Hoppa till sidans innehåll

Notice of Race / Inbjudan


Inbjudan Kullavik Skiff 2018

Tävling:      Svenskt Mästerskap för RS 200,

Regatta för:  29er, RS Feva

 

Datum:       2018-09-15 – 2018-09-16

Arrangör:   Kullaviks Kanot och Kappseglingsklubb

 

1.                Regler

1.1     Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad på väggen utanför KKKK:s tävlingsexpedition.

1.3     Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

 

2.                Villkor för att delta

2.1     För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i World Sailing Regulation 19.

Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av tävlande som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. Vid mästerskapstävling med flera tävlande i besättningen skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.


Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är
ansluten till sin nationella myndighet.

2.2              Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3     Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

2.4     När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.

         

3.                Anmälan

3.1     Anmälan görs på KKKK:s hemsida under menyn ”Kappseglingar/Kullavik Skiff/Anmälan” senast 2018-09-13. Efteranmälan kan göras vid registrering den 2018-09-15.

3.2     Betalning av anmälningsavgift SEK 800 görs i KKKK:s webshop i samband med anmälan. Vid efteranmälan görs betalning av förhöjd avgift SEK 1000 via Swish eller kortbetalning i samband med registrering.

 

4.                Registrering och besiktningskontroll

4.1     Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2018-09-15 09.30.

4.2     Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar.

4.3     En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

4.4     Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.

4.5              En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från
                   kappseglingskommittén.

 

5.                Tidsprogram

5.1              Program

Lördag 15/9 08.00 – 09.30      Registrering

Lördag 15/9 09.30                   Rorsmansmöte

Lördag 15/9 10.55                   Tid för första varningssignal

Söndag 16/9 09.55                   Tid för första varningssignal

Prisutdelning sker snarast avslutade seglingar och när ev. protester är avklarade.

5.2              9 kappseglingar är planerade

 

6.                Genomförande

6.1     Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie.

 

7.                Kappseglingsområde

7.1              Kappseglingarna genomförs på havet väster om Kullaviks hamn

 

8.                Banan

8.1              Banan är en kryss/länsbana alt trapetsbana.

 

10.              Poängberäkning

10.1    Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10.2   Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som
mästerskap.

 

11.              Priser

11.1    RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 till individuell Svensk Mästare och de tävlandes klubb samt i miniatyr till tävlande. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas inte något mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan bara miniatyrtecken till de tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons. För andra respektive tredje bäst placerade tävlande som uppfyller kraven i SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver respektive brons.


Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet.

11.2            KKKK:s  minnespriser delas ut till var 5:e deltagare i varje klass

 

12.              Regler för stödpersoner

12.1    Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.

12.2    Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvisningar från arrangören.

12.3    Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta mot KSR 41.

12.4    Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1.

Kullavik 2018-08-11

Mats Karlsson

Uppdaterad: 11 SEP 2018 14:37 Skribent: KKKK

Postadress:
Kullaviks KKK - Segling
Box 14
42921 Kullavik

Besöksadress:
Kullaviks Hamn
42933 Kullavik

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info