Hoppa till sidans innehåll

Målsättningsplan


Målsättningsplan för Laxå IF:s ungdomsverksamhet
Målsättning och riktlinjer för Laxå IF:s ungdomsfotboll (2004)


 

Förord

Detta målsättningsprogram har som syfte att stödja och leda Laxå IF:s ungdoms-tränare i deras roll som ledare för föreningens ungdomslag.

Laxå IF:s ungdomsverksamhet skall i huvudsak bygga på bredd, men även ge utrymme för talangutveckling. Alla barn och ungdomar som tycker fotboll är roligt, är välkomna att delta i föreningens verksamhet.

Föreningen följer Örebro Läns Fotboll-förbunds rekommendationer vad gäller åldersindelning i rena åldersgrupper så långt det är möjligt, men undantag kan göras. I dessa fall kan flyttning av spelare ske mellan olika lag. Flyttning sker endast om väldigt speciella skäl finns och alla berörda parter är överens. Flyttningen behöver inte vara permanent utan kan även ske vid enstaka tillfälle.

För samtliga åldersgrupper gäller regeln att man måste delta i lagets träning regel-bundet för att vara med och spela matcher. Det finns givetvis giltiga förhinder som t.ex. sjukdom m m. Denna regel finns av rättviseskäl till de spelare som tränar regelbundet. Ledare bör också lära ungdomarna att man ringer återbud när man har förhinder att delta i träningen.

 

Ekonomi

Laxå IF upprättar årligen en budget på kalenderårsbasis. I budgeten som fastställs av årsmötet tilldelas varje lag en summa pengar att användas för deltagande i cupspel eller läger. Det finns möjlighet för lagen att bättra på sin ekonomi genom t.ex. lottförsäljning.

Tävlingsdräkt, vattenflaskor, sjukvårds-material m.m. tillhandahålles av föreningen utanför laganslaget.

Träningsoveraller inköps gemensamt när behov finns.

 

Spelarutveckling-utbildning

Pojkar och flickor 7 - 8 år

Åldersgruppen 7 - 8 år tränar/leker fotboll och andra idrottsliga övningar 1 gång i veckan. Möjlighet finns att delta i poolspel med andra lag från andra orter. Vintertid arrangeras Minibollklubben för denna åldersgrupp. På sommaren arrangeras fotbollskola. Träningen skall huvud-sakligen innehålla övningar som domineras av teknik och motorik. Konditions- och styrketräning är inte aktuellt för denna åldersgrupp.

 

Pojkar och flickor 9 - 10 år

Åldersgruppen 9 - 10 år tränar/leker fotboll och andra idrottsliga övningar 1-2 gånger i veckan. Från 9 år deltar laget i poolspel med andra lag från andra orter. Från 10 år deltar man i resultatlöst seriespel. Vintertid arrangeras Minibollklubben samt träning för denna åldersgrupp. På sommaren arrangeras fotbollskola. Träningen skall huvudsakligen innehålla övningar som domineras av teknik och motorik. Konditions- och styrketräning är inte aktuellt för denna åldersgrupp.

 

Pojkar och flickor 11 - 12 år

För åldersgruppen 11 - 12 år gäller 7- eller 9-fotboll och man börjar nu träna fotboll lite mer rationellt 2 gånger i veckan. På sommaren arrangeras fotbollskola. Fortfarande finns leken med som en viktig del i träningen. I själva fotbollsträningen läggs tyngden på teknik och spelförståelse. Laget deltar i distriktsfotbollförbundets resultatserie. Deltagande sker i föreningens cupspel: Nyårscupen. Dessutom har laget möjlighet att delta i andra cuper som arrangeras inom och utom distriktet.

För de tre ovanstående åldersgrupperna gäller att vi vid matcher strävar efter att låta alla spela lika mycket. Vid för stor trupp måste en del av laget stå över. Detta ska fördelas rättvist över hela truppen.

 

 

Pojkar och flickor 13 - 14 år

För denna åldersgrupp gäller 11-fotboll. Spelet börjar nu ställa krav på både spelare och ledare när det gäller utveckling. Träningen ökar till 3 ggr i veckan. Teknik och spelförståelse fortsätter som det mest viktiga inslaget i träningen, men även konditionsträning blir moment som börjar förekomma. Särskild målvaktsträning tillkommer för åldersgruppen. Styrketräning omfattas endast av övningar på planen, utan tyngder och dylikt.

Utanför den ordinarie träningen erbjuds de som är särskilt utvalda att vara med i föreningens talangträning en till två gånger i veckan. Talangträningen är ett led i utvecklingen av att få fram egna kvalificerade spelare till vår seniortrupp (Se rubriken talangutveckling).

Det äldre laget i åldersgruppen deltar i distriktmästerskapet. DM är en tävling i cupform mellan distriktets föreningar. Här rekommenderas att det bästa laget spelar, vilket även kan betyda att spelare från den yngre åldersgruppen kan vara kvalificerade att delta. Samma riktlinjer gäller för kval till SM i inomhusfotboll.

Utöver DM skall laget delta i de cuper som föreningen arrangerar, dessutom gäller att inom ramen för lagets ekonomiska anslag delta i valfria externa cuper.

Vid seriematcher gäller att alla som tränar regelbundet ska vara med och spela. Har laget en stor trupp på t.ex. 20 spelare blir det dock ohanterligt att låta alla vara med samtidigt och spela match. Ledarna rekommenderas i sådana situationer att spela med t. ex. 16 spelare. På detta sätt vilar 4 spelare och sedan varvas detta så att alla får vara med och spela matcher. Att alla spelare under en och samma match ska spela exakt lika mycket är inget krav. Det är dock viktigt att alla spelare som är med i laget vid matchen får spela.

 

Pojkar och flickor 15 - 16 år

Detta är den äldsta åldersgruppen inom ungdomsfotbollen. Från 17 år övergår spelarna till junior- och seniorverksamheten, vilket betyder mer rationell träning. Träningen omfattar fortfarande minst tre tillfällen per vecka med stor betoning på teknik och spelförståelse. Konditions- och styrketräning är återkommande moment. Dessutom kommer taktik in som en viktig del i utbildningen. Talangträning erbjuds utvalda spelare precis som i gruppen 13 - 14 år. Även om ungdomarna nu har blivit äldre och kravet på fotbollskunnande ökar, så är det fortfarande lika viktigt som ledare att uppmuntra alla att kämpa på. Detta innebär att de som tränar regelbundet också är med och spelar matcher även om alla inte spelar lika mycket i alla matcher. Särskild målvaktsträning har hög prioritet.

Det äldre laget i gruppen kan delta i cup eller läger som laget själv väljer, som t.ex. Dana Cup i Danmark. Spelarna har själva under ett par år jobbat med bingolottoförsäljning m m. och på detta sätt tjänat in större delen av kostnaden. Föreningen ställer detta som krav på ungdomarna för att resan skall kunna finansieras.

Vid DM gäller att bästa lag från åldersgruppen 15 - 16 år eller yngre representerar föreningen.

 

Ungdomsdomarutbildning

Fr.o.m. 14 år är det obligatoriskt att delta i domarutbildningens grundkurs och för 15-16 åringarna är det fortsättningskursen som gäller. Dessutom skall samtliga ungdoms-ledare gå domarutbildningen varje år. 

Denna utbildning är dels för att öka förståelsen för hur det är att vara domare, men också för att få fram domare till vår  7-, 9- och 11-fotboll. För att Laxå IF ska kunna bedriva sin ungdomsverksamhet bör samtliga som gått utbildningen vara beredda att döma.

 

Talangutveckling

Syftet med talangträning är att ge de som är särskilt talangfulla en möjlighet att utvecklas vidare. Målet är också att Laxå IF:s seniorlag på sikt skall bli själv-försörjande på egna välutbildade och duktiga fotbollspelare.

Träningens upplägg bygger helt på teknik och spelförståelse. Det är också viktigt att poängtera att det handlar om extraträning, utanför den ordinarie lagträningen. Man kan alltså inte delta i talangträningen och utebli från det egna lagets träning. Talangträningen genomförs en till två gånger i veckan och erbjuds de ungdomsspelare som spelar 11-fotboll

d.v.s. flickor och pojkar i åldern 13 - 16 år.

Träningarna leds av 1 tränare som inte är bunden till den ordinarie lagverksamheten, detta gäller även målvaktstränaren. Urvalet av spelare avgörs av de berörda lagens tränare.

Talangträningen ger också ledare möjlighet att medverka i syfte att utveckla sig själva som ungdomstränare. Föreningens målsättning är att hitta ett samarbete med högstadiet i syfte att lägga in träning under skoltid under ämnet fritt val.

Ett steg ytterligare i talangutvecklingen är att inte alltid hålla fast vid rena ålders-grupper.

En spelare som är talangfull och mogen för en större utmaning skall kunna lyftas upp till ett äldre lag, i syfte att ge spelaren bästa möjliga utveckling. Detta gäller givetvis endast om spelaren själv vill. Att fotbollsklubbarna jobbar på detta sätt blir allt vanligare och ligger i linje med hur fotbollförbundet vill att vi jobbar. Här är det viktigt att ledarna inte enbart ser till det egna lagets framgång i serien, utan ser som sin viktigaste uppgift  att utveckla bra fotbollspelare, även om det kan innebära att en eller ett par spelare lämnar laget till förmån för ett äldre lag.

 

Ledarutveckling-utbildning

Alla ledare som ansvarar för ett lag i Laxå IF skall ha genomgått grundkursen.

I takt med att laget man leder blir äldre, krävs också mer utbildning. Laxå IF:s mål är att ledare skall ha följande utbildning i de olika åldersgrupperna:

  7 - 12 år  grundkurs för ungdomsledare (Avspark)

13 - 14 år  Ungdomsinstruktör steg1 (BAS 1)

15 - 16 år  Ungdomsinstruktör steg2 (BAS 2)

Minst 1 av ledarna i varje lag skall uppfylla målet som gäller för åldersgruppen.

Utbildningarna genomförs i samarbete med distriktsfotbollförbundet och SISU och är kostnadsfria för ledarna.

De som gått äldre utbildningar (tidigare benämnda U1,U2), bör fräscha upp sina kunskaper i enlighet med den nya utbildningsstegen som är införd av SvFF.

Utöver formella ledarutbildningar arrangerar föreningen genom ansvarig ungdomstränare för fortbildning genom tränarsammandragningar vid ett par tillfällen under säsongen. Dessutom erbjuds ledare att medverka vid talangträning för att förkovra sig själva. De som är intresserade av detta anmäler sig själva till ansvarig ungdomstränare.

Ett annat bra sätt att utvecklas som ledare är att samarbeta över laggränserna mer praktiskt, t.ex. att ledare deltar vid annat lags träning. Detta sker efter överenskommelse mellan ledarna.

När ungdomsledarna har stormöte skall varje lag vara representerat. Det är på dessa möten som alla har chansen att påverka föreningens beslut.

 

Socialt ansvar och fair play

Alla lag från Laxå IF skall uppträda korrekt och sportsligt mot motståndare och domare. Det är ledarnas ansvar att spelare, föräldrar och övriga supporters inte uppträder illa när vi spelar matcher. Ledare ansvarar också för att spelarna uppträder sportsligt mot varandra inom laget. Istället för ”gnäll” så uppmuntrar vi varandra. Detta gäller särskilt om någon har misslyckats. I själva spelet är det självklart att uppträda enligt de regler som gäller inom fotbollen, både vad gäller utrustning och spel. Om spelare avsiktligt bryter mot reglerna skall spelaren plockas av planen.

Det är också ledarnas ansvar att lära spelarna att ta en förlust på ett sportsligt sätt. Detta innebär t.ex. att man efter match alltid tackar motståndare och domare.

Vad gäller droger är det en självklarhet att detta inte förekommer inom föreningens ungdomsverksamhet. Skulle bruk av droger trots detta upptäckas skall åtgärder vidtagas omedelbart.

Här hänvisas även till den drogpolicy som antaget och som dessutom är bunden till det lokala aktivitetsstödet.

 

Föräldramedverkan

Föräldrar är en given resurs i verksamheten. Ledarna rekommenderas att skapa en föräldraorganisation kring laget som bl. a. kan bistå ledarna med lagets lotterier, försäljning, skjutsar till bortamatcher och andra aktiviteter. Ledarna skall också under vår- och höstsäsong samla föräldrarna, dels för att skapa en naturlig kontakt men också för att ge nödvändig information om lagets aktiviteter. Finns behov av tätare träffar är det givetvis upp till varje ledare att avgöra detta.

 

Laxå IF

 

Uppdaterad: 11 JUN 2009 15:48 Skribent: Robert Larsson

Vi sponsrar Laxå IF

 

bingo

 Vi i Laxå IF vill speciellt tacka alla föräldrar, vänner och andra ideella krafter som hjälper till vid våra cuper och övriga arrangemang.

Utan er skulle det inte fungera....

Postadress:
Laxå IF - Fotboll
Box 63
69522 Laxå

Kontakt:
Tel: 058410153
E-post: This is a mailto link

Se all info