Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2018-03-21

18 FEB 2018 10:30
Kallelse till årsmöte onsdag 2018-03-21 klockan 19:00 i sporthallen
  • Uppdaterad: 18 FEB 2018 11:23

Vi träffas i sporthallens cafetéria klockan 19.00 för årsmöteförhandlingar.

 

Vi kommer att dela ut komplett kallelse till samtliga medlemmar.

Vi bjuder på fika.

 

Välkomna hälsar styrelsen.Dagordning för Årsmöte 2018-03-21, klockan 19:00

§ 1                   Fastställande av röstlängd för mötet.

§ 2                   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§ 3                   Fastställande av föredragningslista.

§ 4                   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 5                   Val av protokolljusterare och rösträknare.

§ 6                   a)Styrelsens verksamhetsberättelse.

                        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

§ 7                   Revisorernas berättelse.

§ 8                   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9                   Fastställande av medlemsavgiften.

§ 10                 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för                         året.

§ 11                Val av:

                        a) Föreningens ordförande:                   (1 år)

                        b) 2 ordinarie styrelseledamöter:          (2 år)

                        c) Två styrelsesuppleanter:                   (1 år)

                        d) Två revisorer:                                     (1 år)

                        e) Två revisorssuppleanter:                   (1 år)

                        f) Tre ledamöter till valberedningen:     (1 år)
                          varav en ska vara sammankallande

                       g) Ombud till SDF-möten m.fl.               (1 år)

§ 12               Behandling av inkomna förslag och motioner.

§ 13              Övriga frågor.

Skribent: Per-Erik Hellberg

Postadress:
Långshyttans AIK OK - Orientering
Håkan Morelius, Trollstigen 10
77070 Långshyttan

Kontakt:
Tel: 022561313
Fax: 022563219
E-post: This is a mailto link

Se all info