Hoppa till sidans innehåll

Hyra sommarhäst

21 MAJ 2019 13:17
Du har nu möjlighet att hyra en av ridskolans hästar under sommaren!
  • Uppdaterad: 21 MAJ 2019 13:17

Uthyrning av ridskolehästar sommaren 2019


Även i år finns möjlighet att hyra de flesta av ridskolans hästar under perioden 1 juli – 4 augusti.
Hästen kan antingen stå kvar på ridskolan eller flyttas om eget bete med sällskap finns. Utrustning går bra att låna.
För övriga villkor se kontraktet nedan.
Kostnad för perioden är 1000 kr för elever på ridskolan och 2500 kr för övriga.
För frågor och intresseanmälan: Lotta Westerholm 070-2966799
Kontrakt

Hyra av häst sommaren 2019

Hästägare, Namn: Länghems Ridklubb

Org. Nummer: 865500-9598

Adress: Box 5003, 514 05 Länghem

 

Fodervärd, Namn ______________________________________

Person/Org.nummer ___________________________________

Adress ___________________________________________

Telefon; hem, mobil _________________________________

 

Häst ____________________________________________

Kön, födelseår, ras ____________________________________________

Registreringsnr, passnr ____________________________________________

 

Hästen skall vara i fodervärdens vård från den 1 juli till den 4 augusti. Uppsägningstiden uppgår till 1 vecka från vardera sida.

 

Fodervärden förbinder sig att väl vårda, utfordra och använda hästen enligt de anvisningar som erhålles från hästägaren.

 

Fodervärden skall under avtalstiden svara för kostnader för stallplats (inte om hästen står kvar på ridskolan), foder, vård och veterinärvård. Hästägaren står för hovslagare och försäkring.

 

Hoppning/hoppträning får ej ske under perioden.

 

Ekonomisk ersättning skall utgå till hästägaren med_________kr förskottsvis.

Betalas via swish till 123 091 54 47.

 

Fodervärden är skyldig att utan dröjsmål informera hästägaren om hästen skadas, drabbas av sjukdom eller beteendestörning eller om hästens allmäntillstånd försämras.

För skada eller sjukdom på hästen som uppkommer under avtalsperioden ansvarar inte ägaren i den mån denne inte handlat avsiktligt eller vårdslöst. För skador som kan härledas från tid före avtalsperioden svarar hästägaren. För skada på fodervärden eller tredje man som orsakats av hästen ansvarar inte hästägaren i den mån denne inte handlat avsiktligt eller vårdslöst. För upplåtelsen gäller allmänna skadeståndsregler vilket kan medföra ersättningskrav från hästägaren om hästens skick avsevärt försämras beroende på försumlighet eller oaktsamhet från fodervärdens sida. Om ägaren eller fodervärden i väsentligt avseende bryter mot detta avtal äger andra parten omedelbart säga upp avtalet till upphörande utan iakttagande av uppsägningstid.

 

Hästen skall återlämnas av fodervärden till Länghems Ridklubb. Återlämnade sker på

fodervärdens bekostnad.

 

I övrigt gäller: ___________________________________________________________________________

 

Vid tvist härrörande ur detta avtal eller till bedömning av om kontraktsbrott föreligger skall

avgörande lämnas till allmän domstol.

 

 

Underskrifter

 

Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas eller överlåtas, har upprättats i två likalydandeexemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

 

 

Ort och datum

 

 

___________________

 

 

 

 

___________________

Hästägare

 

 

 

___________________

Fodervärd

Skribent: Andrea Andersson
Epost: Adressen Gömd

 

hooks

 

sparbannken
  
  
 

 

 sisulogo

   
 

 

 

 

Postadress:
Länghems RK - Ridsport
Thomas Gull, Box 5003
51405 Länghem

Kontakt:
Tel: 0706093664
E-post: This is a mailto link

Se all info