Hoppa till sidans innehåll

Från den 1 Juni införs det lättnader i pandemirestriktionerna

28 MAJ 2021 08:30
Det är återigen tillåtet att arrangera kappseglingar och träningsläger. Vi bibehåller ett agerande för att minimera smittspridning. Här följer en uppdaterad text om bakgrunden och hur vi agerar i KKKK.
 • Uppdaterad: 02 APR 2020 20:35

Från den 1 Juni införs det lättnader i pandemirestriktionerna

 • Det är återigen tillåtet att arrangera kappseglingar och träningsläger.
 • Kappseglingar får ha maximalt 150 deltagare
 • Stående publik utomhus får nu vara med 100 personer
 • Utomhusevenemang med sittplatser får nu vara med 500 personer 

Detta är de enda lättnader i pandemirestriktionerna som påverkar KKKK:s verksamhet, d.v.s. på alla sätt bibehåller vi ett agerande för att minimera smittspridning. Här följer en uppdaterad text om bakgrunden och hur vi agerar i KKKK.

KKKK – det här gäller och så här agerar vi under Covid pandemin 

Sveriges regering och folkhälsomyndigheten har deklarerat att samtidigt som smittspridningen skall minimeras så är det viktigt, speciellt för ungdomar att kunna ägna sig åt fysisk träning. Det finns därför ett antal begränsningar i hur vi kan och får agera samt ett antal goda råd som också är kopplat till ett stort eget personligt ansvar.

Ifrån Pandemilagen:

Pandemilagen på Sverigenivå tillsammans med ytterligare regionala begränsningar säger följande som är applicerbart på KKKK:s verksamhet:

Maximalt 8 personer tillåts samtidigt Inomhus. 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer säger följande:

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2001 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

 • hålla avstånd till varandra
 • inte dela utrustning med varandra
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 • undvika gemensamma omklädningsrum
 • resa till och från aktiviteten individuellt
 • utföra aktiviteten i mindre grupper.

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

Verksamhetens ansvar:

Alla verksamheter har enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ett ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

I idrottsmiljöer, träningshallar, gym, badhus med mera kan det t.ex. innebära att verksamheten

 • ser till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. Desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel kan användas.
 • ser till att det finns möjlighet till handtvätt eller att använda handdesinfektion och uppmana till god handhygien
 • ser till att det finns tydlig skyltning om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien
 • markerar avstånd på golvet, möblerar om eller på något annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel.

Svenska Seglarförbundet har sammanfattat de regler och rekommendationer som är tillämpbara i seglingssammanhang. Från den 1 Juni 2021 gäller följande:

 • Kappseglingar i mindre skala får arrangeras och genomföras med både barn och vuxna. Vad som menas med mindre skala är inte helt klarlagt men SSF nämner en siffra på 150 deltagare som trolig maxgräns.
 • Träningsverksamhet utomhus får bedrivas för alla åldrar

När träningsaktiviteter genomförs skall följande beaktas;

 • Håll avstånd till varandra.
 • Dela inte utrustning med varandra, såsom vattenflaskor mm.
 • När det är möjligt genomför all aktivitet utomhus, såsom genomgångar mm.
 • Undvik gemensamma omklädningsrum.
 • Res till och från aktiviteten individuellt och undvik kollektivtrafik.
 • Utför träningen i mindre grupper.
 • Sist men inte minst - delta inte om du är sjuk eller har symtom av något slag.

Barn och ungdomar födda 2002 och senare:

 • Får lov att träna i organiserad form, både inomhus och utomhus.

Träningsverksamheten bör bedrivas enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd för idrottsverksamheter, vilket innebär; 

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • Från den 1 Juni är det återigen tillåtet att arrangera träningsläger

Det finns inget specifikt max antal personer som får vistas på samma plats utomhus, men 100 personer som stående publik eller 500 på evenemang med sittplatser får inte överskridas. Det får även fortsättningsvis inte vara trångt utan man måste kunna hålla avstånd emellan personer.

Riskbedömning och riskfaktorer: 

Om vi kan svara nej på samtliga nedanstående punkter ställs det inga krav på någon ytterligare riskbedömning.

 1. Stort antal deltagare
 2. Internationellt deltagande
 3. Deltagare med samhällsviktiga arbeten (t.ex. personal från vård och omsorg)
 4. Deltagare som riskerar allvarligare sjukdom (äldre)
 5. Inomhusevenemang
 6. Förutsättningarna för evenemanget leder till nära kontakt mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av aktivet etc.)
 7. Det är svårt att få tillgång till handtvätt och handdesinfektion. Städningen är bristfällig
 8. Det finns få toaletter
 9. Långvarigt (mer än några timmar) evenemang.

Så agerar vi i KKKK:

 • Vi genomför återigen seglingstävlingar med start f.om. 1 juni
 • Vi genomför träningssegling, både i form av olika träningsmoment och som träningskappseglingar. Detta kan ske även med andra gästande klubbar om totala antalet personer inte medför trängsel
 • Vi gör löpande bedömningar inför träningsaktiviteter om lämpliga max-antal deltagare inkl. föräldrar eller andra stödpersoner som får plats utomhus men med säkra avstånd emellan personer
 • Vi försöker att komma ombytta till seglingskläder till träningarna 
 • Toaletterna i klubbhuset och i omklädningsrummen hålls öppna. Dessutom finns hamnens toaletter tillgängliga. Toaletterna hålls väl städade samt utrustade med tvål  pappershanddukar och papperskorgar (handsprit används bara där/om tvål och vatten ej finns tillgängliga)
 • Omklädningsrummen: För personer födda 2001 och tidigare är omklädningsrummen stängda, förutom passage vid toalettbesök. För personer födda 2002 och senare är omklädningsrummen öppna med begränsningen max 5 ungdomar samtidigt i ett omklädningsrum 
 • Riggförrådet: Max 5 personer samtidigt 
 • Klubbhuset: Max 8 personer inomhus samtidigt, vuxna, ungdomar och/eller barn sammanräknat
 • Bojförrådet: max 5 personer samtidigt 
 • Genomgångar före och efter träning eller seglarskola hålls utomhus.
 • Ingen servering av något slag genomförs. All matsäck, fika e.t.c. tas med av respektive seglare och intas utomhus
 • I undantagsfall, vid extremt dåligt väder kan klubbhuset användas av tränare samt ungdomar födda efter 2002.

E-post: This is a mailto link

KKKK SPONSORER

 Logo Liros_blue

 
PelleP
 

 BMW Logo

 
 

 

facebook kkkk 

Postadress:
Kullaviks KKK - Segling
Box 14
42921 Kullavik

Besöksadress:
Kullaviks Hamn
42933 Kullavik

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info