Hoppa till sidans innehåll

Kallelse Höstmöte 1a November kl 15(2).00

17 NOV 2019 17:33
Höstmöte för medlemmar. I Kullavik väljer vi ny Styrelse på hösten så de är redo när våren startar. Officiellt sker bytet per 1a Januari.

 • Skapad: 17 NOV 2019 17:33

Föreningens medlemmar kallas härmed till Höstmöte 2019!    

Styrelsen för Kullaviks Kanot och Kappseglings Klubb (KKKK) kallar till höstmöte (allmänt möte under november månad). På mötet väljs styrelsens ordförande för arbetsåret 2020, jämte ersättare för de styrelseledamöter vars mandattid har löpt ut. I övrigt enligt nedan.

Tid: söndag 1a December kl. 15.00

Plats: Klubbhuset i Kullaviks hamn.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
 4. Val av styrelsens ordförande.
 5. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter jämte en suppleant.
 6. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter.
 7. Val av medlemmar till valberedningen.
 8. Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår.
 9. Övriga frågor.
 10. Mötets avslutande.

Föreningens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.

Styrelsen 2019

Frågor till mötet skall ställas styrelsen tillhanda senast en vecka före mötet. Mejla till This is a mailto link

Mötet utlysespå klubbens hemsida samt via mejl till medlemmarna.

 

 


E-post: This is a mailto link

KKKK SPONSORER

 Logo Liros_blue

 
PelleP
 

 BMW Logo

 
 

 

facebook kkkk 

Postadress:
Kullaviks KKK - Segling
Box 14
42921 Kullavik

Besöksadress:
Kullaviks Hamn
42933 Kullavik

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info