Hoppa till sidans innehåll

Vår värdegrund


Vision

Lammhults Ridklubb – Smålands bästa...

 • ridskola/ridklubb
 • ledare/ridlärare
 • ungdomsrekrytering
 • ryttare

Här vi utbildar våra barn och ungdomar till kunniga hästmänniskor med fokus på hästens välmående och en god ridning.

Verksamhetsidé

Vi erbjuder ridning i organiserad form - för den hästintresserade inom främst hopp- och dressyr i både grupp och enskilt.

Vi vänder oss till de tävlingsintresserade med lag i olika discipliner och vi anordnar tävlingar i hög kvalité, främst med inriktning på lägre klasser riktade till barn- och ungdomar.

Genom våra många olika tränings- och tävlingsformer erbjuder vi aktiviteter som är lättillgängliga och passar gammal som ung.

Vi har ett stort säkerhetstänk, hästens välbefinnande genomsyrar all hästhantering och utbildning, uppsutten som avsutten.

Vi är en ridskola/ridklubb med stor gemenskap som ger våra medlemmar en meningsfull fritid.

Vi är en idrott som är bra för hälsa och miljö och som kan utövas både individuellt och i gemenskap. 

Värdegrund

”Lammhults Ridklubb är klubben med positiv framtidsanda, familjär gemenskap, med möjligheter att skapa bra förutsättningar för varje enskild medlem”

Lammhults ridklubb organiseras under Smålands Ridsportförbund och Svenska Ridsportförbundet som är en del av svensk idrott. Vi är därmed också en del av Riksidrottsförbundet och idrottsrörelsens gemensamma idé- och värdegrundsprogram ”Idrotten Vill” och ”Ridsporten vill”. Vi arbetar med Ridsportens Ledstjärnor, både tillsammans med medlemmarna men låter också dessa Ledstjärnor genomsyra vårat arbete i styrelse, personalgrupp, med medlemmar och med hästar.

Glädje, Engagemang & Gemenskap
Vi vill att glädjen ska genomsyra vår verksamhet och att alla ska känna att man är en del i en gemenskap. Engagemang är något som genomsyrar hela föreningens verksamhet. Vi vill att alla ska känna delaktighet i vår verksamhet. Vi ska diskutera i en positiv anda samt hjälpa och stötta varandra.

Kunskap
Vår verksamhet bygger på kunskap och har sin rot i Svenska Ridsportförbundets riktlinjer och policyer. Kunskap ger oss möjlighet att utbilda dela med oss och inspirera till fortsatt kunskapsinhämtande. Kunskap är grunden för hästens välbefinnande i så väl ridning som hantering. Vi skapar trovärdighet och tar gemensamt ansvar för våra policyer och instruktioner.

Respekt
Vi gör ingen skillnad på vad en person har för kön, religion, sexuell läggning, socialt ursprung eller nationalitet. Alla ska bemötas med värdighet och respekt. Vi eftersträvar att skapa en miljö som är fri från kränkningar, mobbing och diskriminering. Vi använder ett vårdat språk. Vi avstår från könsord, rasistiska uttalande, hån eller hot mot funktionärer, medlemmar (i vår egen förening såväl som andra föreningar) och ledare. Vi har respekt för natur och hästar. Vi tar ansvar för våra handlingar. Vi driver en verksamhet som vi kan stå för, inför omvärlden.

Trygga föreningsmiljöer

Vi skapar trygga föreningsmiljöer genom att

 • alla ledare visar upp belastningsregister

 • alla ledare ska uppge referens från tidigare arbetsgivare

 • alla ledare och elever får genomgång utbildning i Ridsportens Ledstjärnor, för att alla ska kunna känna sig trygga inom ridsporten

 • Ridsportens Ledstjärnor är anslaget i stall och ridhus

 • vi arbetar efter FN´s barnkonvention.

 • FN´s barnkonvention finns anslaget i stallet.

 • alla medlemmar får ta del av vår värdegrund och policyer.

 • Ha en tydlig plan för mobbning, våld, trakasserier och övergrepp.

 • Ha ledare som står upp för vad som är rätt och fel. Som inte är rädda för att ingripa vid behov.

 • Alla ridgrupper har en ledare och en kontaktperson, samt kontaktuppgifter till styrelse så att det alltid ska finnas någon att gå till vid behov.

 

Drog- doping- & alkoholpolicy

 • Vuxna föreningsmedlemmar föregår med gott exempel

 • Rökning är förbjuden på hela ridskolans anläggning

 • Snus och cigaretter säljs inte i föreningens caféteria

 • Användning av alkohol och stimulantia är inte tillåtet i samband med våra aktiviteter

 • Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger för den som vistas i stallet, ridhuset eller hästarnas hagar

 • Föreningens ledare stödjer klubbens arbetet mot alkohol, droger och dopning

 • Våra unga medlemmar informeras om vilken inverkan alkohol, droger och dopning har på ridsportens säkerhet

 • Om vi upptäcker missbruk hos någon av våra medlemmar ska vi genast stötta och hjälpa personen genom samtal och samverkan med familjen.

 

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla barn och ungdomar som önskar vara en del av Lammhults ridklubb ska erbjudas möjlighet till det. Alla ledare är lyhörda för medlemmarnas upplevelser. Har ett språk som inkluderar, och inte exkluderar. Det är våra ledares ansvar att se till att rätt ryttare hamnar i rätt grupp för att känna sig sedd, och skapar goda prestationsmiljöer för alla deltagare. Att varje medlem hittar sin uppgift, som den trivs med. Vi arbetar aktivt med att ha rätt person på rätt plats. Detta gäller även i vår hästpark. Att ha rätt hästar, så att alla som vill rida ska kunna göra detta. Vi arbetar med och informerar om FN´s barnkonvention, som även finns uppsatt i stallet.

Ledarpolicy

Lammhults Ridklubbs ledare arbetar med att utveckla barn, ungdomar och vuxna. Endast ledare, ridlärare, instruktörer och tränare som är godkända av ridskolechef och styrelse får hålla lektioner och träningar på Lammhults Ridklubb.

Ledare
Ledaren för aktiviteten har ansvar för aktuell verksamhet. För att bespara kropp och tid bör ledaren ta hjälp av föräldrar eller deltagare om mycket material skall plockas fram eller tillbaka efter aktivitet.

Ridlärare/intern tränare
Leder lektioner och utbildar elever.

Barngruppsinstruktör
Leder ridlekisgrupper och lär ut om hästen samt hästens utrustning och grunder i ridning. Ska ha gått RF:s Ungdomsledarkurs eller motsvarande intern utbildning.

Hjälpledare
Hjälper till att göra i ordning och leda hästar under knattegrupperna. Hästledarna arbetar ihop till en lektion på fyra ledtillfällen. Hjälpledarna har reflexvästar.

Lagledare
Lagledaren ansvarar för anmälning av lagen, organiserar lagmedlemmarna och ev. kontakt med föräldrarna, stöttar lagmedlemmar och ger positiv kritik till medlemmarna i laget.

Extern tränare
Externa tränare som kommer till klubben ska följa klubbens regler för ersättning och skötsel. Extern tränare ska godkännas av styrelsen.

Gemensamma regler

 • Passa tider

 • Främja gemenskap

 • Ledarna ansvarar för att rätt skyddsutrustning används.

 • Sätt alltid säkerheten framför prestationen.

 • För närvarostatistik enligt gällande instruktion.

 • Plocka undan använt material och håll ordning.

 • Delta i ledarträffar eller andra möten som rör föreningsverksamheten.

 • Ha ett gott humör - det är vi tillsammans som skapar glädjen.

 

Målsättning för ledarna

 • Föreningen ska arbeta med utbildning och utveckling av ledare samt erbjuda vidareutbildning. Ledarna har själva ett ansvar att komma med förslag på utbildningar och kurser som de behöver för att upprätthålla sin kompetens.

 • Regelbunden intern ledarutbildning sker för yngre och mindre erfarna ledare.

 • Ledare är föredömen för de aktiva men också föreningens ansikte utåt vid arrangemang som tävlingar, clinics och träningar.

 • Föreningen har som mål att skicka 1-2 ungdomar på ungdomsledarkurs varje år.

 • LaRK ska årligen diskutera/informera policyn; i ridgrupper, licensierade ryttare och övriga medlemmar.

 

Krisplan

Lammhults Ridklubb har olycksfall och anläggningsförsäkring genom Länsförsäkringar.

Styrelsen/kassören har ansvar för att gå igenom med Länsförsäkringar hur försäkringsskyddet ser ut vid olika arrangemang vad det gäller utövare och publik. Skulle det visa sig att skyddet inte är tillfredsställande ska detta omedelbart korrigeras.

Vid akut olycka, sjukdom, brand eller annan händelse som medför en kris larmar den person som upptäckt händelsen till 112.

Även vid händelser där skadeläge ej kan klarläggas – ring 112.

Därefter kontaktas ridskolechef Sara Nilsson 0723-286211 alternativt ordförande Sofia Grahn 0705525472.

Ridskolechef alt ordförande sammankallar styrelsen som också är vår krisgrupp.

- Krisgruppen samlas på ridskolan i lunchrummet.

- Anhöriga/övriga samlas i ridklubbens cafeteria tillsammans med en ledare.

- Krisgruppen kontaktar förbundet för att informera om händelsen.

- Krisgruppen avgör vilken information som ska ges ut till anhöriga och media.

- Krisgruppen avgör vad som ska göras i direkt anslutning till aktiviteten t.ex. flagga på halv stång? Tyst minut? Ska verksamheten d.v.s. lektioner eller tävling ska avbrytas?

- Krisgruppen ser även till att anhöriga, klubbens medlemmar och andra berörda t.ex. andra klubbars medlemmar skyndsamt får hjälp med krishantering via kommunens krisstödgrupper.

 

Vid en allvarlig händelse i föreningen kan kommunens krisstödsgrupper sammankallas och detta görs vid behov av räddningsledare på plats, d.v.s. av räddningstjänst eller polis. Man kan också kontakta kommunens kontaktcenter, tel. 0470 - 410 00, men endast på kontorstid.

Krisgrupp vid tävlingsverksamhet:
Tävlingsledaren, överdomaren eller tjänstgörande sjukvårdare kontaktar någon av ovanstående kontaktpersoner som i sin tur sammankallar styrelsen/krisgruppen. I övrigt, se rutiner ovan.

Från ord till handling - Hur vi förmedlar vår Värdegrund och policyer

Våra antagna policyer ska vara levande. Varje medlem har ansvar för att policyerna följs. Styrelsen ansvarar för att policyerna årligen arbetas genom och revideras.

Vi når ut med policyer till sina medlemmar och omvärlden genom att:

 • Ridinstruktörerna ska arbeta med dem under avsuttna lektioner.

 • Varje medlem är skyldig att följa våra policyer.

 • De äldre berättar för de yngre barnen.

 • Anslå på hemsidan och sociala medier.

 • Anslå i stallet på anslagstavlorna.

Framtagande och datering

Värdegrunden togs fram under arbetet med Trygg och säker förening. Den uppdaterades under år 2019. Vi är öppna med vår värdegrund och våra policyer, och uppmuntrar våra medlemmar till att komma med tankar och förslag till förändring/förbättring.

 

Uppdaterad: 29 JUL 2020 13:59 Skribent: Mathilda Andersson

Lammhults ridklubb
Tfn Sara Nilsson/Lihna Eriksson 072-3286211

Nås lättast:
måndag-tisdag, fredag kl 8-12
onsdag-torsdag kl 14-16

Tfn Åsa Svensson 070-3479526

mailadress: This is a mailto link

Det går alltid att skicka sms och mail, så svarar vi på så fort vi kan!

Swish
Tävling 1235820170
Cafeteria 1230194647
Manegeavgift 1235730353

BG: 504-8004

Vi ligger ca 8 km utanför samhället Lammhult, söderut längs väg 30. 

Sponsorer:

Vanille Häst & Hund.jpg

Postadress:
Lammhults RK - Ridsport
Slätthult
36394 Lammhult

Kontakt:
Tel: 0723286211
E-post: This is a mailto link...

Se all info