportskyttegren har sina rötter i det tidiga 50-talets Kalifornien. Under senare hälften av samma årtionde spred den sig snabbt till andra kontinenter som Europa, Asien, Central- och Sydamerika samt Afrika.

International Practical Shooting Confederation (IPSC), bildades officiellt vid Internatonal Pistol Conference som hölls i Columbia, Missouri i maj månad 1976. 40 personer från olika länder hade bjudits in till denna konferens för att bestämma inriktningen och framtiden för praktiskt skytte. Överste Jeff Cooper (1920-2006) var ordförande för konferensen och insattes som den första världsordförande över IPSC.

Premierandet av precision, kraft och snabbhet som tre lika viktiga inslag var det huvudsakliga målet för konferensen, likaså riktlinjer och regler för säker vapenhantering. Stadgar sattes upp och konfederationen var ett faktum. Embryot till dynamiskt skytte hade tagit form och mottot - DVC - Diligentia, Vis, Celeritas (Precision, Kraft, Snabbhet) introducerades för att spegla behovet av och balansen mellan dessa egenskaper.

Idag (2012) representeras IPSC i 85 länder (vilka kallas Regioner) från Argentina till Österrike och antalet skyttar i världen är över 200 000. Varje år möts de valda ledamöterna från respektive land vid IPSC:s stora rådsmöte, General Assembly.

I dynamiskt skytte måste den tävlande försöka mixa precision, kraft och snabbhet till en vinnande kombination.

Måltavlorna är 57 gånger 45 centimeter med en centralt placerad, i ändarna avsmalnande högsta poängzon, 15 cm på bredaste stället och 32,5 cm hög. Den kallas A-zon och ger 5 poäng per träff.

Det mesta skyttet sker på korta håll 5-15 meter men skytte på upp till 45-50 meter förekommer. Att träffa ett 15 cm brett träffområde på 45-50 meter kan tyckas enkelt för en erfaren pistolskytt, men inom IPSC-skytte är endast grova vapen tillåtna (9 mm eller grövre kaliber).

Kaliberkravet speglar det historiska arvet för denna moderna sport, och att hantera ett grovkalibrigt vapen är betydligt svårare än ett finkalibrigt vapen avsett för rent precisionsskytte. Speciellt när skytten samtidigt försöker skjuta så snabbt som möjligt under rörelse.

Även tiden är en avgörande faktor. Uppnådd poäng från träffarna divideras med totaltiden för genomförandet av skjutmomentet på stationen, vilket ökar utmaningen.

Multipla mål, rörliga mål, mål som reagerar vid träff, uppblandade med ej skjutbara strafftavlor (ger minuspoäng vid träff) som även kan skymma eller täcka delar av skjutbara mål, utgör det unika i IPSC-stationerna. Till detta kommer också hinder, förflyttning, tävlingsmässig taktik och i stort sett vilken annan relevant svårighet som helst som stationskonstruktören kan klura ut för att bibehålla skyttarnas entusiasm och intresset hos åskådarna.

Uppdaterad: 12 SEP 2015 18:51 Skribent: Daniel Müller

SPONSORER:

ABKlogo_cmyk

Postadress:
Kristianstads PK - Skyttesport
Barbro Arvidsson, Snårarpsvägen 46
29165 Kristianstad

Kontakt:
Tel: 044245597
E-post: arvidsson.barbro@tel...

Se all info