Hoppa till sidans innehåll

Landvetter TK - Tennis

     ica       braval       fspa81px1    omstrangning        
friskvard                dck_flg_logo_tel_nr     Bok dig tid på Matchi.se

Anmälan tennisskola

Det går nu att anmäla sig till tennisskolan med start till hösten, anmälan ska helst vara inne senast 13 juli. 
Skicka anmälan This is a mailto link med ifyllt dokument. 

Årsmöte

Den 14/3 har vi årsmöte i Landvetter Tennisklubb.

Vi har bjudit in gästföreläsare från Sportrehab, Rebecca o Oscar, som ska föreläsa om idrottsskador och hälsa vi börjar kvällen med detta Kl. 18.00 därefter följer årsmötet ca. kl. 19.00.

Ta chansen, kom och påverka hur du vill att klubben skall utvecklas så vi bäst fyller våra medlemmars behov.

Sök dig gärna till någon roll i styrelsen då nya och fräscha idéer alltid är välkomna!

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28/2. för att vi skall kunna behandla den och avge skriftligt yttrande på årsmötet.

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Verksamhetsberättelse a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11. Val av: a. föreningens ordförande för en tid av 1 år; b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; c. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år; d. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; e. två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

12. Övriga frågor. 

 

LANDVETTER TK 74

Öppettider

Måndagar

10:00-18:00

Tisdagar

11.00-16.00

Onsdagar

08:00-15:00

Lördagar(första lördagen varje månad)

10.00-13.00

Postadress:
Landvetter TK - Tennis
Box 120
43823 Landvetter

Besöksadress:
Kyrkvägen 1
43836 Landvetter

Kontakt:
Tel: 031916366
E-post: This is a mailto link

Se all info