Hoppa till sidans innehåll

Antidrogpolicy


Antidrogpolicy LKSK

Antidrogpolicy antagen 20130427

  

Bakgrund

Landskrona Konståkning och Sport Klubb är en ideell idrottsförening där vi vill att våra unga utvecklas både sportsligt och som enskilda individer. Som idrottsförening vill vi påverka våra unga på ett positivt sätt så att de får en trygg och sund uppväxt och i framtiden blir goda, hälsosamma välmående samhällsindivider.

För att denna påverkan ska bli så positiv som möjligt krävs goda förebilder. Vi vill, och arbetar för, att alla vuxna kring de aktiva i klubben ska vara ett bra föredöme. Både styrelse, ledare/funktionärer och föräldrar är viktiga förebilder för ett hälsosamt och bra liv för såväl kropp som själ. Det är viktigt att vi som idrottsklubb går före och visar vägen för våra barn och ungdomar när det gäller attityden mot ett drogfritt liv och en bra idrottsmiljö.

Vi inom Landskrona Konståkning och Sport Klubb arbetar aktivt för att idrott och hälsa, tillsammans, blir en naturlig del av ett positivt sammanhang för våra aktiva.

En policy i vår förening ska vara ett levande dokument med riktlinjer som ska fungera som en guide i verksamheten. Den ska finnas som ett stöd för både aktiva och ledare. Vi vill genom vår antidrogpolicy också ta vårt samhällsansvar och kommunicera med andra samarbetspartners, så som t ex skola, kommun och sponsorer. Vår antidrogpolicy bidrar till att visa var vi står i dessa frågor i vår förening både här och nu och i framtiden.

Genom vår antidrogpolicy vill vi förmedla till alla berörda att idrott och droger inte hör ihop och att vi har ett hälsosamt perspektiv i vår tanke om idrott.

I en förening har ledare rapporteringsskyldighet till styrelsen om drogproblem/doping upptäcks. I övrigt har alla människor anmälningsplikt om man misstänker att någon underårig far illa.

Våra styrelsemedlemmar är ytterst ansvariga för vad som berör vår policy och vår handlingsplan. Arbetet kring vårt levande dokument kommer att lyftas till diskussion vid styrelsemöten, ledarmöten, föräldramöten och naturligtvis med de aktiva. 

Definitioner

Vår antidrogpolicy innefattar tobak (rökning och snusning), alkohol, narkotika och dopingpreparat.

Med vuxna menar vi här alla vuxna som i någon form har ett aktivt deltagande i vår klubb, så som styrelse, ledare, funktionärer, föräldrar eller annan vuxen med andra ansvarsområden kring våra ungas idrottande.

Grundläggande

För våra unga upp till 18 år gäller förbud enligt lag för bruk av alkohol och tobak.

Enligt lag är narkotika och doping förbjudet för alla, så även för vår idrottsförening.

Det är inte tillåtet för några av våra medlemmar, att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens profilkläder.

 

För alla under 18 år

Gäller nolltolerans för tobak och snus, alkohol, narkotika och dopingpreparat.

Om detta inte skulle efterlevas samtalar ledaren först och främst med den aktive och dennes föräldrar. Upprepas handlingen kan styrelsen besluta om tidsbestämd avstängning av tävling och/eller träning. De som är ytterst ansvariga för unga under 18 år är dock deras föräldrar.

För de som är över 18 år

Arbetar vi även här för en nolltolerans i samband med verksamheter i föreningens regi. Med detta menar vi bland annat att aktivt uppmana vuxna att avstå från alkohol, droger och rökning och bli sedda som bra förebilder för våra unga. Skulle någon över 18 år bryta mot policyn sker samtal med den berörda om detta och vid upprepning kan styrelsen bestämma om avstängning.

Alkohol

Åldersgräns för köp på systembolag är enligt svensk lag 20 år. I vår klubb ser vi det som självklart att vuxna över 18 år ska föregå med gott exempel och inte nyttja alkohol i samband med träning, tävling eller läger.

Vid resor, träningar, tävling eller läger skall inte alkohol förtäras av medlemmar. Det är heller inte lämpligt att delta i klubbens aktiviteter ”bakis”.

Skulle någon komma till en föreningsaktivitet påverkad av alkohol avvisas denne och samtal ska så snart som möjligt ske i anslutning till händelsen. Det är viktigt att alla ungdomar och vuxna är tydliga och bra förebilder.

 

 

 

 

Narkotika och doping

All bruk och hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjuden enligt svensk lag, så även inom idrottsföreningens verksamhet.

Vid medicinskt bruk av föreskrivna narkotikaklassade preparat skall den aktive alltid redovisa sådant bruk för sin ledare så eventuell dispensansökan kan göras. En dispensansökan gör den aktive tillsammans med en ledare. Den aktive är själv ansvarig att titta efter i "röda listan" om dennes läkemedel klassas som dopingmedel.

Om vi misstänker att dessa föreskrifter inte följs agerar vi på följande sätt:

•    Enskilt samtal med medlemmen (föräldrakontakt om personen är under 18 år)

•    Om tveksamhet råder i hur man agerar kring en avvikelse är styrelsen högst ansvarig men även   ledare och tränare har ett stort ansvar.

•    Kontakt med Skånes Konståkningsförbund för hjälp med dopingkontroll.

•    Eventuell kontakt med myndighet och polis.

•    Ytterligare konsekvenser bedöms efter ovanstående åtgärder. Ansvarig för detta är styrelsen.

 

Aktiviteter som gör att vi höjer vår kompetens och som innebär ett aktivt handlande.

Inför varje årsmöte ska drogpolicyn finnas med som en punkt, ses över och vid behov revideras. Vid föräldramöten lyfts drogpolicyn fram och även så vid kontakt med sponsorer. Vid fester arrangerade i klubbens regi serveras ingen alkohol till någon under 18 år.

För mer information och som stöd till diskussion finns: Statens folkhälsoinstitut (www.fhi.se) och även Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysningar (www.can.se). Detta är några av de hemsidor som vi själv använder för att arbeta med vårt drogförebyggande arbete i vår klubb.

Genom att regelbundet informera och lägga fokus på ett drogförebyggande arbete gör vi ett aktivt val. Vi i Landskrona Konståkning och Sport Klubb vill hjälpa och stödja våra barn och ungdomar till ett hälsosamt och njutbart liv. Genom att prata om konsekvenserna av att nyttja någon av drogerna och hur det påverkar kroppen, vill vi vägleda våra unga till ett sunt liv och sportslig utveckling.

Med hjälp av denna antidrogpolicy arbetar vi för en trygg miljö för våra medlemmar och de som finns i deras närhet.

Styrelsen 2013

Uppdaterad: 25 JUL 2017 11:26 Skribent: Carina Malmqvist

Postadress:
Landskrona Konståkning och Sport Klubb - Konståkning
Sagogatan 21
26147 Landskrona

Kontakt:
Tel: 0707459330
E-post: This is a mailto link

Se all info