Hoppa till sidans innehåll

GDPR

08 MAJ 2018 13:12
Viktig information från Riksidrottsförbundet angående nya dataskyddsförordningen GDPR. Ta er lite tid och läs gärna detta för er information.
 • Uppdaterad: 29 AUG 2018 10:40

https://www.rf.se/Personuppgifter/

http://www.anpdm.com/newsletterweb/4540594A7941475B4173454659/434350417345475E47724447584671

Landvetter Ryttarsällskap – Integritetspolicy

 

Personuppgiftsansvarig

Landvetter Ryttarsällskap (’LRS’) org. 852000-7371, Tahultsvägen 56, 43838 Landvetter, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för LRS verksamhet. LRS är en idrottsförening och vars främsta ändamål är att bedriva idrottslig verksamhet.

 

Hur och varför behandlar LRS personuppgifter?

För att LRS ska kunna bedriva idrottsligverksamhet och krävs det ibland användning av personuppgifter. Varför de behandlas varierar beroende på ändamålet för behandlingen.

LRS behandlar personuppgifter för att administrera de föreningsaktiviteter som klubben anordnar, som träningar, möten och deltagande på funktionärstillfällen. LRS behöver ibland kunna kommunicera med medlemmarna genom kallelse till aktiviteter eller annan information. LRS hanterar även medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner som medlems- och anläggningsavgifter.

LRS hanterar även personuppgifter i samband med tävlingslicenser.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Härryda kommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Tredje land

LRS överför inga personuppgifter till tredje land och inga personuppgifter utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om LRS någon gång skulle behöva dela personuppgifter vid något tillfälle kommer LRS meddela berörd part om detta.

Vilka grunder har LRS för personuppgiftsbehandling?

LRS grundar behandlingen av personuppgifter på laglig grund. LRS hanterar personuppgifter inom ramen för rättsliga förpliktelser, som tillexempel för bokföringsskyldigheter. Ibland berättigas användandet av avtal som möjliggör att man kan lösa licenser och tävla för LRS. Ibland använder LRS samtycke för att berättiga behandlingen. Det kan vara att någon i styrelsen frågar alternativt om en medlem vill lägga upp en bild på hemsidan där personen ifråga kan identifieras.

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Publicering på hemsidan

Samtycke eller intresseavvägning

 

Hur länge sparar LRS personuppgifter?

LRS kommer att årligen bedöma om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att tas bort. Personuppgifter kopplade till en lämnande medlem kommer endast sparas om rättsliga förpliktelser kräver det, som bokföringsskyldighet eller dylikt. Bilder som publiceras på LRS hemsida kommer att finnas kvar till dess att berörd person ber om att bilden tas bort. Anledningen till att bilder kan sparas är för att beskriva LRS historia och visa vilka typer av aktiviteter som anordnas på anläggningen. Samtliga som kan identifieras på bilder tillfrågas alltid innan publicering.

 

Rättigheter

Registrerade i LRS har flera rättigheter som bör kännas till. Du som medlem har rätt att få ett registerutdrag avseende LRS behandling av dina personuppgifter. LRS ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som behandlas. Detta är kostnadsfritt och ska ske inom 30 dagar. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida. Har du frågor om hur du ska gå tillväga kan du kontakta styrelsen, This is a mailto link.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.


Frågor?

Frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller om berörd part vill utöva rättigheter kan styrelsen kontaktas på This is a mailto link.

 

Skribent: Marie Axner
Epost: Adressen Gömd

 

 

Vi är medlem i Svenska Ridsportförbundet

sv_ridsportförbundet

 

 

Gå med i:

Landvetter Ryttarsällskaps diskussionsforum på Facebook.
- Tips, annonsering, medryttare mm

Postadress:
Landvetter RS - Ridsport
Tahultsvägen 56
43838 Landvetter

Besöksadress:
Tahultsvägen 56
43838 Landvetter

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info