Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Höstmöte 2018


Styrelsen kallar härmed till höstmöte (allmänt möte under november månad enligt stadgarna).

 

Måndagen 12 November kl 19.00 i Klubbhuset Kullaviks hamn.

På mötet väljs styrelsens ordförande för arbetsåret 2019, jämte ersättare för de styrelseledamöter vars uppdrag löper ut. I övrigt enligt agennda nedan.

Notera att frågot till mötet skall ställas styrelsen skriftligt tillhanda senast en vecka före mötet (2018-11-05). Mejla till This is a mailto link

Agenda: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Frågan om mötets behöriga utlysande.

3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet. 

4. Val av styrelsens ordförande. 

5. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter jämte en suppleant.

6. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter.

7. Val av medlemmar till valberedningen.

8. Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår.

9. Övriga frågor.

10. Mötets avslutande. 

Föreningens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna. Styrelsen 2018

KKKK SPONSORER

 Logo Liros_blue

 
PelleP
 

 BMW Logo

Bilia Group Kungsbacka

 
 

 

facebook kkkk 

Postadress:
Kullaviks KKK - Segling
Box 14
42921 Kullavik

Besöksadress:
Kullaviks Hamn
42933 Kullavik

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info