Hoppa till sidans innehåll

"Så här gör vi i Kungsholmen Basket" - ett praktiskt värdegrundsdokument


Vi har valt namnet "Så här gör vi i Kungsholmen Basket" på vår värdegrund. Namnvalet är utifrån att vi vill ha ett fokus på vad vi gör. Vi tror på att skapa en bra miljö för våra barn och ungdomar genom att göra rätt, inte genom att bara skriva eller prata rätt.

 

Överst i värdegrunden står:

"så många som möjligt så länge som möjligt"

"vi vill ha med föräldrar - mycket och ofta"

"vi hjälper de yngre - äldre spelare är goda föredömen"

"framgång för oss är spelarglädje - inte antalet vinster eller förluster"

  

Framöver presenterar vi här på hemsidan två versioner; 1. en kort lättillgänglig version 2. en komplett version för de som vill gå mer på djupet.

Nedan exempel tagna ur vårt värdegrundsdokument.

 

TRÄNINGAR

Träningsupplägg 2+

Vi har valt att ha två lagträningar per vecka för våra äldre grupper som i normalfallet i idrott tränar tre-fyra gånger per vecka. För att behålla spelare i äldre åldrar tydliggör vi att det är lika välkommet att träna två gånger i veckan då nya intressen och skolarbete kan ta större plats i tillvaron. De spelare som vill träna mer har möjlighet att addera ett flertal extraträningar per vecka. Vi är en förening för alla spelare, oavsett bredd- eller landslagstankar.

Spelare skall känna sig lika välkomna oavsett ambitionsnivå!

 

Tid före träning

- Vi är ombytta tio minuter innan träning. Vi byter om i omklädningsrum.

Det är positivt att hinna prata med sina lagkamrater innan träningen, slippa för små marginaler och det är skadepreventivt att förbereda sig i lugn och ro.

 

Fysisk träning

Fysisk träning är en naturlig del av träningen i Kungsholmen Basket. Alla våra grupper har fysisk träning i anslutning till sin träning.

- Födda 1997-2002 - 15 minuter utanför halltid

- Födda 2003-2009 - 10 minuter utanför halltid

Fysisk fostran, folkhälsoperspektiv, skadepreventivt och prestationshöjande.

 

Tid efter träning

- Vi uppmuntrar spelare att inte ha för bråttom hem. Sitt gärna kvar en stund med lagkamraterna.

De lag som pratar mest med varandra får stark laggemenskap och spelar längre tillsammans. Vi tror att spelare som inte är delaktiga i eftersnack slutar tidigare.

 

MATCHER

Fokus i match och eftersnack

- I samling inför match fokuserar vi på tre saker som vi vill göra i matchen.

- Prestationsfokus prioriteras starkt före resultatfokus.

- Eftersnack återkopplar till fokus i match. Vi avslutar alltid med någonting positivt!

Vi har en medveten tanke med matchspel. VAD och VARFÖR vill vi genomföra just dessa saker? Delge gärna dessa till föräldrar för ökad förståelse för fokus på prestation.

 

Vinster och förluster

Alla barn får ta del av matcher utifrån attityd och oavsett kompetens. Om det sker till priset att vi förlorar ett par matcher under säsongen så ser vi det som en långsiktig vinst. Det är viktigt för oss att alla barn känner sig delaktiga.

"Så många som möjligt så länge som möjligt" tror vi inte kan nås om ett fåtal individer tilldelas huvudrollen utifrån att de för stunden "är bäst".

 

Speltid

- Vi fördelar speltid så att spelare och föräldrar förstår.

- I U15 och yngre fördelas speltid likvärdigt.

Vi tror att föräldrar styr barns närvaro vilket gör att träningsnärvaro inte per automatik skall kopplas till speltid. Vi ser det som positivt att hålla på med flera aktiviteter.

Tre exempel för att tydliggöra speltid:

1. Spelare A och B tränar ungefär lika mycket och båda kämpar och är koncentrerade på träningar men spelare A är mycket bättre än spelare B. Likvärdig speltid på matcher.

2. Spelare A och B har olika närvaro då spelare B inte närvarar på ena basketträningen då spelare B också kör friidrottsträning, då spelare B närvarar kämpar och lyssnar spelare B som sina lagkamrater. Likvärdig speltid på matcher då vi uppmuntrar till att barn har flera aktiviteter.

3. Spelare A och B har olika närvaro då spelare B "kommer och går" och ibland fastnar framför sin iPad och missar träningen. Ej likvärdig speltid på match.

 

REKRYTERING och UPPTAGNINGSOMRÅDE

All form av spelarrekrytering från andra föreningar är strikt förbjuden i Kungsholmen Basket. Ledare är inte tillåtna att kontakta eller föra kommunikation med spelare i annan förening med syftet att stärka en relation som kan leda till en senare övergång. Vi är extra tydliga med att informera våra ledare som befinner sig i Region- Distrikts- och landslagssammanhang där denna typ av relationer är extra känsliga.

Övergångar styrs bort då sportsliga skäl ligger till grund. Vi tror på att barn och ungdomar utvecklas bäst och tryggast i sin närmiljö. Samtidigt vetskap om att då vi tar emot spelare så söndras samtidigt ett lag i den lämnade föreningen vilket vi inte vill medverka till.

Spelare är inte tillåtna att träna med oss utan andra klubbens medvetande och accepterande under säsong. Med säsong avser vi perioden från uppstart fram till skolavslutning. När spelare eller förälder från annan förening kontaktar oss (kansli eller ledare) ska omgående en kontakt tas med vår Verksamhetsansvarig för vidare klubb-klubbkontakt.

Vårt upptagningsområde är Kungsholmen och Essingeöarna, dvs. postnummer som börjar med 112. Spelare utanför vårt upptagningsområde rekommenderar vi till närmsta basketförening från sitt hem. Undantag då spelare har sin skolgång i vårt upptagningsområde.

 

SELEKTIONSPRINCIP

- alla som vill spela med oss är välkomna

- alla spelare ges likvärdiga möjligheter

- alla spelare deltar i lagets matcher

- alla spelare ges likvärdig speltid

Vi selekterar inte spelare utifrån erfarenhet eller kompetens i matchspel. Vi ger alla spelare likvärdiga möjligheter att delta i lagets matcher. Undantag är då nybörjare kan behöva en lite lugnare start för att finna trygghet i matchsituationer. Definitionen av vad som är en "nybörjare" gör varje ledare men det handlar då om en initial startperiod.

Spelare som spelat lika länge men som sportsligt befinner sig på olika nivåer skall deltaga likvärdigt som sina lagkamrater vid matchspel.

 

TALANGBEGREPP

- alla våra spelare är talangfulla

- alla våra spelare är utvecklingsbara

- alla spelare förändras över tid

Vi tror att en av de viktigaste delarna i utveckling av varje individ är att ledare ser utvecklingspotential i sina spelare. Som spelare är det en rättighet att få uppmärksamhet från våra ledare oavsett kompetens.

I vår lagträning skall vi inte göra skillnad på hur vi ser på varje enskild spelare utifrån; längd, kvickhet, tidigare erfarenhet eller andra faktorer som inte är påverkbara för spelaren.

Vi uppmuntrar påverkningsbara faktorer som spelaren själv kan påverka i nuet såsom; kamratskap, delaktighet, koncentration och positiva förändringar.

 

UTBILDNING

Utbildning Ledare

- "Så här gör vi i Kungsholmen Basket"

- HLR - Första hjälpen

- Stegutbildningar

- Clinics

 

Utbildning Spelare

- "Så här gör vi i Kungsholmen Basket"

- Studieteknik

- Fysisk träning och kost

- Sekretariat

- Stegutbildning Grundkurs

 

Utbildning Föräldrar

- "Så här gör vi i Kungsholmen Basket"

- Basketteori och praktik

- Sekretariat

 

FÖRÄLDRAFÖRENING och UNGDOMSSTYRELSE

Föräldraförening

- En representant i styrelsen

- Nära koppling till lagföräldrar.

Hur föräldraföreningen utvecklas vet vi inte riktigt, vi vill att det är föräldraföreningen själv som sätter agendan och sätter mål. Föreningens syfte är "vi vill ha med föräldrar - mycket och ofta"

 

Ungdomsstyrelse

- Rådfrågas när det gäller kärnverksamhet.

Ger medlemmar möjlighet att påverka. Vi tycker att våra medlemmar ofta har de bästa idéerna och vill få in deras åsikter.

 

LAGAKTIVITET

- födda 1997-2004 - 2 ggr/termin

- födda 2005-2008 - 1 ggr/termin

Spelare uppskattar dessa aktiviteter och de stärker gemenskapen i laget. Lagföräldrar ansvarar för planering och genomförande.

 

Vi implementerar kontinuerligt vår värdegrund och för varje säsong som passerar känner vi att den mer och mer "sitter i väggarna". Vi har respekt för att förändringar tar tid och våra ledare som dagligen lever vår värdegrund ställs ibland i svåra dilemmasituationer. Samtliga ledare i Kungsholmen Basket är ledare hos oss för att de har ett gott ledarskap och vi har stort förtroende för våra ledares val.

Uppdaterad: 12 SEP 2017 23:47

 

 

2013-KLUBBEN

2013

Postadress:
Kungsholmen BBK - Basket
Oskar Kotsalainen, Hornsbergs strand 93
11215 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46735330343
E-post: info@kungsholmenbask...

Se all info