Hoppa till sidans innehåll

KKKK Höstmöte 2021

03 NOV 2020 12:00
Föreningens medlemmar kallas härmed tillhöstmöte, tisdagen 30e november kl:18.00 Plats: Föreningens klubbhus
 • Uppdaterad: 16 NOV 2021 16:42

Kullaviks Kanot- och Kappseglingsklubb Kallelse till Höstmöte 2021      

 

Styrelsen för Kullaviks Kanot och Kappseglings Klubb (KKKK) kallar till höstmöte. På mötet väljs styrelsens ordförande för arbetsåret 2022, jämte ersättare för de styrelseledamöter vars mandattid har löpt ut. I övrigt enligt nedan.

Datum & tid: Tisdagen 30 november kl.18.00

Plats: Klubbhuset i Kullaviks hamn. 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
 4. Val av styrelsens ordförande.
 5. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter jämte en suppleant.
 6. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter.
 7. Val av medlemmar till valberedningen.
 8. Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår.
 9. Övriga frågor.
 10. Mötets avslutande.

 

Föreningens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.

Styrelsen

 

Frågor och anmälan om deltagande till mötet skall ställas styrelsen tillhanda senast en vecka före mötet. Mejla till: This is a mailto link

Mötet utlyses i Klubbhuset (expeditionen), på klubbens hemsida samt via mejl till medlemmarna.

 


E-post: This is a mailto link

KKKK SPONSORER

 Logo Liros_blue

 
PelleP
 

 BMW Logo

 
 

 

facebook kkkk 

Postadress:
Kullaviks KKK - Segling
Box 14
42921 Kullavik

Besöksadress:
Kullaviks Hamn
42933 Kullavik

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info