Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021

03 FEB 2021 19:25
Kumla TK:s alla medlemmar kallas härmed till årsmöte den 25 februari kl.17:30

 • Skapad: 03 FEB 2021 19:25

Föranmälan måste ske till Fredrik Melin på nummer 0734–401814 senast 18/2 med namn och mobilnummer.

Beslut tas efter den 18/2 om mötet ska ske på plats i rackethallen eller digitalt pga. Coronarestriktionerna, antalet anmälda avgör det beslutet

Vi i styrelsen hoppas på god uppslutning

Välkomna!

Årsmöte Kumla Tennisklubb 210225 - dagordning


Plats: Styrelserum rackethallen


Mötets öppnande

 1. 2. Fastställande av dagordning
  3. Har mötet utlysts på ett korrekt sätt
  4. Fastställande av röstlängd
  5. Val av:
  1. Ordförande för mötet
  2. Sekreterare för mötet
  6. Val av justeringspersoner och rösträknare
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse
  8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning)
  9. Revisorernas berättelse
  10. Ansvarsfrihet för styrelsen
  11. Fastställande av medlemsavgifter
  12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande år
  13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
  14. Val av:
  1. Ordförande 1 år
  https://idrottonline.se/KumlaTK-Tennis
  Sida
  Årsmöte Kumla Tennisklubb 210225 - dagordning
  Plats: Styrelserum rackethallen
  Utfärdare: Fredrik Melin
  2(2)
  Sidan 2 av 2
  2. Styrelseledamöter minst 5st 2 år Mia-Linn A Lindvall 1 år kvar Annika Rolland 1 år kvar Bengt-Åke Ottosson 1 år kvar Anders Friberg 1 år kvar
  3. Styrelsesuppleanter 2st 1 år
  4. 1 revisor och 1 suppleant 1 år
  5. Valberedning 3st 1 år Ordförande Ledamöter
  15. Övriga frågor
  16. Mötet avslutas
Skribent: Annika Rolland
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Kumla TK - Tennis
Tommy Thalbäck, Hallblommagatan 9
69271 Kumla

Besöksadress:
Byrstagatan 3
69235 Kumla

Kontakt:
Tel: +46705363882
E-post: egt.thalback@gmail.c...

Se all info