Hoppa till sidans innehåll

Landvetter TK - Tennis

     ica       braval       fspa81px1        
friskvard                dck_flg_logo_tel_nr     Bok dig tid på Matchi.se

Årsmöte(2019-03-13, 19.00)


Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till årsmöte i Landvetter TK Onsdagen den 13/3 kl 19.00. Ta chansen att medverka i en viktig diskussion angående utebanorna!

 

Agenda - Ärenden vid årsmötet - 2019-03-13 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Resultat KM

7. Verksamhetsberättelse 
                      a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
                      b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av: 
                      a. föreningens ordförande för en tid av 1 år; 
                      b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; 
                      c. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år; 
                      d. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
                      e. två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande

13. a. Verksamhetsplanen för Landvetter TK

                         b. Utebanornas framtid

14. Övriga frågor

LANDVETTER TK 74

Öppettider

Måndagar

10:00-18:00

Tisdagar

11.00-16.00

Onsdagar

08:00-15:00

Lördagar(första lördagen varje månad)

10.00-13.00

Postadress:
Landvetter TK - Tennis
Box 120
43823 Landvetter

Besöksadress:
Kyrkvägen 1
43836 Landvetter

Kontakt:
Tel: 031916366
E-post: This is a mailto link

Se all info