Hoppa till sidans innehåll

Medlemsansökan


Vi välkomnar nya medlemmar och har ambitionen att det skall vara enkelt och trevligt att vara medlem i Kungälvs Roddklubb. Vår förhoppning är att alla medlemmar skall utnyttja möjligheterna till träning och att alla skall känna sig välkomna.

För att bli medlem och utnyttja klubbens lokaler och utrustningar finns emellertid några regler som skall följas för allmän trevnad och för att undvika olyckshändelser:

  • Fyll i nedanformulär
  • Blir väl förtrogen och respekterar de säkerhetsregler som gäller vid rodd på vattnet.
  • Medlemsavgiften skall vara insatt på klubbens bankgiro inom en månad från första träningstillfället.
  • Man är skyldighet att sätta sig in i och delta i klubbens verksamhet och aktiviteter. Det gäller först och främst handhavande av båtar, träningsredskap och skötsel av lokaler.
  • Ansökan om lån av nyckel till klubblokalen lämnas till styrelsen.
  • Föreningen hanterar medlemsinformation i IdrottOnline
  • Föreningen behöver för anmälan till regattaor, tävlingslicens, färjetransporter och likande hantera personnummer. Lagring sker i IdrottOnline.
  • Föreningen fototgraferar regelbundet vid aktiviteter och sprider/marknadsför aktiviteter med bilder. Vill du inte synas på dessa meddela dina ledare skriftligen

Medlemsavgift 2021

Årsmötet 2020 beslutade om en förändring avseende medlemsavgiften. Av redovisningstekniska skäl delas den upp i en medlemsavgift och en träningsavgift. Summan blir samma som tidigare. Alla som nyttjar vår anläggning och träningsmaterial skall erlägga träningsavgift.

 

                                 Medl.avg       Trän.avg     Summa

Junior upp till 18 år     250: -             450: -           700:-

Senior 19-25 år           250: -             650: -           900: -

Senior över 25 år        250: -             1250: -           1500: -

Pensionär 65 +           250: -             550: -           800: -

Familj                        750: -             1250: -           2000: -

Stödmedlem               250: -                                250: -

Välj typ av medlemskap

Välj om du vill ta del av föreningens verksamhet som aktiv utövare eller endast ansöka om medlemskap i föreningen. För att utöva en idrott ska du markera kryssrutan för den idrotten under "Jag vill vara aktiv i följande idrotter". Det är möjligt att vara aktiv inom flera idrotter i föreningen, markera de du önskar vara aktiv inom.

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Ange dina personuppgifter
Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Du är under 18 år, ange minst en målsman
Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Postadress:
Kungälvs RK - Rodd
Bertil Göranssons väg 3
44231 Kungälv

Kontakt:
Tel: 0761393626
E-post: This is a mailto link

Se all info