Hoppa till sidans innehåll

Vår miljöpolicy


Kungsbacka Trial Klubb är miljöcertifierat enligt Svemos regler som nu är gemensamma med Svenska Bilsportsförbundet. Svemos miljöcertifiering

Kungsbackas miljöpolicy:

 • Kungsbacka Trial Klubb skall bedriva sitt miljöarbete på ett aktivt och framsynt sätt. Det skall leda till ständig förbättring och skall minst motsvara lagstiftningens krav.
 • Miljöhänsyn skall tas i varje beslut på alla nivåer inom verksamheten.
 • Verksamheten skall styras av optimal hushållning med råvaror, energi och miljöstörande utsläpp. Hänsyn skall tas till natur och kulturvärden, och kretsloppets principer skall följas.
 • Varje medarbetare skall få den kunskap som krävs för att kunna tillgodose miljökraven i sitt arbete.
 • Valen av, och kraven på leverantörer och entreprenörer skall präglas av verksamhetens syn på miljön, så de i samverkan med oss kan bidra till klubbens miljömål.
 • En öppen dialog skall föras med medarbetare, myndigheter, och olika intressenter, om verksamhetens miljöpåverkan.
 • Kungsbacka Trial Klubbs medlemmar väljer ett miljöombud som skall biträda styrelsen i miljöarbetet. Arbetsbeskrivningen för miljöombudet, se separat dokument ”Arbetsbeskrivning för KTK:s miljöombud”

För att läsa miljöpolicyn som ett dokument tryck här.

Arbetsbeskrivning för Kungsbacka Trial Klubbs miljöombud:

 • Klubben utser ett miljöombud med uppgift att biträda styrelsen i miljöarbetet.
 • Miljöombudet skall hålla klubbens miljöpärm aktuell och uppdaterad samt vid tävlingar och banbesiktningar vara tillgänglig för att vid behov lämna information till SVEMO:s eller annan organisations domare och banbesiktningsmän.
 • Miljöombudet biträder styrelsen när det gäller att sammanställa de rapporter, checklistor och redovisningar som SVEMO eller annan organisation begär in.
 • Miljöombudets kunskaper ska användas för att informera arrangör, tävlande och publik.
 • Miljöombudet bör ingå i klubbens organisationskommitté och bevaka att miljöaspekterna beaktas i tävlingarna.

För att läsa arbetsbeskrivningen som ett dokument tryck här.

Denna utgåva av arbetsbeskrivning och miljöpolicyn antogs vid Kungsbacka Trial Klubbs årsmöte 2002-03-13, och är giltig tills nyare ersätter.

Länk till Miljö & Hälsoskydd förvaltningen inom Kungsbacka kommun

Länk till Svemo miljö

Uppdaterad: 29 OKT 2018 17:47 Skribent: Julia Olsson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Kungsbacka TK - Motorcykel och Snöskoter
Kenneth Strandborg, Övre Kullsviksvägen 5
42935 Kullavik

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info.kungsbackatrial...

Se all info