Hoppa till sidans innehåll

HÄSTHÅLLNINGSPOLICY


 

HÄSTHÅLLNINGPOLICY

Kristianstad Ridklubbs hästhållningspolicy syftar till att beskriva hur vi genom kunskap och gott omdöme kan sätta hästens välbefinnande i centrum samt vilket förhållnings- och arbetssätt jag ska ha för att arbeta och umgås med våra hästar på ett säkert sätt. 

I policyn finns våra säkerhetsrutiner som är beskrivning av hur vi hanterar det dagliga arbetet med hästarna inom Kristianstad Ridklubb. Rutinerna utgår ifrån riksanläggningarna Flyinge, Stömsholm och Wången som alla är normgivande för hur vi minskar risken för oluckor och för hur vi höjer den yrkesmässiga standarden.

Vi vill att alla våra elever och personal på Kristianstad Ridklubb ska ta del av, förstå och agera utifrån vår hästhållningspolicy. Vi tror att vi genom kunskap, gott omdöme och genom att arbeta på ett professionellt sätt, delvis kan förutse och förstå hästens reaktioner. Policyn är skriven som en vägledning i vårt arbete med hästar och ska ständigt hållas levande och ska därför uppdateras och utvecklas. Den vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Vår anläggning är rök- och drogfri.

Säkerhetsrutiner

Säkerhetsrutiner

Personlig skyddsutrustning (bärs vid respektive aktivitet)

Ridning

Hjälm, ridbyxor, ridstövlar eller ridskor, då tillsammans med shortchaps. I början av sin ridkarriär kan eleven välja att använda oömma men åtsittande byxor och skor med en klack. Uppsatt hår. Handskar rekommenderas. Skyddsväst rekommenderas vid all ridning, för ryttare under 18 år obligatorisk vid hoppning och uteritt. Vid terränghoppning är skyddsväst obligatorisk för alla ridande. Ridning med öppen jacka är ej tillåtet.

Körning, longering och tömkörning

Hjälm, pisk, handskar och lämpliga skor.

Reflexer

Reflexer används vid ridning i mörker.

Instruktörsarbete

Ridklädd, propert klädd i förhållande till väderlek.

Stallarbete

Ändamålsenlig klädsel, sko med stålhätta rekommenderas. Uppsatt hår. Hörlurar eller hörsnäcka bärs inte under stallarbete eller hantering av häst.

Hästhantering

Ledträns eller grimma med kedjegrimskaft används när häst leds. Vid hantering av hingstar eller unghästar (<3 år) används hjälm. Handskar bör bäras.

Klädsel m.m.

Klädsel

Klädseln skall vara ändamålsenlig med iakttagande av korrekt personlig skyddsutrustning. Tröja med huva rekommenderas inte att användas vid ridning. Linne med bar axel (endast ridmodell tillåten) och shorts rekommenderas inte att användas i stallarna i samband med hästhantering, ej tillåtet vid ridning.

Smycken

Piercing i tungan eller på andra ställen i ansiktet är inte att rekommendera på grund av skaderisk vid avfallning. Övriga smycken bör vara diskreta för att inte kunna utgöra en säkerhetsrisk. 

Mobiltelefon

Vid hantering av häst och ridning pratar vi inte i telefon, detta innefattar även hörlurar. 

Servicemedvetenhet

Eftersom vi vill ge ett professionellt och välkomnande intryck hälsar vi på alla samt hjälper dem tillrätta som behöver det.

Hagutsläpp

Utrustning

Se leda häst.

Till och från hage

Till och från hage leds hästen med grimma och grimskaft försedd med en kedja som sätts över nosryggen.

Grimskaftet får aldrig viras runt handen utan samlas i handen så det går att släppa hästen vid incident utan att den som leder sitter fast med handen och släpas efter hästen.

Hästarna leds en och en!

Medhjälpare plus ledare ska använda hjälm och skor med stålhätta!

Genom grind

Öppna grinden helt. För in hästen och vänd den med huvudet mot grinden. Stäng.

Insläpp i tom hage

För in samtliga hästar och ställ upp dessa med huvudet mot staketet (3m avstånd precis lika som på medellinjen i ridhuset), placera dig själv mellan hästens huvud och staketet. Stäng grinden. Alla hästar släpps samtidigt där den som stängt grinden högt och tydligt meddelar för övriga:

1: öppna grimmans karbinhake

2: ta ett tag om grimmans nackstycke

3: SLÄPP hästarna och gå lugnt därifrån.

Insläpp i hage med hästar i

Två personer behövs, en som leder hästen och en som hjälper till vid grinden.

Medtag ett spö eller liknande att mota bort hästarna med, medhjälpare motar bort de som

samlats vid grinden, öppna och led kvickt in hästen, vänd runt hästen mot grinden samtidigt

som grinden stängs, släpp hästen, gå ut från hagen.

Vid fler hästar som släpps ut i hage till andra hästar som redan befinner sig i hagen görs precis samma system, man släpper hästarna en och en, motar bort mellan insläppen och

släpper nästa. Var beredd på att sista hästen kan bli ivrig.

Stängd grind

Grinden hålls stängd även när hagen är tom. Observera att översyn av hagen skall ha skett före släpp.

Utsläpp ut ur hage där en eller flera hästar förs bort från hagflocken (tex vid ridning)

Medhjälpare plus den/de som ska leda häst.

De hästar som ska inhämtas i hagen och förs till grinden, medhjälpare släpper ut en häst i taget med grinden beredd att stänga om en häst som inte ska in försöker följa med.

Vet man om att en häst verkligen brukar vilja följa med kan man vara förutseende och ta in den i stallet och sedan släppa ut den när man släpper ut sin häst tillbaka igen.

Medhjälpare motar bort hästar som ska stanna i hagen och stänger grinden.

Utsläpp ur hage där alla hästar ska tas in

Alla hästar fångas av respektive ledare, ställer sig på led vid grinden med säkerhetsavstånd

mellan hästarna (3m)

Ledaren först i ledet öppnar grinden och ser till att trådarna inte är i vägen och sedan förs samtliga hästar in på led i stallet.

Leda häst

Utrustning

Grimma används tillsammans med grimskaft eller ledträns. Kedjegrimskaft används vid behov.  I stallet behöver grimskaftet inte vara placerat över nosryggen. Personlig skyddsutrustning beaktas. Hjälm bör bäras vi promenad med häst.

Genomförande

Hästen förs kontrolleras och korrekt med föraren vi hästens bog. Tvåhandsfattning med grimskaft eller ledtygel gäller. Är hästen utrustad med träns leds den med tygeln nedtagen. Undantag är om hästen har martingal med löpande ringar. Med kandar leds hästen med bridongtygeln nedtagen. Ridskoleelever leder häst med tygeln över hästens hals.

Genom dörr

Öppna dörren/grinden helt och ställ upp den med därför avsedd hake. För hästen genom passagen. Därefter stängs dörren/grinden. Vid smal passage gå före hästen samt var uppmärksam så att inte del av utrustningen fastnar i något. 

Ridning

Upp- och avsittning

Två ryttare eller fler ställer upp sina hästar på en linje och upp- och avsittning sker samtidigt. Vid ridning i grupp: hästarna förs in och ut ur stallet samtidigt. I Ridhus/Ridbana sker upp- och avsittning på medellinjen. Undantag vid användande av pall då den används i ett hörn om ej hjälp finns att ta bort den. Resten av iordningsgörandet sker på medellinjen. Utomhus: Utanför stall med hästens bakdel mot stallet. Större grupp ryttare ställer upp sina hästar på en linje.

På- och avklädning av jacka och täcke

På- och avklädning av jacka och täcke sker efter avsittning eller om annan person håller i hästen. Jacka och ev. täcke placeras på angiven plats vid utgången i ridhuset, ej på sargkanten. Ridning med öppen jacka är ej tillåten. 

Ridhus

Vid inträde i ridhus, knacka, invänta svar, fråga om du kan komma in. Vid utträde, gör övriga ryttare uppmärksamma. Klädsel och täcken placeras på anvisad plats. Mockning sker efter varje ridpass.

Regler

Vedertagna regler för ridhus/ridbana förväntas bli respekterade. Se separat dokument (Ridhusregler).

Hoppning

Longering och hoppning är tillåten efter avstämning med de övriga på ridbanan, olämpligt vid många ryttare på banan samtidigt. Det hindermaterial som togs fram skall också ställas tillbaks där det togs ifrån.

Uteridning

Uteridning sker lämpligast två och två eller i grupp. Olämpligt att som ovan ryttare rida ut ensam. Färdmeddelande med vem som rider ut, när man rider, var man rider och mobilnummer bör lämnas på anvisad anslagstavla innan uteritten påbörjas. Mobiltelefon medförs, för att kunna användas vid eventuell olyckshändelse. Vid all ridning ute gäller: sakta av till skritt och lämna plats vid möte av annat ekipage eller gående. Trafikregler respekteras. Ridningen anpassas efter den minst rutinerade ryttaren/hästen. Barbacka ridning rekommenderas inte p.g.a. större olycksrisk.

Tider

Se ridhusschema (finns uppsatt i privatstallet samt Stora Ridhuset). Ridning då inga andra finns på anläggningen är inte rekommenderat, ej tillåtet för ryttare under 18 år samt ridning på ridskolans hästar.

Externa tränare

De tränare/ridlärare du kan välja att träna för är de anlitade externa tränare som KRK har samarbete med samt ridskolans ridlärare. Du har alltså inte tillåtelse att ta hit egen tränare utan överenskommelse med verksamhetschefen.

Externa hästar

Hantering och ridning av hästar som inte är uppstallade på anläggningen omfattas av policyns ramar. Dock gäller ej försäkringsskydd, i händelse av olycka, för elev som ej är medlem hos KRK.

Körning

Utrustning

Hjälm skall bäras vid all undervisning av elever samt vid all utbildning av körhäst. All övrig körning enligt TR. Handskar rekommenderas.

Anspänning

Ridhus/Ridbana: På medellinjen med hjälp att hålla i hästen. Utomhus: På en av läraren eller av verksamhetschefen anvisad plats.

Leda häst

Utbildade par och fyrspannshästar får ledas parvis.

Lastning

Utrustning

Träns eller grimma med kedjegrimskaft. Vid ovan häst/hästförare bör hjälm, handskar samt longerlina användas.

Genomförande

Lastning genomförs på ett vedertaget och lugnt sätt med iakttagande av god säkerhet. Använd alltid medhjälpare vid behov. lastning av häst sker på stora parkeringen bakom stora ridhuset, undantagsfall i överenskommelse med verksamhetschefen.

Skötsel och skötselrutiner

Stallet

Häst i box

Hästar sköts i respektive box eller på avsedd skötselplats. Stallgången används inte som uppbindningsplats, undantag vid avsedda uppbindningsanordningar. Vid mockning, skötsel och hantering av häst i box binds hästen upp i därför avsedd ring. Bind upp hästen kort (ca 40 cm) så att den inte kan fastna. När hästen är fångas eller släpps står skötaren mellan hästen och boxdörren, för att undvika att bli instängd.

På- och avtag täcke

Täcke på: Samla ihop täcket och lägg det lugnt över hästens rygg. Knäpp bogspännena, därefter bukgjordarna, avsluta med bensnörena som knäpps i kors. Täcke av: Lossa bensnörena, lossa bukgjordarna och avsluta med bospännena. Lyft lugnt av täcket.

Spolplats

Spolspiltan används vid behov och rengöres efter användandet. 

Foder

Lektionshästarna utfodras enligt uppsatt foderkort. Privathästarnas foder: grov- och kraftfoder förbereds av och ansvaras för av ägaren. Glöm inte att uppdatera foderstaten vid ev. boxvila eller dylikt. Påfyllnad av vattenhink i box och hage ansvaras för av ägaren, undantagsfall i överenskommelse med verksamhetschefen.

Dörrar

Dörrarna är stängda av ordnings- och säkerhetsskäl. Dock gäller detta ej ytterdörrar pga. ventilation i stallarna, dörrar som står öppna skall hakas fast med hasp. Under varmare delen av året kan även vissa andra dörrar behöva stå öppna. Boxdörrarna hålls alltid stängda.

Ordning

Grundläggande för en säker hästverksamhet är att hela anläggningen präglas av god ordning. Vid ridning förvaras sakerna i boxen, ej i stallgången. Uppbindningsplatsen städas alltid efter varje häst. Stallgången är alltid fri från föremål. Golvet i sadelkammaren hålls städat och tomt. Kratsa gärna ur hovarna innan hästen tas ur boxen. Ta ur halm från man och svans. Tips; häng en hovkrats utanför box. Alla redskap och all utrustning förvaras på avsedd plats.

 

Uppdaterad: 08 MAJ 2017 10:24 Skribent: Malin Klarén
E-post: Adressen Gömd

 


 

       


 

  

Postadress:
Kristianstads RK - Ridsport
Hammarspyntsvägen 62
29170 Kristianstad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: kontoret@kristiansta...

Se all info