Hoppa till sidans innehåll

Doping, drog och antivåldspolicy


Kronan VBKs Doping, drog och antivåldspolicy har som mål att skapa en våld och drogfri idrottsmiljö för våra aktiva. Att lära ut rent spel och respekt för andra människor. En förening där alla känner sig välkomna oavsett ursprung, hudfärg, kön eller religion.


Doping

Alla medlemmar och all verksamhet inom Kronan VBK omfattas av de dopingregler som är fastställda av Riksidrottsförbundet RF. Se RF:s Röda lista över förbjudna preparat. Se även SVBF:s antidopingprogram.

 

Alkohol

Inget intag av alkohol får förekomma under träning och match.

Vid föreningsarrangemang får ungdomar under 18 år ej intaga alkohol.

 

Narkotika  

All verksamhet inom Kronan VBK skall vara helt fri från användande av narkotika. 

 

Tobak 

Tävlings och träningsaktiviteter där ungdomar deltager skall vara helt rökfria, såväl på som utanför plan. Avser både ungdomar och vuxna. För föreningens medlemmar gäller även rökfrihet vid andra aktiviteter som föreningen arrangerar, där föräldrar och andra vuxna anmodas att iakttaga stor restriktivitet med rökning.

 

Våld och Rasism

Kronan VBK tillåter inte någon form av våld inom sin verksamhet. Ej heller att någon uttalar sig kränkande mot någon, inom eller utom vår förening beroende på dennes ursprung, hudfärg, kön eller religion. 

 

Genomförande 

  • Samtliga medlemmar skall göras medvetna om detta dokument och dess giltighet.
  • Det skall vara ett återkommande inslag i och genomsyra styrelsearbetet.
  • Tränare och lagledare har delegerat ansvarar för att budskapet efterlevs under träning/match.
  • Styrelsen ansvarar övergripande och för övriga delar av verksamheten. 

 

Åtgärder

Detta dokument/policy skall vara en hjälp till att uppnå de mål föreningen har med sin verksamhet: att vara en förening som har plats för alla, och som med sin verksamhet stödjer både sina medlemmar som samhället i övrigt. Att skapa en vålds och drogfri miljö för våra ungdomar. 

Om överträdelse sker mot dessa regler, skall föreningen aktivt försöka förmå medlemmen att ändra sitt beteende. Är det en minderårig skall föräldrar kontaktas om så behövs.

Ingen får uteslutas ur verksamheten på grund av avsteg från dessa regler, medlemmen skall hjälpas till en bra framtid, inom såväl som utanför vår förening.

Vid överträdelse av RF:s dopingsbestämmelser skall dock föreningen iakttaga och följa RF:s beslut.

Uppdaterad: 15 SEP 2016 12:20 Skribent: Nelly Kostal

 Våra sponsorer:

 http://www.restaurangclubhouse.se/

 

 

Postadress:
Kronan VBK - Volleyboll
Karin Asp, Suellsgatan 1c
26137 Landskrona

Kontakt:
Tel: +4641859558
E-post: This is a mailto link

Se all info