Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

"Så här gör vi i Kungsholmen Friidrott - ett praktiskt värdegrundsdokument"


 

Vi har valt namnet "Så här gör vi i Kungsholmen Friidrott" på vår värdegrund. Namnvalet utifrån att vi vill ha fokus på vad vi gör. Vi tror på att skapa en positiv miljö genom att göra rätt, inte genom att skriva rätt..

 

Överst i värdegrunden står:

"så många som möjligt så länge som möjligt"

"vi vill ha med föräldrar - mycket och ofta"

"vi hjälper de yngre - äldre aktiva är goda föredömen"

"framgång för oss är rörelseglädje"

 

TRÄNINGAR

Träningsupplägg

Vi är en förening för alla friidrottare, oavsett bredd- eller landslagstankar. Aktiva ska känna sig lika välkomna oavsett ambitionsnivå!

 

Tid före träning

- Vi är ombytta tio minuter innan träning.

Det är positivt att hinna prata med sina kamrater innan träningen, slippa för små marginaler och det är skadepreventivt att förbereda sig i lugn och ro.

   

TÄVLINGAR

Fokus på tävling och eftersnack

- I samling inför tävling fokuserar vi på tre saker som vi vill göra

- Prestationsfokus prioriteras starkt före resultatfokus.

- Eftersnack återkopplar till fokus i tävlingen. Vi avslutar alltid med någonting positivt!

 

REKRYTERING och UPPTAGNINGSOMRÅDE

All form av rekrytering från andra föreningar är strikt förbjuden i Kungsholmen Friidrott. Ledare är inte tillåtna att kontakta eller föra kommunikation med friidrottare i annan förening med syftet att stärka en relation som kan leda till en senare övergång. Vi är extra tydliga med att informera våra ledare som befinner sig i Region- Distrikts- och landslagssammanhang där denna typ av relationer är extra känsliga.

Övergångar styrs bort då sportsliga skäl ligger till grund. Vi tror på att barn och ungdomar utvecklas bäst och tryggast i sin närmiljö. Samtidigt vetskap om att då vi tar emot aktiva från andra föreningar så söndras samtidigt en träningsgrupp i den andra föreningen vilket vi inte vill medverka till.

Aktiva är inte tillåtna att träna med oss utan andra klubbens medvetande och accepterande under säsong. Med säsong avser vi perioden från uppstart fram till skolavslutning. När aktiva eller förälder från annan förening kontaktar oss (kansli eller ledare) ska omgående en kontakt tas med vår Verksamhetsansvarig för vidare klubb-klubbkontakt.

Vårt upptagningsområde är Kungsholmen och Essingeöarna, dvs. postnummer som börjar med 112. Aktiva utanför vårt upptagningsområde rekommenderar vi till närmsta friidrottsförening om annan förening finns närmare. Undantag då aktiva har sin skolgång i vårt upptagningsområde.

 

SELEKTIONSPRINCIP

alla som vill vara med oss är välkomna

alla aktiva ges likvärdiga möjligheter

alla aktiva deltar i tävlingar

Vi selekterar inte aktiva utifrån erfarenhet eller kompetens vid tävling. Vi ger alla aktiva likvärdiga möjligheter att delta i tävlingar.

 

TALANGBEGREPP

alla våra aktiva är talangfulla

alla våra aktiva är utvecklingsbara

alla aktiva förändras över tid

Vi tror att en av de viktigaste delarna i utveckling av varje individ är att ledare ser utvecklingspotential i sina aktiva. Som aktiv är det en rättighet att få uppmärksamhet från våra ledare oavsett kompetens.

I vår träning ska vi inte göra skillnad på hur vi ser på varje enskild aktiv utifrån; längd, kvickhet, tidigare erfarenhet eller andra faktorer som inte är påverkbara för den aktive.

Vi uppmuntrar påverkningsbara faktorer som den aktive själv kan påverka i nuet såsom; kamratskap, delaktighet, koncentration och positiva förändringar.

 

Uppdaterad: 12 OKT 2017 11:14 Skribent: Kansliet
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Kungsholmen BBK - Friidrott
Oskar Kotsalainen, Hornsbergs strand 93
11215 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46735330343
E-post: info@kungsholmenfrii...

Se all info